Dr Miłosz Owieśny

Phone: (56) 611-44-69
E-mail: milosz83@gmail.com
Office:

Research Interests

1. Phylogeny, taxonomy and biology of Tachinidae, especially subfamily Phasiinae.
2. Nature conservation, including the functioning of Natura 2000 areas.
3. Methods of minimize and compensation the impact of investments in relation to nature conservation.
4. The presence and influence of alien and invasive species of animals on the environment.

Publications

 1. Boratyński J.S., Kasprzyk K., Owieśny M., Górski D. 2013: Stwierdzenie zimowania nocka łydkowłosego Myotis dasycneme(Boie, 1825) w Cytadeli w Grudziądzu. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 32(2): 85 – 87.
 2. Owieśny M., 2012: Którędy chodzą zwierzęta. Przejście dla zwierząt – rola i znaczenie. Eko-misja. Kwartalnik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 03/2012: 18-19.
 3. Owieśny M., 2011: Krajowe muchówki a prawo ochrony przyrody. Dipteron 27: 48-50.
 4. Owieśny M., 2011: Pachnica dębowa. Ekonatura 1/2011: 12.
 5. Owieśny M., 2010: Żywiciele z rodzaju Gymnosoma MEIGEN, 1803 (Diptera: Tachinidae) na terenie Polski. Dipteron 26: 34-37.
 6. Owieśny M., Gwardjan M., Kudła W., Bury J. 2010: Nowe dane o rączycy wielkiej Tachina grossa (LINNAEUS, 1758) w Polsce. Dipteron 26: 38-42.
 7. Owieśny M., Szpila K., Oleksa A., Ogonowski Ł. 2010: Strojniś nadobny Philaeus chrysops Poda, 1761 (Araneae: Salticidae) na nowych stanowiskach w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 66 (1): 65-70.
 8. Bystrowski C., Owieśny M., 2009: Nowe dane o rączycowatych (Diptera: Tachinidae) Bieszczadów. Dipteron 25: 2-7.
 9. Owieśny M., 2009: Informacje o nowych stanowiskach Phasia aurigera (EGGER, 1860) w Polsce. Dipteron 25: 46-49.
 10. Owieśny M., Szałaszewicz E. 2008: Materiały do znajomości rączycowatych (Diptera: Tachinidae) Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Dipteron 24: 28-32.
 11. Owieśny M. & Grzywacz A. 2007: Występowanie Carabidae (Col.) i Lepidoptera w odnowieniach naturalnych i sztucznych terenów porolnych Kampinoskiego Parku Narodowego. Przegląd Przyrodniczy XVIII, 1-2: 193-202.
 12. Owieśny M., SzpilaK. 2007: Tachinidae Torunia – wstępne wyniki badań. Dipteron 23: 58-59.