Dr Piotr Olszewski

zdjęcie mgra OlszewskiegoTelefon: (56) 611-44-69
E-mail: thecla@wp.pl
Pokój: 263 (stary budynek)

Zainteresowania badawcze

Badania w ramach pracy doktorskiej dotyczą ekologii zespołów żądłówek entomofagicznych  (Hymenoptera: Crabronidae, Sphecidae, Eumenidae) w krajobrazach dolin rzecznych północnej Polski.

Publikacje:

 1. Pawlikowski T., Olszewski P., Piekarska-Boniecka H., Pawlikowski K. 2016. The diversity of social wasp communities (Hymenoptera: Polistinae, Vespinae) in the agricultural landscape of central Poland. Acta Zoologica Bulgarica (in print)
 2. Pawlikowski T., Olszewski P., Żyła W., Przybylińska M. 2016. The rare oligolectic bumblebee Bombus gerstaeckeri Morawitz, 1882 from Poland (Hymenoptera, Apidae). Spixiana 39: 130.
 3. Olszewski P., Wiśniowski B., Bogusch P., Krzyżyński M. 2016. Distributional History and Present Status of the Species of the Family Scoliidae (Hymenoptera) in Poland and the Czech Republic. Acta Zoologica Bulgarica 68 (1): 43-54.
 4. Olszewski P., Ljubomirov T., Wiśniowski B., Kowalczyk J.K., Krzyżyński M. 2016. New records of the genus Diodontus Curtis, 1834 (Hymenoptera: Crabronidae) from Bulgaria, Montenegro and Poland, with a key to Central and Eastern European species. Zootaxa 4061 (2): 164-172.
 5. Olszewski P., Ljubomirov T., Pawlikowski T., Barczak T. 2014: Chalybion omissum (Kohl, 1889) (Hymenoptera: Sphecidae, Sceliphrini) new records from Balkan Peninsula. Polish Journal of Entomology 83: 201-206.
 6. Olszewski P., Pawlikowski T. 2014: Trypoxylon kostylevi Antropov, 1985 (Hymenoptera: Crabronidae) a new species for Poland and the key to Polish species of Trypoxylon Latreille, 1796. Polish Journal of Entomology 83: 189-199.
 7. Olszewski P., Wendzonka J. 2014: Nowe stanowiska grzebacza wielkiego Ectemnius fossorius (Linnaeus, 1758) (Hymenoptera: Crabronidae) w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 70 (4): 351-354.
 8. Olszewski P., Wiśniowski B., Szczepko K. 2014: Nowe dane o rozmieszczeniu przedstawicieli rodzaju Miscophus Jurine 1807 (Hymenoptera: Crabronidae) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne 33 (1): 61-67.
 9. Olszewski P. 2014: Potwierdzenie występowania trętwisza – Mimumesa littoralis (Bondroit, 1934) (Hymenoptera: Crabronidae) w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 70 (2): 171-173.
 10. Olszewski P., Wiśniowski B., Kostro-Ambroziak A., Pawlikowski T., Piekarska-Boniecka H. 2013: Psenulus meridionalis Beaumont, 1937, a digger wasp species new to the fauna of Poland (Hymenoptera: Crabronidae). Fragmenta Faunistica 56 (1): 39-42.
 11. Olszewski P., Pawlikowski T., Piekarska-Boniecka H. 2013: Nysson distinguendus Chevrier, 1867 (Hymenoptera: Crabronidae), a new species to the fauna of Poland. Fragmenta Faunistica 56 (1): 43-46.
 12. Olszewski P., Pawlikowski T. 2013: Passaloecus pictus Ribaut, 1952 (Hymenoptera: Crabronidae) – pierwsze stwierdzenie w Polsce. Wiadomości Entomologiczne 32 (4): 266-269.
 13. Olszewski P., Wiśniowski B., Pawlikowski T., Straka J. 2013: Tachysphex austriacus Kohl, 1892 (Hymenoptera: Crabronidae) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne 32 (3): 202-206.
 14. Olszewski P., Wiśniowski B., Pawlikowski T., Szpila K. 2013: Nowe dane o niektórych rzadkich żądłówkach w Polsce (Hymenoptera: Aculeata). Wiadomości Entomologiczne 32 (2): 157-158.
 15. Olszewski P., Pawlikowski T. 2013: Przypadkowa introdukcja Polistes gallicus  (Linnaeus, 1767) (Hymenoptera, Vespidae) do Polski. Wiadomości Entomologiczne 32 (2): 157-158.
 16. Olszewski P. 2010: Nowe dane na temat występowania bujanek (Diptera: Bombyliidae) w północnej Polsce. Dipteron 26: 30-33.
 17. Olszewski P. 2010: Nowe dane o rozmieszczeniu Eumeninae (Hymenoptera: Vespidae) w północnej Polsce. Wiadomości Entomologiczne 29 (3): 215-216.