Mgr Maciej Krzyżyński

Phone:zdjęcie mgra Krzyżyńskiego (56) 611-44-69

E-mail: m_krzy@doktorant.umk.pl

Office: 263 (old building)

Research Interests

I am interested in insect parasitoids from superfamiliy Ceraphronoidea (Hymenoptera). My PhD project concerns the taxonomy of this group and its succession on post-fire fields.

Publications

  1. Poznańska M., Kakareko T., Krzyżyński M., Kobak J. 2013. Effect of substratum drying on the survival and migrations of Ponto-Caspian and native gammarids (Crustacea: Amphipoda). Hydrobiologia 700: 47-59.
  2. Pacuk B., Krzyżyński M. 2013. Współczesne stwierdzenia Chrysochus asclepiadeus  (Pallas , 1773) (Coleoptera: Chrysomelidae: Eumolpinae) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne, 32: 608.

Conferences:

  1. Poznańska M., Kakareko T., Krzyżyński M., Kobak J. 2011. Effect of substratum drying on the survival and migrations of native and Ponto-Caspian gammarids. 7th Symposium of European Freshwater Sciences SEFS7, Girona, Hiszpania, 27 czerwca – 1 lipca.
  2. Krzyżyński M., Pryszlak I. 2012. Monitoring przyrodniczych efektów wykaszania obszarów mokradłowych na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Ocena metodyki badań wpływu wykaszania ratrakami na populacje bezkręgowców. II Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, Toruń, 9-11 marca.