dr hab. Tadeusz Pawlikowski

Telefon: (56) 611-47-92zdjęcie profesora Pawlikowskiego
E-mail: pawlik@biol.uni.torun.pl
Pokój: 281 (stary budynek)

Zainteresowania badawcze

Główne kierunki badań Pracowni dotyczą ekologii, etologii i zoogeografii żądłówek (Hymenoptera: Aculeata) w zakresie:
- bioindykacja stanu organizacji i rozwoju ekosystemu oraz krajobrazu;
- monitoring zasobów pszczołowatych (Apidae) i os społecznych (Vespinae) Europy w powiązaniu z komputerową bazą Unii Europejskiej „A biodiversity collection Access Service for Europe” (BioCASE);
- zespoły zapylające pszczołowatych (Apidae) w krajobrazie kulturowym;
- ekologia gniazdowania pszczół (Apoidea) i os (Vespoidea).

LIST OF PUBLICATIONS

M – monograph, dissertation, key, guide
A – article
N – short note
S – summary
R – book review
C – circular
T – translation

N 1. PAWLIKOWSKI T., 1972. In: Readers writing (Some remarks on the nature conservation in the Pieniny National Park). Przyroda Polska, (2): 18 (in Polish).
N 2. SZADZIEWSKI  R.,  PAWLIKOWSKI  T.,  BUSZKO  J., 1973.  Some new species of Diptera, Hymenoptera and Lepidoptera from Pieniny Mountains. Przegląd Zoologiczny, 17: 192-195 (in Polish with english summary).
A 3. PAWLIKOWSKI T., 1978. Food relations of bees (Hymenoptera, Apoidea) occurring on  winter  rape – Brassica napus L. cultures with other herbs in neighbourhood of Toruń.  Polskie Pismo Entomologiczne, 48: 267-277 (in Polish with english summary).
N 4. PAWLIKOWSKI T., 1980. Some  remarks  on  construction  of underground wasp nests. Wszechświat, (3): 73-74 (in Polish).
N 5. PAWLIKOWSKI T., 1980. Attraction of Taraxacum  officinale  Web. for the bees in blooming period of winter rape. Pszczelarstwo, (4): 14-15 (in Polish).
N 6. PAWLIKOWSKI T., 1980.  Some remarks on the construction of the  underground  nests  of  Vespula  wasps from Toruń Valley. Sphecos, 3: 7.
A 7. PAWLIKOWSKI T., SOBIESZCZYK W., 1980. Ant-hills density in the xerothermic dune habi-tats of  Toruń  Valley.  Acta  Univ.  Nic. Copernici, Biol. 23, 49: 15-23 (in Polish with english summary).
S 8. PAWLIKOWSKI T.,  1983. Wild bee (Hymenoptera, Apoidea)  communities of the different parcel out agricultural areas. Summary in materials of 20-th Scient. Beekeeping Conf., Puławy: 15 (in Polish).
S 9. PAWLIKOWSKI T., 1983.  Function of the wild bee communities (Apoidea) in relation to plant communities in the reserve „Las Piwnicki” and its protection zone. Summary in Program 3-th Europ. Ecol. Symp., Lund: 57.
A 10. PAWLIKOWSKI T., PAWŁOWICZ G., 1984.  The construction of underground nests of Formica cinerea cinerea  Mayr (Hymenoptera,  Formicidae)  in  selected dune grass stand habitats. Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 26, 58: 37-46 195 (in Polish with english summary).
N 11. PAWLIKOWSKI T., 1984. Unusual instance of hibernation by bumblebee  Bombus  terrestris  (L.). Przegląd Zoologiczny, 28: 233-235 (in Polish with english summary).
S 12. PAWLIKOWSKI T., 1985.  Spatio-temporal variation in structure  of wild bee (Hymenoptera: Apoidea) communities from farming  areas. Summary in materials  of 22-th Scient. Beekeeping Conf.], Puławy: 15-16 (in Polish).
M 13. PAWLIKOWSKI T., 1985.  Wild bee (Hymenoptera, Apoidea) communities  of the xerothermic dune habitats in the Toruń Basin.  Stud. Soc. Scient. Tor., Sec. E, 10(4): 1-82 (in Polish with english summary).
A 14. PAWLIKOWSKI T., BARCZAK T., 1986. The structure of the communities of anthophilous Aculeata (Hymenoptera) in pine monoculture areas in Bory Tucholskie. Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 30, 64: 3-17 (in Polish with english summary).
A 15. PAWLIKOWSKI T., 1986. Black marks on clypeus and first gastral tergite  in  workers  of  the wasp Vespula germanica (F.) from North Poland. Przegląd Zoologiczny, 30: 229-233 (in Polish with english summary).
S 16. PAWLIKOWSKI T., 1987.  Environmental choice of wasps (Vespoidea) in agricultural landscape. Summary in materials of 16-th Meeting Pol. Zool. Soc., Szczecin: 176 (in Polish).
A 17. GROMADSKA M., CZARNECKI A., PAWLIKOWSKI T., KOSSAKOWSKA Z., 1987.  Ivertebrates fauna in the alfalfa communities. Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 35, 72: 133-151 (in Polish with english summary).
A 18. PAWLIKOWSKI T., 1987. Influence  of farming system on wild bees (Hymenoptera, Apoidea) in agricultural landscape. Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 35, 72: 153-167 (in Polish with english summary).
A 19. PAWLIKOWSKI T., 1989. The structure of wild bee  (Hymenoptera, Apoidea) communities from farming areas of different  field  sizes.  Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 33, 70: 31-46 (in Polish with english summary).
A 20. PAWLIKOWSKI T., 1989.  The structure of wild bee (Hymenoptera, Apoidea) communities from habitats of „field-pine forest” ecotone. Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 33, 70: 101-109 (in Polish with english summary).
R 21. PAWLIKOWSKI  T.,  1989.  Oliver E. Prys-Jones and Sarah A. Corbet:  Bumblebees. Seria „Naturalists` Handbooks” No 6. Cambridge University Press, Cambridge-London-New York-New Rochelle-Melbourne-Sydney, 1987.  Szt. VII,  86,  79 ryc.,  8 tablic w tym 4 barwne. ISBN 0-521-27781-7.  Przegląd Zoologiczny, 33: 474 (in Polish).
S 22. PAWLIKOWSKI T., 1990. Alternative habitats of wild bees in agriculture landscape of Central Europe. Summary in: Program Int. Symp. Agroecology and Conservation Issues in Temperate and Tropical Regions, Padova: 144.
A 23. PAWLIKOWSKI T., POKORNIECKA J., 1990. Observations on the structure of  bumblebee communities (Apoidea, Bombus Latr.) of the town-forest  areas  in Toruń Basin (N Poland). Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 37, 75: 3-22 (in Polish with english summary).
A 24. WÓJTOWSKI F., WILKANIEC Z., BANASZAK J., CIERZNIAK T., BILIŃSKI M., PAWLIKOWSKI T., 1990.  Diagnosis of natural resources  and  increase possibilities of numerosity of wild bees in agricultural landscape. Wyd. SGGW-AR, CPBP 04.10, 26: 155-171 (in Polish).
A 25. PAWLIKOWSKI T., 1990. Functions  of the bee communities in different age pine monocultures in the Toruń Basin. Wyd. SGGW-AR, CPBP 04.10, 42: 184-191 (in Polish).
A 26. PAWLIKOWSKI T., 1990.  Wasp communities (Hymenoptera, Vespidae)  in  the  agricultural landscape of Chełmno Land (N Poland). Polskie Pismo Entomologiczne, 60: 115-128.
N 27. PAWLIKOWSKI T., WOŁK K., 1991. Przyrodnicze obozy studentów Universytetu  M. Koper-nika  w Toruniu w 1989 r. Wszechświat, 92(5): 113-114 (in Polish).
C 28. PAWLIKOWSKI T., 1991. Leaf-cutting  bees  and bumblebees, wild bees for pollination of field plants – the rearing methods. Instr. ODR Przysiek, 8pp. (in Polish).
A 29. PAWLIKOWSKI T., 1991. Structure of bumblebee (Hymenoptera, Apoidea, Bombus  Latr.) communities in anthropogenic habitats of various types. Wiadomości Entomologiczne, 10(2): 105-112 (in Polish with english summary).
A 30. PAWLIKOWSKI T., 1992. A revised checklist of Polish Colletidae  and  Halictidae. Melissa, 5: 3-5.
N 31. PAWLIKOWSKI  T., 1992. How to investigate  bees  with  a secure? [In:] Cognitive adventure
of young biologists during 35 years. Wołk K. ed.,  WOM Toruń: 9-13 (in Polish).
A 32. PAWLIKOWSKI T., 1992. Phenology of the bumblebees (Apoidea, Bombus Latr.) in the Toruń Basin. Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 39, 78: 63-75 (in Polish with english summary).
A 33. PAWLIKOWSKI T., 1992. Bumblebees’ (Apoidea, Bombus Latr.) flower-visiting activity depending on flower density in country park areas.  Acta Univ. Nic. Copernici,  Biol. 41, 80: 123-138 (in Polish with english summary).
M 34. PAWLIKOWSKI T., 1992. Structure  of bee communities (Hymenoptera, Apoidea) in forest areas of the Torun Basin. Rozprawy, UMK, Toruń, 115 pp. (in Polish with english summary).
S 35. PAWLIKOWSKI T., 1992.  Monitoring of biodiversity of bees  (Hymenoptera, Apoidea) in landscape of the Chełmno Land. Summary in materials of III Seminary „The Integrated  Monitoring of Environment”  Szczecinek-Storkowo, Poznań: 31 (in Polish).
C 36. PAWLIKOWSKI T., 1992. Make up of habitats  for  pollination wild bees in the agricultural landscape. ODR Przysiek, 12pp. (in Polish).
A 37. PAWLIKOWSKI T., 1992.  Bees (Apoidea) of dune habitats. [In:] Natural resources of wild bees in Poland.  Banaszak J. (ed.),  Pedagogical Univ., Bydgoszcz: 41-47.
A 38. PAWLIKOWSKI T., 1992.  The materials to studies on the community structure  of Hymenoptera Aculeata in Poland.  1. Bumblebees (Apoidea, Bombus Latr.) in the Eastern Karkonosze Mts. Wiadomości Entomologiczne, 11(4): 207-212 (in Polish with english summary).
R 39. PAWLIKOWSKI T., 1992. Banaszak J., 1993: Ekologia pszczół. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań. 264 ss.  Wiadomości Entomologiczne, 11(4): 227-228 (in Polish).
A 40. PAWLIKOWSKI T., 1992. The indicatory character of the wild bee communities  (Hymeno-ptera, Apoidea) from pine monocultures at different stages of development. [In:] Some ecological processes  of the biological systems in North Poland.  Bohr R. & others (ed.), N. Copernicus Univ. Press, Toruń: 417-425.
A 41. PAWLIKOWSKI T., 1993.  Midfield groves as ecological  corridors for dispersion of bumblebees (Apoidea, Bombus Latr.)  in agricultural landscape.  Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 43, 84: 17-29 (in Polish with english summary).
A 42. PAWLIKOWSKI T., 1993.  The materials  to studies on the community structure  of  Hymenoptera Aculeata in Poland.  2. Social wasps (Vespinae) in the Eastern Karkonosze Mts.  Wiadomości Entomologiczne, 12(1): 41-44 (in Polish with english summary).
S 43. PAWLIKOWSKI T., 1993. Dynamics  of the Apoidea associations as an indicator of human impact in woodland areas.  Summary in materials of IV Seminary „The Integrated Monitoring of Environment  – The Functioning and Monitoring of Geoecosystems” Szczecinek-Storkowo], Poznań: 45-46 (in Polish).
A 44. PAWLIKOWSKI T., WNUK B., 1993.  Observations on flower-visiting  activity  of honey bee (Apis mellifera L.) in cultural landscape of Świecie Plateau  (N Poland).  Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 45, 87: 81-88 (in Polish with english summary).
A 45. PAWLIKOWSKI T., 1993. Flower faithfulness of bumblebee workers (Apoidea, Bombus Latr.)  in forest areas of Toruń Basin (N Poland). Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 45, 87: 89-97 (in Polish with english summary).
A 46. PAWLIKOWSKI T., 1993.  Wild bees (Hymenoptera: Apoidea) in alternative habitats in the agricultural landscape of Northern Poland. Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 45, 87: 137-152.
A 47. PAWLIKOWSKI T., FIJAŁ J., KOSIOR A., 1993. Wild bees (Hymenoptera:  Apoidea) in Zamość voivodship (SE Poland). Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 47, 90: 51-66 (in Polish with english summary).
N 48. PAWLIKOWSKI T., KARTANAS E., CHRZANOWSKI T., 1994. Ontree hatching of herring gull Larus argentatus Pont. in North-Western Poland. Przegląd Zoologiczny, 38: 115-116 (in Polish with english summary).
N 49. PAWLIKOWSKI T., 1993. Hylaeus moricei luteifrons (Strand) (Colletidae) – a represen-tative of Apoidea  (Hymenoptera) new for the fauna of Poland. Wiadomości Entomologiczne, 12(4): 257-258 (in Polish with english summary).
N 50. PAWLIKOWSKI T., 1994. The distribution of Bombus schrencki Mor.in Poland. Melissa, 7: 11.
S 51. PAWLIKOWSKI T., 1994. Methodology of the monitoring of pollinating excrescent fauna on the area of base station.  Summary in materials of Symposium „The Integrated Monitoring of Environment  – The Functioning  and Monitoring  of Geoecosystems”  Kielce-Święty Krzyż], Kielce: 39 (in Polish).
A 52. PAWLIKOWSKI T., PAJĄK E., 1995. The materials to studies on the community structure of Hymenoptera Aculeata in Poland. 3. Bumblebees (Apoidea, Bombus Latr.) in Wałcz (Pomerania, NW Poland).  Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 49, 94: 3-18 (in Polish with english summary).
A 53. PAWLIKOWSKI T., LESKI T., 1995.  The materials to studies on the community structure of Hymenoptera Aculeata in Poland. 4. Bumble-bees (Apoidea, Bombus Latr.) in Nowe Miasto Lubawskie (NE Poland). Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 49, 94: 19-32 (in Polish with english summary).
C 54. PAWLIKOWSKI T., 1995. To hymenopterologists and all sympathizers of bumblebees. Biuletyn Entomologiczny, 3(3): 9+2p. (in Polish).
A 55. KRZYSZTOFIAK A., PAWLIKOWSKI T., 1995. Changes in bee fauna (Apoidea, Hymeno-ptera) in Northeast Poland. [In:] Changes in fauna of wild bees in Europe. Banaszak J. (ed.),  Pedagogical Univ., Bydgoszcz: 115-126.
A 56. PAWLIKOWSKI T., 1995. A computer database for distribution of bumblebees  (Hymenoptera, Apidae) in Poland. Przegląd Zoologiczny, 39: 155-159 (in Polish with english summary).
A 57. PAWLIKOWSKI T.(m.in.), 1995. Station of Applied Biology in Koniczynka. [In:] The Integrated Monitoring of the Environment – State of geoecosystems of Poland in 1994. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 79-95 (in Polish).
A 58. PAWLIKOWSKI T.,  RAJKOWSKA J., 1996.  The materials to studies on the community structure of Hymenoptera Aculeata in Poland.  5. Bumblebees (Apoidea, Bombus Latr.) in Węgorzewo (NE Poland). Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 51, 96: 57-70 (in Polish with english summary).
A 59. PAWLIKOWSKI T., DRZEWIECKA B., 1996.  The materials to studies on the community structure of Hymenoptera Aculeata in Poland.  6. Bumblebees (Apoidea, Bombus Latr.) in habitats of „field-pine forest” ecotones.  Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 51, 96: 71-82 (in Polish with english summary).
A 60. PAWLIKOWSKI T., KRUSZYŃSKI T., 1996.  The materials  to studies  on the community structure of Hymenoptera Aculeata in Poland.  7. Sphecid wasps (Sphecidae)  in forest environments of the Toruń Basin. Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 51, 96: 83-92 (in Polish with english summary).
N 61. PAWLIKOWSKI T., 1996.  Dziki  gatunek  pszczoły  murującej gniazda w starych kamienio-łomach do odszukania w Polsce.  MAP-Eksplorator, (2): 4-5 (in Polish).
C 62. PAWLIKOWSKI T., 1996.  Biodiversity of bees in agricultural landscape of Poland. Ekologia Wsi, Z.21, ODR Przysiek, 16pp. (in Polish).
R 63. PAWLIKOWSKI T., 1995.  Celary W., 1995: Nomadini (Hymenoptera, Apoidea, Anthopho-ridae) of Poland. Monografie Fauny Polski, T. 20. Wydawnictwa ISiEZ PAN, Kraków. 264 ss. Wiadomości Entomologiczne, 14(4): 250 (in Polish).
A 64. PAWLIKOWSKI T., 1996.  Monitoring of species diversity of bees (Hymenoptera, Apoidea) in area of Base Station in Koniczynka. [In:] The Integrated Monitoring of the Environment – Base Station in Koniczynka. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa-Toruń: 249-259 (in Polish).
A 65. PAWLIKOWSKI  T., OLĘDZKA I., 1996. Attractivenes of city environments for bumblebees (Hymenoptera, Apidae) in the area of Toruń. Wiadomości Entomologiczne, 15(2): 97-103 (in Polish with english summary).
M 66. PAWLIKOWSKI T., 1996. Apidae bees. Subfamily Apinae. Keys for identification of Polish insects, 24(68h)]. PTE, Toruń, 56pp. (in Polish).
A 67. RUSZKOWSKI A., BILIŃSKI M., KOSIOR A., PAWLIKOWSKI T., FIJAŁ J., KACZMAR-SKA K., 1996. Appearance periods and a global economic importance of anthophorid bees (Hymenoptera, Anthophoridae). Pszczelnicze Zeszyty Naukowe, 40(1): 219-226 (in Polish with english summary).
A 68. RUSZKOWSKI A., GOSEK J., BILIŃSKI M., PAWLIKOWSKI T., KOSIOR A., FIJAŁ J., KACZMARSKA K., WOJDASZKA J., 1996. Appearance periods, the course of incubation and the global economic importance of the bees Hylaeus Fabricius (Hymenoptera, Apoidea, Colletidae). Pszczelnicze Zeszyty Naukowe, 40(1): 253-265 (in Polish with english summary).
A 69. PAWLIKOWSKI T., KRUSZYŃSKI T., 1997. Bees’ flower visiting activity (Hymenoptera, Apoidea) in forested area of Toruń Basin (N Poland). Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 53, 98: 97-106 (in Polish with english summary).
A 70. BUSZKO J., PAWLIKOWSKI T., 1997. Red list of endangered plants and animals of Kujavian-Pomeranian Region. III. Insects – Insecta. Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 53, Supl., 98: 21-24 (in Polish with english summary).
A 71. PAWLIKOWSKI T., 1997. Materials to studies on the community structure of Hymenoptera Aculeata in Poland. 8. Social wasps (Vespinae) of the Polish Tatry Mts. Wiadomości Entomologiczne, 16(1): 29-30 (in Polish with english summary).
A 72. PAWLIKOWSKI T., KOWALEWSKA B., 1997. Atractiveness of plateau marginal slope environments for bees (Hymenoptera: Apoidea) in slopes Zbocza Płutowskie near Chełmno (N Poland). Wiadomości Entomologiczne, 16(3-4): 165-176 (in Polish with english summary).
A 73. RUSZKOWSKI A., BILIŃSKI M., GOSEK J., KACZMARSKA K., KOSIOR A., FIJAŁ J., PAWLIKOWSKI T., 1997. Appearing periods of Halictus spp. in different regions. [In:] Postępy apidologii w Polsce. Cierzniak T. (red.), WSP, Bydgoszcz: 135-144 (in Polish with english summary).
A 74. RAFA J., PAWLIKOWSKI T., 1998. Structure of anthophilous hover fly communities (Diptera: Syrphidae) in the agricultural landscape. Polskie Pismo Entomologiczne, 67(1-2): 143-150.
S 75. RAFA J., PAWLIKOWSKI T., 1998. Hover fly communities (Diptera: Syrphidae) as an indi-cator of habitat diversity in the agricultural landscape of Chełmno Land (N Poland). Summary in materials of Symposium „The Integrated Monitoring of Environment  – The Functioning  and deve-lopmental tendencies of geoecosystems in Poland” Szczecinek-Storkowo, Szczecinek-Storkowo: 59-60 (in Polish).
A 76. PAWLIKOWSKI T., OSMAŃSKI M., 1998. Attractiveness of city environments for social wasps (Hymenoptera: Vespinae) in the area of Toruń. Wiadomości Entomologiczne, 17(2): 95-104 (in Polish with english summary).
A 77. RUSZKOWSKI A., GOSEK J., BILIŃSKI M., PAWLIKOWSKI T., KOSIOR A., FIJAŁ J., KACZMARSKA K., 1998. Appearance periods of solitary bees of the family Megachilidae and a process of incubation of some their species. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe, 42(1): 299-312 (in Polish with english summary).
A 78. PAWLIKOWSKI T., 1998. Biodiversity of bumblebees (Apoidea: Bombus Latr.). [In:] The Integrated Monitoring of the Environment – State of geoecosystems of Poland in 1994-1997. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 150-152 (in Polish).
A 79. RAFA J., PAWLIKOWSKI T., 1999. Hylaeus (Lambdopsis) eury-scapus Förster, 1871 a wild bee (Hymenoptera: Apoidea: Colletidae) new to the Polish fauna. Wiadomości Entomologiczne, 18(1): 29-32 (in Polish with english summary).
A 80. PAWLIKOWSKI T., 1999. Methodology of the monitoring of social bees and wasps (Hyme-noptera: Apidae, Vespinae) in the area of Toruń. Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 54, 102: 55-63 (in Polish with english summary).
A 81. PAWLIKOWSKI T., 1999. Colour patterns of dorsal coat of bumblebees (Hymenoptera: Apidae: Bombini) to species identification in the field. Biuletyn Entomologiczny, 20(1): 13-17 (in Polish).
S 82. PAWLIKOWSKI T., RAFA J., 1999. Plateau marginal slope environments as refuges for bees (Hymenoptera: Apoidea) in North Poland teritory. Summary in materials of 6-th Symposium of Hyme-nopterological Section of PES, Kraków-Ojców: 18 (in Polish).
M 83 PAWLIKOWSKI T., 1999. A field guide to identification of bumblebees (Hymenoptera: Apidae: Bombini) in Poland. Wydawnictwo UMK, Toruń, 30pp.
A 84. PAWLIKOWSKI T.,  RAFA J., 2000.  Distribution of Bombus laesus (Morawitz, 1875) (Hymenoptera: Apidae) in Poland. Wiadomości Entomologiczne, 19(1): 15-18 (in Polish with english summary).
N 85. PAWLIKOWSKI T., 2000. A hundred years of investigations on social wasp communities (Hymenoptera: Vespinae) in Poland. Summary in materials of 7-th Symposium of Hymenopterological Section of PES, Ojców: 7-8 (in Polish).
A 86. PAWLIKOWSKI T., 2000. Environmental european database – about natural environment used to regional investigations. Zeszyty Naukowe WSHE, 6: 37-50 (in Polish).
A 87. PAWLIKOWSKI T., HIRSCH J., 2000. The structure of bumblebee communities (Apoidea: Bombus Latr.) in the middle area of  the Baltic coast in Poland. Rocznik Naukowy Pol. Tow. Ochr. Przyr. „Salamandra”, 4: 103-111 (in Polish with english summary).
N 88. PAWLIKOWSKI T., 2000. Distribution of bumblebees (Apoidea: Bombini) in Poland during 2001-2005: principle of project. 1st European Scientific Apicultural Conference. Puławy: 108.
N 89. PAWLIKOWSKI T., 2000. New localities of rare species of the genus Hylaeus Fabricius, 1793 and Ceratina Latrelle, 1802 (Hymenoptera: Apoidea). Wiadomości Entomologiczne, 19(3-4): 189 (in Polish).
N 90. PAWLIKOWSKI T., 2001. An attempt describe of mechanisms of multiannual changes of social wasp density (Vespinae). Summary in materials of 8-th Symposium of Hymenopterological Section of PES, Ojców: 18-20 (in Polish).
A 91. PAWLIKOWSKI T., BUSZKO J., 2001. Animal world. Insects. [In:] Nature of Kujavian-Pomeranian Region. Bydgoszcz: 78-82 (in Polish).
A 92. PAWLIKOWSKI T., HIRSCH J., 2001. Regional investigations of social wasp communities (Hymenoptera: Vespinae) in Poland during 1900-2000. Wiadomości Entomologiczne, 20(1-2): 49-56 (in Polish with english summary).
S 93. PAWLIKOWSKI T., 2001. Status of investigations on biodiversity of bees (Hymenoptera: Apoidea) in Poland on the beginning of XX age. Summary in materials of 44-th Meeting Pol. Ent. Soc., Spała: 51 (in Polish).
S 94. PAWLIKOWSKI T., PRZYBYLSKA E., 2001. Dynamic of structure changes of social wasp (Hymenoptera: Vespinae) communities in town area of Toruń. Summary in materials of 2-nd Conference „Fauna of  towns”, Bydgoszcz-Myślęcinek: 56 (in Polish).
A 95. PAWLIKOWSKI T., 2001. Computer checklist of Apoidea (Hymenoptera) in Poland. Part 1 (excluding bibliography to distribution). Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 55, 107: 39-66.
A 95. WEB http://www.uni.torun.pl/~pawlik/ – version updated annualy.
A 96. PAWLIKOWSKI T., PRZYBYLSKA E., 2001. Dynamic of structure changes of social wasp (Hymenoptera: Vespinae) communities in town area of Toruń during 1979-1995. [In:] Biodiversity  and ecology of animal populations in urbanized environments, Bydgoszcz-Myślęcinek, 94-101 (in Polish).
A 97. PAWLIKOWSKI T., NAPIÓRKOWSKI P., STRZYKOWSKA A., 2001. Invertebrates as bioindicators for ecological changes and environmental quality. [In:] Bory Tucholskie – resources and protection, Wyd. UŁ, Łódź, 251-258 (in Polish).
A 98. PAWLIKOWSKI T., NAPIÓRKOWSKI P., 2002. Ecological principles of biodiversity protection]. [In:] The harmonisation of Polish environmental protection law with European standards, Przysiek, 33-42 (in Polish).
A 99. PAWLIKOWSKI T., HIRSCH J., 2002. Bees (Hymenoptera: Apoidea) as indicators of xerisation processes in the lower Vistula Valley. Acta Zoologica Cracoviensia, 45(4): 321-336.
N 100. PAWLIKOWSKI T., 2002. Biodiversity of bees (Hymenoptera: Apoidea) in lower Vistula valley. Summary in materials of 9-th Symposium of Hymenopterological Section of PES, Ojców: 13 (in Polish).
A 101. DZIADOWIEC H., HENTOSZ M., PAWLIKOWSKI T., 2002. The influence of ants Formica polyctena (Főrster) on properties of podzolized rusty soils in the Tuchola Forest. Roczniki Glebozna-wcze, 53: 27-39 (in Polish with english summary).
A 102. SZCZEPKO K., PAWLIKOWSKI T., KOWALCZYK J.K., 2002. Apoidea (Hymenoptera) in habitats of former agricultural area in a renaturization stage of Kampinoski National Park (Poland).
Fragmenta Faunistica, 45: 115-122.
M 103. PAWLIKOWSKI T., ŻEGLICZ A., 2003. Ecological principles of terrestrial environment protection. Lectures duplicator.  Wydawnictwo WSHE, Włocławek, 84pp. (in Polish).
S 104. PAWLIKOWSKI T., 2003. Factors influance on bee species diversity (Hymenoptera: Apoidea) in environments of the lower Vistula Valley. Summary in materials of 10-th Symposium of Hymenopterological Section of PES, Ojców: 6 (in Polish).
S 105. PAWLIKOWSKI T., SZAŁASZEWICZ E., 2003. An estimation of bee (Apoidea) resources in Poland. Summary in materials of 18-th Meeting Pol. Zool. Soc., Toruń: 51 (in Polish).
M 106. PAWLIKOWSKI T., CELARY W., 2003. Apidae bees. Introduction and Subfamily Colletinae. Keys for identification of Polish insects, 24(68a). PTE, Toruń, 66pp. (in Polish).
A 107. PAWLIKOWSKI T., PAWLIKOWSKI K., 2003. Wasp Dolichovespula saxonica (F.) (Hymenoptera: Vespidae) seetling wood breeding boxes for birds in the Borecka Forest. Wiadomości Entomologiczne, 22(4): 201-210 (in Polish with english summary).
N 108. PAWLIKOWSKI T., SZAŁASZEWICZ E., 2004. Valuation of environmental processes by bioindicative groups of anthophilous aculeata. Summary in materials of 11-th Symposium of Hymenopterological Section of PES, Ojców: 7 (in Polish).
N 109. PAWLIKOWSKI K., PAWLIKOWSKI T., SZAŁASZEWICZ E., 2004. The monitoring of social wasp flights (Hymenoptera: Vespinae) in the city area of Toruń. Materials of 15-th Symposium the Integrated Monitoring of Environment, Międzyzdroje: 72-73 (in Polish).
A 110. KOWALCZYK J.K., SZCZEPKO K., KURZAC T., PAWLIKOWSKI T., 2004.  Bees (Hymenoptera, Apoidea) of the Botanical Garden in Łódź. [In:] Fauna miast Europy Środkowej 21. wieku, Bydgoszcz, 67-82 (in Polish).
A 111. PAWLIKOWSKI T., HIRSCH J., 2004. Local fauna of bees (Hymenoptera: Apoidea) status as indicator of xeric conditions in the lower Vistula Valley.  Zeszyty Naukowe WSHE, 15: 39-53  (in Polish).
A 112. PAWLIKOWSKI T., PAWLIKOWSKI K., 2004. Valuation of environmental processes by invertebrate groups as bioindicators. Zeszyty Naukowe WSHE, 15: 81-93.
M 113. KRZYSZTOFIAK A., KRZYSTOFIAK L., PAWLIKOWSKI T., 2004. Bumblebees of Poland – field guide. Wigierski PN, Suwałki, 48pp. (in Polish).
A 114. PAWLIKOWSKI T., BUSZKO J., 2004. Animal world. Insects. [In:] Nature of Kujavian-Pomeranian Region]. Bydgoszcz: 27-30 (in Polish).
N 115. PAWLIKOWSKI T., 2005. Long-term dynamics of changes in the social wasps (Hymenoptera: Vespinae) community structure in the agricultural landscape of the Kujawy Region. Summary in materials of 12-th Symposium of Hymenopterological Section of PES, Ojców: 9-10 (in Polish).
A 116. PAWLIKOWSKI K., PAWLIKOWSKI T., SZAŁASZEWICZ E., 2005. Phenology of social wasps flights (Hymenoptera: Vespidae) in the city area of Toruń during 1981-2000. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań: 495-500 (in Polish).
N 117. PAWLIKOWSKI T., 2006. Number of bumblebee species (Apiformes: Bombini: Bombus Latr.) local registed in Poland during XX century. Summary in materials of 13-th Symposium of Hymenopterological Section of PES, Ojców: 6-7 (in Polish).
A 118. PAWLIKOWSKI T., PAWLIKOWSKI K. 2006. Long-term dynamics of structure changes of the social wasp community (Hymenoptera: Vespinae) in agricultural landscape of the Kujawy Region. Ecological Questions, 7: 21-28.
A 119. PAWLIKOWSKI T., CELARY W. 2006. Investigations on species resources of bees (Hymenoptera: Apiformes) in Poland during last century. Journal of Apicultural Science, 50(2): 25-31.
A 120. PAWLIKOWSKI T., BUSZKO J., 2006. Insect fauna. [In:] Toruń and its environs – natural monoraph. UMK, Toruń: 191-195 (in Polish with english summary).
A 121. PAWLIKOWSKI T., PRZYSTALSKI A., 2006. Natural values of Vistula river escarp in Dobrzyń near Vistula. Zeszyty Naukowe WSHE, 23: 93-107 (in Polish with english summary).
M 122. WOLNOMIEJSKI N., PAWLIKOWSKI T., 2006. A general view of ecology and protection of seas. Part I. UMK, Toruń, 303pp. (in Polish).
N 123. PAWLIKOWSKI T., 2007. The phenology of social wasps flight activity (Hymenoptera: Vespinae) in a city anvironments. Summary in materials of 14-th Symposium of Hymenopterological Section of PES, Ojców: 23 (in Polish).
A 124. BĄK J., PAWLIKOWSKI T., 2007. Bumblebees and cuckoo-bumblebees (Apiformes: Bombini) of undergrowth and grassland-herbs forest environments in the territory of the Świetokrzyski National Park. Journal of Apicultural Science, 51(1): 83-93.
A 125. PAWLIKOWSKI T., BILIŃSKI M., KOSIOR A., FIJAŁ J., 2007. Site constancy of bumblebees (Hymenoptera: Apiformes: Bombus Latr.) in the habitats of two forest successional series of the Western Carpathians. Journal of Apicultural Science, 51(1): 109-117.
C 126. PAWLIKOWSKI T., PAWLIKOWSKI K., 2007. Phenology of social wasp flights (Hymenoptera: Vespinae) in Kujawy region under the influence of climate changes in the period 1981-2000. Międzynarodowa Konf. Nauk. „Klimat ziem polskich w czasach historycznych na tle klimatu Europy”, Toruń, poster.
N 127. PAWLIKOWSKI T., 2008. The history of Hymenopterological Section of PES. Summary in materials of  15-th Symposium of Hymenopterological Section of PES, Ojców: 2-5 (in Polish).
M 128. PAWLIKOWSKI T. 2008. A distribution atlas of bumblebees in Poland (Hymenoptera: Apidae: Bombini). UMK Toruń, 100pp.
A 129. PAWLIKOWSKI T., BARCZAK T., BENNEWICZ J., 2008. Bees (Hymenoptera: Apiformes) of the agricultural areas in the Lower Vistula valley. Journal of Apicultural Science, 52(2): 1-13.
A 130. PAWLIKOWSKI T., PAWLIKOWSKI K., 2009. Phenology of social wasps (Hymenoptera: Vespinae) in the Kujawy region under the infuance of climatic changes 1981-2000. Bulletin of Geography – physical geography series, 1: 125-134.
A 131. PAWLIKOWSKI T. 2009. Structural dynamic of social wasp communities (Hymenoptera: Vespinae) in forest areas destroyed by acid rains in the Karkonosze Mountains. Ecological Questions, 11: 43-48.
A 132. KOWALCZYK J.K., KURZAC T., PAWLIKOWSKI T. 2009. The state knowledge on the bees (Hymenoptera, Apoidea, Apiformes) of the Wzniesienia Łódzkie Landscape Park. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 28(4): 41-55 (in Polish).
A 133. TRYJANOWSKI P., PAWLIKOWSKI T., PAWLIKOWSKI K., BANASZAK-CIBICKA W., SPARKS T.H. 2010. Does climate influence phenological trends in social wasps (Hymenoptera: Vespinae) in Poland? European Journal of Entomology, 107: 203-208.
A 134. PAWLIKOWSKI T. 2010. Structural dynamic of bumblebee communities (Hymenoptera: Bombini) in forest areas destroyed by acid rains in the Karkonosze Mountains of Poland. Journal of Apicultural Science, 54(1): 5-11.
A 135. PAWLIKOWSKI T. 2010. Pollination activity of bees (Apoidea: Apiformes) visiting the flowers of Tilia cordata Mill. and Tilia tomentosa Moench in an urban enviroment. Journal of Apicultural Science, 54(2): 73-79.
A 136. PAWLIKOWSKI T. 2010. Dynamics of the bee communities (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes) in heath and grassland patches during secondary succession of the Peucedano-Pinetum series in the Toruń Basin. Ecological Questions, 13: 29-33.
A 137. PAWLIKOWSKI T., PAWLIKOWSKI K. 2010. Nesting interactions of social wasp Dolichovespula saxonica (F.) (Hymenoptera: Vespinae) in wooden nest boxes for birds in the reserve “Las Piwnicki” on the Chełmno Land (North Poland). Ecological Questions, 13: 67-72.
M 138. PAWLIKOWSKI T., PAWLIKOWSKI K., 2012. Bumblebees of Poland (Hymenoptera: Apidae: Bombini). UMK, Toruń, 138pp. (in Polish).
H 139. RASMONT P., SMET J., ISERBYT S., ROBERTS S.P.M., SCHWEIGER O., BIESMEJER K., CASTRO L., CEDERBERG B., DVORAK L., FITZPATRICK U., GONSETH Y., LAGET D., MAHÉ G., MANINO A., NEUMAYER J., ODEGAARD F., PAUKKUNEN J., PAWLIKOWSKI T., REEMER M., SIMA P., STRAKA J., POTTS S.G. 2012. A preliminary analysis of the fate of European bumblebees: http://www.zoologie.umh.ac.be/hymenoptera/page.asp?id=169
N 140. OLSZEWSKI P., PAWLIKOWSKI T. 2013. Accidental introduction of Polistes gallicus (Linnaeus, 1767)(Hymenoptera: Vespinae) to Poland. Wiadomości Entomologiczne, 32: 6 (in Polish with english summary).
A 141. OLSZEWSKI P., WIŚNIOWSKI B., PAWLIKOWSKI T., SZPILA K., 2013. Remarks on the occurrence of some rare species of aculeates (Hymenoptera: Aculeata) in Poland. Wiadomości Entomologiczne, 32: 127-138 (in Polish with english summary).
A 142. OLSZEWSKI P., PAWLIKOWSKI T., WIŚNIOWSKI B., STRAKA J., 2013. Tachysphex austriacus Kohl, 1892 (Hymenoptera: Crabronidae) in Poland. Wiadomości Entomologiczne, 32: 202-206 (in Polish with english summary).
A 143. OLSZEWSKI P., PAWLIKOWSKI T., 2013. Passaloecus pictus Ribaut, 1952 (Hymenoptera: Crabronidae) – first records from Poland. Wiadomości Entomologiczne, 32: 266-269 (in Polish with english summary).
A 144. OLSZEWSKI P., WIŚNIOWSKI B., KOSTRO-AMBROZIAK A., PAWLIKOWSKI T., PIEKARSKA-BONIECKA H., 2013. Psenulus meridionalis Beaumont, 1937 (Hymenoptera: Crabronidae) a digger wasp species new to the fauna of Poland. Fragmenta Faunistica, 56: 39-42.
A 145. OLSZEWSKI P., PAWLIKOWSKI T., PIEKARSKA-BONIECKA H., 2013. Nysson distinguendus Chevrier, 1867 (Hymenoptera: Crabronidae), a new species to the Polish fauna. Fragmenta Faunistica, 56: 43-46.
A 146. WIŚNIOWSKI B., HUFLEJT T., BABIK H., CZECHOWSKI W., PAWLIKOWSKI T., 2013. New records of the two alien mud daubers Sceliphron destillatorium (Illiger, 1807) and Sceliphon curvatum (Smith, 1870) (Hymenoptera: Sphecidae) from Poland with comments on expansion of their ranges. Fragmenta Faunistica, 56: 25-37.
A147. BŁOSZYK J., CHRZANOWSKI A., DOBROWOLSKI M., KURKA A., KUŹNIK-KOWALSKA E., MAZUR A., OLSZEWSKI P., PAWLIKOWSKI K., PAWLIKOWSKI T., PROĆKÓW M., SKARŻYŃSKI D. SZYMKOWIAK P., 2013. Bezkręgowce. Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego. Karkonoski PN, Jelenia Góra, 397-404pp.
A148. OLSZEWSKI P., PAWLIKOWSKI T., 2014. Trypoxylon kostylevi Antopov, 1985 (Hymenoptera: Crabronidae) – a new species for Poland – and a key to Polish species of Trypoxylon Latreille, 1796. Polish Journal of Entomology, 83: 189-199.
A149. OLSZEWSKI P., LJUBOMIROV T., PAWLIKOWSKI T., BARCZAK T., 2014. Chalybion omissum (Kohl, 1889) (Hymenoptera: Sphecidae, Sceliphrini): new records from the Balkan Peninsula (southern Bulgaria). Polish Journal of Entomology, 83: 201-206.
M150. RASMONT P., FRANZEN M., LECOCQ T., HARPKE A., ROBERTS S.P.M., BIESMEIJER J.C., CASTRO L., CEDERBERG B., DVORAK L., FITZPATRICK U., GONSETH Y., HAUBRUGE E., MAHE G., MANINO A., MICHEZ D., NEUMAYER J., ODEGAARD F., PAUKKUNEN J., PAWLIKOWSKI T., POTTS S.G., REEMER M., SETTELE J., STRAKA J., SCHWEIGER O., 2015. Climatic risk and distribution atlas of european bumblebees. Pensoft, 240pp.