Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Andrzej Grzywacz otrzymał Stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendia przyznawane są młodym naukowcom, do 35 roku życia, prowadzącym badania na najwyższym poziomie, którzy posiadają znaczny dorobek naukowy. Stypendium przyznane zostało na okres trzech lat.