Dr Miłosz Owieśny

Telefon: (56) 611-44-69
Pokój: 263 (stary budynek)

Zainteresowania badawcze

1. Filogeneza, taksonomia i biologia Tachinidae, w szczególności podrodziny Phasiinae.
2. Ochrona przyrody, w tym funkcjonowanie obszarów Natura 2000.
3. Sposoby minimalizacji i kompensacji oddziaływania inwestycji w zakresie form ochrony przyrody.
4. Występowanie oraz wpływ gatunków zwierząt obcych i inwazyjnych na środowisko przyrodnicze.

Publikacje:

 1. Boratyński J.S., Kasprzyk K., Owieśny M., Górski D. 2013: Stwierdzenie zimowania nocka łydkowłosego Myotis dasycneme (Boie, 1825) w Cytadeli w Grudziądzu. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 32(2): 85 – 87.
 2. Owieśny M., 2012: Którędy chodzą zwierzęta. Przejście dla zwierząt – rola i znaczenie. Eko-misja. Kwartalnik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 03/2012: 18-19.
 3. Owieśny M., 2011: Krajowe muchówki a prawo ochrony przyrody. Dipteron 27: 48-50.
 4. Owieśny M., 2011: Pachnica dębowa. Ekonatura 1/2011: 12.
 5. Owieśny M., 2010: Żywiciele z rodzaju Gymnosoma MEIGEN, 1803 (Diptera: Tachinidae) na terenie Polski. Dipteron 26: 34-37.
 6. Owieśny M., Gwardjan M., Kudła W., Bury J. 2010: Nowe dane o rączycy wielkiej Tachina grossa (LINNAEUS, 1758) w Polsce. Dipteron 26: 38-42.
 7. Owieśny M., Szpila K., Oleksa A., Ogonowski Ł. 2010: Strojniś nadobny Philaeus chrysops Poda, 1761 (Araneae: Salticidae) na nowych stanowiskach w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 66 (1): 65-70.
 8. Bystrowski C., Owieśny M., 2009: Nowe dane o rączycowatych (Diptera: Tachinidae) Bieszczadów. Dipteron 25: 2-7.
 9. Owieśny M., 2009: Informacje o nowych stanowiskach Phasia aurigera (EGGER, 1860) w Polsce. Dipteron 25: 46-49.
 10. Owieśny M., Szałaszewicz E. 2008: Materiały do znajomości rączycowatych (Diptera: Tachinidae) Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Dipteron 24: 28-32.
 11. Owieśny M. & Grzywacz A. 2007: Występowanie Carabidae (Col.) i Lepidoptera w odnowieniach naturalnych i sztucznych terenów porolnych Kampinoskiego Parku Narodowego. Przegląd Przyrodniczy XVIII, 1-2: 193-202.
 12. Owieśny M., SzpilaK. 2007: Tachinidae Torunia – wstępne wyniki badań. Dipteron 23: 58-59.