Prof. Werner Ulrich edytorem tematycznym w czasopiśmie Journal of Biogeography !!!

Prof. Werner Ulrich został redaktorem tematycznym w czasopismie Journal of Biogeography. Journal of Biogeography jest prestiżowym czasopismem (IF = 4.59) publikującym artykuły dotyczące procesów ekologicznych, ewolucyjnych i historycznych wpływających na przestrzenne rozmieszczenie organizmów.