Mgr Maciej Krzyżyński

Telefon:zdjęcie mgra Krzyżyńskiego (56) 611-44-69
E-mail: m_krzy@doktorant.umk.pl
Pokój: 263 (stary budynek), APL pokój :7

Zainteresowania Badawcze

Interesuję się parazytoidami, a w szczególności błonkówkami z nadrodziny Ceraphronoidea. Badania do mojej pracy doktorskiej obejmują sukcesję tych owadów na pożarzyskach oraz ich systematykę.

Publikacje:

 1. Poznańska M., Kakareko T., Krzyżyński M., Kobak J. 2013. Effect of substratum drying on the survival and migrations of Ponto-Caspian and native gammarids (Crustacea: Amphipoda). Hydrobiologia 700: 47-59.
 2. Pacuk B., Krzyżyński M. 2013. Współczesne stwierdzenia Chrysochus asclepiadeus  (Pallas , 1773) (Coleoptera: Chrysomelidae: Eumolpinae) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne, 32: 608.
 3. Krzyżyński M., Ulrich W. 2015. Ceraphronidae and Megaspilidae (Hymenoptera: Ceraphronoidea) of Poland : current state of knowledge with corrections to the Polish checklist. Polish Journal of Entomology 84 (3): 191-200.
 4.  Olszewski P., Wiśniowski B., Bogusch P., Pawlikowski T., Krzyżyński M. 2016. Distributional history and present status of the species of the family Scoliidae (Hymenoptera) in Poland and the Czech Republic. Acta Zoologica Bulgarica 68 (1): 43-54.
 5. Olszewski P., Ljubomirov T., Wiśniowski B., Kowalczyk J. K., Krzyżyński M. 2016. New records of the genus Diodontus Curtis, 1834 (Hymenoptera: Crabronidae) from Bulgaria, Montenegro and Poland, with a key to Central and Eastern European species. Zootaxa 4061 (2): 164-172.
 6. Pacuk B., Krzyżyński M. 2016. Nowe stanowiska gniewosza plamistego Coronella austriaca w Kotlinie Toruńskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 72 (2): 152-158.
 7. Krzyżyński M. 2016. Nowe stanowiska Mymaromma anomalum (BLOOD & KRYGER, 1922) (Hymenoptera: Mymarommatoidea) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne 35 (4): 246
 8. Krzyżyński M., Szpila K. 2016. The faunistic study on robber flies (Diptera: Asilidae) of Toruń. Dipteron 32: 50-59.

Materiały zjazdowe:

 1. Poznańska M., Kakareko T., Krzyżyński M., Kobak J. 2011. Effect of substratum drying on the survival and migrations of native and Ponto-Caspian gammarids. 7th Symposium of European Freshwater Sciences SEFS7, Girona, Hiszpania, 27 czerwca – 1 lipca.
 2. Krzyżyński M., Pryszlak I. 2012. Monitoring przyrodniczych efektów wykaszania obszarów mokradłowych na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Ocena metodyki badań wpływu wykaszania ratrakami na populacje bezkręgowców. II Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, Toruń, 9-11 marca.
 3. Krzyżyński M., Zmiany w użyłkowaniu skrzydeł u łowikowatych (Diptera: Asilidae) Torunia i okolic. Konferencja Dipterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego: Biologia i systematyka muchówek, Sękocin Stary, 15-17 kwietnia 2016.