Krzysztof Szpila w zespole uzyskującym grant Australian Government’s National Taxonomy Research Grant Programme

Projekt „Integrative systematics of Australian flesh flies (Diptera: Sarcophagidae)” otrzymał finansowanie w konkursie 2015-16 Research Grant round of  the  Australian Government’s National Taxonomy Research Grant Programme (kierownik projektu: prof. James Wallman, Wollongong University). Prof. Krzysztof Szpila jako jeden z trzech głównych wykonawców (joint investigator) będzie odpowiedzialny za realizację zagadnień związanych z morfologią stadiów larwalnych całej rodziny Sarcophagidae oraz systematyką i taksonomią podrodziny Miltogramminae.