Mgr Ewa Jurkiewicz

Telefon: (56) 611-44-69zdjęcie mgr Ewy Jurkiewicz
E-mail: ejurk@umk.pl
Pokój: 12 (APL)

Obowiązki

 1. Koordynacja prac związanych z codziennym funkcjonowaniem Katedry.
 2. Sporządzanie planów zajęć i obciążeń dydaktycznych dla nauczycieli akademickich.
 3. Odpowiedzialność za zaopatrzenie i realizowanie zamówień materiałów niezbędnych do prac badawczych i naukowych.
 4. Prowadzenie inwentaryzacji  zakładu i  pracowni.
 5. Czuwanie nad sprawami związanymi z zagadnieniami BHP.
 6. Współudział w badaniach terenowych.
 7. Graficzne opracowywanie materiałów entomologicznych w celu ilustracji prac naukowych.
 8. Prace redakcyjne i korektorskie opracowań naukowych.
 9. Opieka techniczna nad Pracownią Molekularną.
 10. Wykonywanie prac administracyjnych i archiwizacja dokumentów i danych zakładowych.
 11. Prowadzenie biblioteki prac magisterskich i licencjackich, bieżąca współpraca ze studentami.
 12. Prowadzenie i uaktualnianie strony internetowej Katedry Ekologii i Biogeografii