Dr Radosław Puchałka

Telefon: (56) 611 25 29zdjęcie dra Radosława Puchałki
Email: puchalka[at]umk.pl
Pokój: 17 (Nowy budynek), Lwowska 1

Zainteresowania badawcze

 1. Fenologia roślin drzewiastych i bioklimatologia.
 2. Wpływ stresu fizjologicznego na cechy anatomiczne ksylemu u drzew.
 3. Biologia ewolucyjna i ekologia roślin.
 4. Ochrona przyrody.

Publikacje

 1. Puchałka, R., Koprowski, M., Przybylak, J., Przybylak, R., Dąbrowski, H.P., 2016. Did the late spring frost in 2007 and 2011 affect tree-ring width and earlywood vessel size in Pedunculate oak (Quercus robur) in northern Poland? Int. J. Biometeorol. 60, 1143–1150. doi:10.1007/s00484-015-1107-6
 2. Piwczyński, M., Puchałka, R., Ulrich, W., 2016. Influence of tree plantations on the phylogenetic structure of understory plant communities. For. Ecol. Manage. 376, 231–237. doi:doi.org/10.1016/j.foreco.2016.06.011
 3. Piwczyński, M., Puchałka, R., Spalik, K., 2015. The infrageneric taxonomy of Chaerophyllum (Apiaceae) revisited: new evidence from nuclear ribosomal DNA ITS sequences and fruit anatomy. Bot. J. Linn. Soc. 178, 298–313. doi:10.1111/boj.12282
 4. Panahi, M., Banasiak, Ł., Piwczyński, M., Puchałka, R., Oskolski, A.A., Spalik, K., 2015. Phylogenetic relationships among Dorema, Ferula and Leutea (Apiaceae: Scandiceae: Ferulinae) inferred from nrDNA ITS and cpDNA noncoding sequences. Taxon 64, 99–112.
 5. Puchałka, R., Cyzman, W., 2015. Changes in herb layer vegetation in Pomeranian fertile beech forest Galio odorati−Fagetum in Wronie nature reserve in 1967−2005. Sylwan 159, 443–451.
 6. Puchałka, R., Wyborska, D., Rutkowski, L., Piwczyński, M., 2015. Pilosella bauhinii (Schult.) Arv.-Touv. and P. cymosa subsp. vaillantii (Tausch) S. Bräut. & Greuter (Asteraceae) from new localities in north-central Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 84: 449–451. doi:10.5586/asbp.2015.043
 7. Puchałka, R., 2014. Changes in two Pomeranian beech forest communities in the Kołowskie Parowy nature reserve (Bukowa Forest) between 1985 and 2006. Sylwan 158, 695–703.
 8. Puchałka, R., Płąchocki, D., 2014. Natural vegetation of acidophilous oak forest and Scots pine, Douglas fir and beech plantations in the Dąbrowa Krzymowska nature reserve (Piaskowa Forest). Sylwan 158, 212–220.
 9. Piwczyński, M., Ponikierska, A., Puchałka, R., Corral, J.M., 2013. Expression of anatomical leaf traits in homoploid hybrids between deciduous and evergreen species of Vaccinium. Plant Biol. 15, 522–530. doi:10.1111/j.1438-8677.2012.00656.x

Pozostałe publikacje

 1. Puchałka, R., 2015. Vascular plants of the “‘Dąbrowa Krzymowska’” nature reserve (Pojezierze Myśliborskie, north-west Poland). Park. Nar. i Rezerwaty Przyr. 34, 3–11.
 2. Puchałka, R., Czarnowska, J., Czarnowski, G., Rutkowski, L., 2015. New locality of Linnaea borealis (Caprifoliaceae) near the city of Toruń. Chrońmy Przyr. Ojczystą 71, 157–160.
 3. Rutkowski, L., Puchałka, R., 2015. New localities of Marsh Angelica Ostericum palustre (Apiaceae) in Kuyavian-Pomeranian region (north-central Poland). Park. Nar. i Rezerwaty Przyr. 34, 88–94.
 4. Puchałka, R., Rutkowski, L., Piwczyński, M., 2014. Trybula ogrodowa Anthriscus cerefolium (Apiaceae) w Toruniu (centralna Polska). Acta Bot. Cassubica 13, 5–16.
 5. Puchałka, R., Pakalski, J., 2013. Materials for bryoflora of the Golcowe Bagno Nature Reserve (Równina Wałecka Plain, West Pomerania, Poland. Park. Nar. i Rezerwaty Przyr. 32, 103–111.
 6. Puchałka, R., Piwczyński, M., 2013. New localities of Poa bulbosa L. (Poaceae) in the Kuyavian-Pomeranian region (north-central Poland). Acta Bot. Cassubica 12, 117–120.
 7. Puchałka, R., Płąchocki, D., Zubel, P., Gugnacka-Fiedor, W., 2013. A new site of Malaxis monophyllos (Orchidaceae) in north-west Poland. Chrońmy Przyr. Ojczystą 69, 244–247.
 8. Puchałka, R., Rutkowski, L., Piwczyński, M., 2013. Common milkweed Asclepias syriaca L. in Toruń and its vicinity. Acta Bot. Cassubica 12, 5–23.
 9. Puchałka, R., 2012. Flora and vegetation of “Lutowo” nature reserve (the Pojezierze Krajeńskie region). Acta Bot. Cassubica 11, 127–143.
 10. Puchałka, R., 2012. Materials for a flora of the “Miedzno” nature reserve in the Wda Landscape Park (Tuchola Forest). Acta Bot. Cassubica 11, 155–164.
 11. Puchałka, R., 2012. Vascular plants of the “Jezioro Modła” nature reserve (the Pobrzeże Słowińskie region). Acta Bot. Cassubica 11, 145–153.
 12. Załuski T., Paszek I., Iglińska A. M., Puchałka R., 2006. Gatunki rzadkie i zagrożone w rezerwacie „Bagno Mostki” na Pojezierzu Brodnickim. Flora i Fauna Pomorza i Kujaw 2: 49-59.