Laboratorium Ekologii Molekularnej

zdjęcie laboratoriumzdjęcie laboratoriumzdjęcie laboratoriumzdjęcie laboratoriumzdjęcie laboratorium

 

Laboratorium Ekologii Molekularnej powstało w celu wykorzystania narzędzi biologii molekularnej w badaniach ekologicznych, taksonomicznych i ewolucyjnych. Nasze projekty koncentrują się wokół zagadnień dotyczących szacowania różnorodności genetycznej wewnątrz i pomiędzy populacjami i gatunkami dwóch grup organizmów – owadów i roślin wyższych. Obecnie nasze zadania laboratoryjne obejmują głównie sekwencjonowanie fragmentów jądrowego, mitochondrialnego i chloroplastowego DNA.

Zapraszamy zmotywowanych studentów, którzy są zainteresowani wykonywaniem prac dyplomowych i doktorskich z wykorzystaniem narzędzi biologii molekularnej w celu odpowiedzi na pytania ekologiczne i taksonomiczne. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: dr hab. Krzysztof Szpila (pokój 283, stary budynek) lub dr Marcin Piwczyński (pokój 266, stary budynek).

W miarę potrzeb i wprowadzania nowych technik molekularnych nasze Laboratorium wyposażane jest w coraz nowocześniejszy sprzęt. Obecnie na stanie znajdują się:

  • 2 cyklery (Eppendorf Mastercycler Personal, Eppendorf Mastercycler Pro)
  • 2 wirówki (Eppendorf Mini Spin Plus, Eppendorf 5424 R)
  • System do dokumentacji żeli (PhotoDoc-It)
  • System do elektroforezy (Biorad)
  • Mieszadła i płyty grzewcze

Projekty w trakcie realizacji:

  • Filogenetyczna użyteczność chloroplastowych przestrzeni międzygenowych w rozwiązaniu pokrewieństw wewnątrz różnych taksonów z plemienia Scandiceae [Daucus, Ferula i Chaerophyllum] (Apiaceae) (dr Marcin Piwczyński)
  • “Barcoding” muchówek z rodziny Sarcophagidae (Diptera) ważnych w entomologii sądowej (dr hab. Krzysztof Szpila, dr Marcin Piwczyński, dr Edyta Deja-Sikora)
  • Filogeneza Sarcophagidae ze szczególnym uwzględnieniem podrodziny Milltograminae i Paramacronychinae (Diptera) (dr hab. Krzysztof Szpila, dr Marcin Piwczyński, dr Edyta Deja-Sikora)
  • Relacje filogenetyczne między osobnikami motyla Ostrinia nubilalis żerujących na kukurydzy, chmielu i bylicy (dr Marcin Piwczyński, Prof. Jarosław Buszko)