Dr Marcin Piwczyński

Telefon: (56) 611-26-49zdjęcie dra Piwczyńskiego
E-mail: piwczyn@umk.pl
Pokój: 266 (stary budynek)

Zainteresowania badawcze:

 1. Ewolucja owoców i siewek u roślin z rodziny baldaszkowatych (Apiaceae).
 2. Wpływ hybrydyzacji na ewolucję taksonów z grupy Daucus carota (Apiaceae).
 3. Wpływ człowieka na zbiorowiska roślinne Centralnej i Wschodniej Europy.
 4. Rekonstrukcja i datowanie dużych drzew filogenetycznych na przykładzie gryzoni oraz muchówek z rodziny Sarcophagidae.

Strona osobista: http://piwczynski.prac.umk.pl/

Publikacje:

 1. Grzywacz A., Wallman J.F. & Piwczyński M. 2017. To be, or not to be a valid genus: the systematic position of Ophyra R.-D. revised (Diptera: Muscidae). Systematic Entomology, in press. (IF=3.343, MNiSW=35)
 2. Pape T., Piwczyński M., Wyborska D., Akbarzadeh K. & Szpila K. 2017. A new genus and species of hypodermatine bot flies (Diptera: Oestridae). Systematic Entomology 42: 387-398. (IF=3.343, MNiSW=35)
 3. Ulrich W., Sewerniak P., Puchałka R. & Piwczyński M. 2017. Environmental filtering triggers community assembly of forest understorey plants in Central European pine stands. Scientific Reports 7: 274. (IF=5.228, MNiSW=40)
 4. Boratyński Z., Miranda Arias J., Mappes T., Mousseau T.A., Møller A.P., Muñoz Pajares A.J., Garcia C., Piwczyński M. & Tukalenko E. 2016. Ionizing radiation from Chernobyl affects development of wild carrot plants. Scientific Reports 6: 39282. (IF=5.228, MNiSW=40)
 5. Piwczyński M., Puchałka R. & Ulrich W. 2016. Influence of tree plantations on the phylogenetic structure of understorey plant communities. Forest Ecology and Management 376: 231-237. (IF=2.660, MNiSW=45)
 6. Piwczyński M., Pabijan M., Grzywacz A., Glinkowski W., Bereś P.K. & Buszko J. 2016. High regional genetic diversity and lack of host-specificity in Ostrinia nubilalis (Lepidoptera: Crambidae) as revealed by mtDNA variation. Bulletin of Entomological Research 106: 512-521. (IF=1.910, MNiSW=35)
 7. Banasiak Ł., Wojewódzka A., Baczyński J., Reduron J-P., Piwczyński M., Kurzyna-Młynik R., Gutaker R., Czarnocka-Cieciura A., Kosmala-Grzechnik S. & Spalik K. 2016. Phylogeny of Apiaceae subtribe Daucinae and the taxonomic delineation of its genera. Taxon 65: 563-585. (IF=3.299, MNiSW=30)
 8. Panahi M., Banasiak Ł., Piwczyński M., Puchałka R., Oskolski A.A. & Spalik K. 2015. Phylogenetic relationships among Dorema, Ferula and Leutea (Apiaceae, Scandiceae, Ferulinae) inferred from nrDNA ITS and cpDNA noncoding sequences. Taxon 64: 770-783. (IF=3.299, MNiSW=30)
 9. Piwczyński M., Puchałka R. & Spalik K. 2015. The infrageneric taxonomy of Chaerophyllum (Apiaceae) revisited: new evidence from nrDNA ITS sequences and fruit anatomy. Botanical Journal of the Linnean Society 178: 298-313. (IF=2.699, MNiSW=30)
 10. Piwczyński M., K. Szpila, A. Grzywacz & T. Pape 2014. A large-scale molecular phylogeny of flesh flies (Diptera: Sarcophagidae). Systematic Entomology 39: 783-799. (IF=2.876, MNiSW=35)
 11. Ulrich W., M. Piwczyński , M. K. Zaplata, S. Winter, W. Schaaf & A. Fischer 2014. Small-scale spatial variability in phylogenetic community structure during early plant succession depends on soil properties. Oecologia 175: 985-995. (IF=3.011, MNiSW=35)
 12. Ulrich W., M. Piwczyński, M.K. Zaplata, S. Winter, W. Schaaf & M. Fischer 2014. Soil conditions and phylogenetic relatedness influence total community trait space during early plant succession. Journal of Plant Ecology 7: 321-329. (IF=2.284, MNiSW=30)
 13. Pabijan M., A. Wandycz, S. Hofman, K. Węcek, M. Piwczyński & J. M. Szymura 2013. Complete mitochondrial genomes resolve phylogenetic relationships within Bombina (Anura: Bombinatoridae). Molecular Phylogenetics and Evolution 69: 63-74. (IF=4.107, MNiSW=30)
 14. Banasiak Ł., M. Piwczyński , T. Uliński , S. R. Downie, M. F. Watson, B. Shakya & K. Spalik 2013. Dispersal pattern in space and time: a case study of Apiaceae subfamily Apioideae. Journal of Biogeography 40: 1324-1335. (IF=4.544, MNiSW=40)
 15. Piwczyński M., A. Ponikierska , R. Puchałka & J.M. Corral 2013. Expression of anatomical leaf traits in homoploid hybrid between deciduous and evergreen species of Vaccinium. Plant Biology 15: 522-530. (IF=2.395, MNiSW=35)
 16. Ulrich W., M. Piwczyński, F.T. Maestre & N.J. Gotelli 2012. Null model tests for niche conservatism, phylogenetic assortment and habitat filtering. Methods in Ecology and Evolution 3: 930-939. (IF=5.093, MNiSW=15)
 17. Voigt-Zielinski M-L, M. Piwczyński & T.F. Sharbel 2012. Differential effects of polyploidy and diploidy on fitness of apomictic Boechera. Sexual Plant Reproduction 25: 97-109. (IF=2.070, MNiSW=25)
 18. Spalik K., M. Piwczyński, C.A. Danderson, R. Kurzyna-Młynik & S.R. Downie 2010. Bipolar transoceanic disjunctions in Apiaceae subfamily Apioideae. Journal of Biogeography 37: 1977-1994. (IF=4.273, MNiSW=32)

Rozdziały w książkach:

 1. Corral J.M., M. Piwczyński & T.F. Sharbel 2009. Allelic sequence divergence in the apomictic Boechera holboellii complex. 495- 516. In “Lost sex: Lost Sex: The Evolutionary Biology of Parthenogenesis”, ed. Schön I., K. Martens and P. Dijk. Springer Netherlands.

Pozostałe publikacje:

 1. Puchałka R., Wyborska D., Rutkowski L. & Piwczyński M.* 2015. Pilosella bauhinii (Schult.) Arv.-Touv. and P. cymosa subsp. vaillantii (Tausch) S.Bräut. & Greuter (Asteraceae) from new localities in north-central Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84: 449-451. (* corresponding author)
 2. Puchałka R., Rutkowski L., Piwczyński M. 2014. Trybula ogrodowa Anthriscus cerefolium (Apiaceae) w Toruniu (centralna Polska) [The Garden Chervil Anthriscus cerefolium (Apiaceae) in Toruń (central Poland)]. Acta Botanica Cassubica 13: 5-16.
 3. Puchałka R., L. Rutkowski & M. Piwczyński 2013. Trojeść amerykańska Asclepias syriaca L. w Toruniu i jego okolicach [Common milkweed Asclepias syriaca L. in Toruń and its vicinity]. Acta Botanica Cassubica 12: 5-23.
 4. Puchałka R. & M. Piwczyński 2013. Nowe stanowiska Poa bulbosa L. (Poaceae) w regionie kujawsko-pomorskim (północno-centralna Polska) [New localities of Poa bulbosa L. (Poaceae) in the Kuyavian-Pomeranian region (north-central Poland)]. Acta Botanica Cassubica 12: 117-120.
 5. Spalik K. & M. Piwczyński 2009. Phylogeny reconstruction and phylogenetic inference in evolutionary studies (in Polish with English abstract). Kosmos 58: 485-498 (special issue – Celebrating the 150th Anniversary of the Darwin Theory of Evolution).
 6. Boratyński A., M. Piwczyński, Y.P. Didukh, L. Tasenkevich, A. Romo & H. Ratyńska 2006. Distribution and phytocoenotic characteristics of relict populations of Rhododendron myrtifolium (Ericaceae) in the Ukrainian Carpathians. Polish Botanical Studies 22: 53-62.
 7. Ponikierska A., W. Gugnacka-Fiedor & M. Piwczyński 2004. Morphological characteristics of Vaccinium x intermedium Ruthe. Dendrobiology 51: 59-65.