Category Archives: pracownicy-naukowi

Dr Radosław Puchałka

Telefon: (56) 611 25 29zdjęcie dra Radosława Puchałki
Email: puchalka[at]umk.pl
Pokój: 17 (Nowy budynek), Lwowska 1

Zainteresowania badawcze

 1. Fenologia roślin drzewiastych i bioklimatologia.
 2. Wpływ stresu fizjologicznego na cechy anatomiczne ksylemu u drzew.
 3. Biologia ewolucyjna i ekologia roślin.
 4. Ochrona przyrody.

Publikacje

 1. Puchałka, R., Koprowski, M., Przybylak, J., Przybylak, R., Dąbrowski, H.P., 2016. Did the late spring frost in 2007 and 2011 affect tree-ring width and earlywood vessel size in Pedunculate oak (Quercus robur) in northern Poland? Int. J. Biometeorol. 60, 1143–1150. doi:10.1007/s00484-015-1107-6
 2. Piwczyński, M., Puchałka, R., Ulrich, W., 2016. Influence of tree plantations on the phylogenetic structure of understory plant communities. For. Ecol. Manage. 376, 231–237. doi:doi.org/10.1016/j.foreco.2016.06.011
 3. Piwczyński, M., Puchałka, R., Spalik, K., 2015. The infrageneric taxonomy of Chaerophyllum (Apiaceae) revisited: new evidence from nuclear ribosomal DNA ITS sequences and fruit anatomy. Bot. J. Linn. Soc. 178, 298–313. doi:10.1111/boj.12282
 4. Panahi, M., Banasiak, Ł., Piwczyński, M., Puchałka, R., Oskolski, A.A., Spalik, K., 2015. Phylogenetic relationships among Dorema, Ferula and Leutea (Apiaceae: Scandiceae: Ferulinae) inferred from nrDNA ITS and cpDNA noncoding sequences. Taxon 64, 99–112.
 5. Puchałka, R., Cyzman, W., 2015. Changes in herb layer vegetation in Pomeranian fertile beech forest Galio odorati−Fagetum in Wronie nature reserve in 1967−2005. Sylwan 159, 443–451.
 6. Puchałka, R., Wyborska, D., Rutkowski, L., Piwczyński, M., 2015. Pilosella bauhinii (Schult.) Arv.-Touv. and P. cymosa subsp. vaillantii (Tausch) S. Bräut. & Greuter (Asteraceae) from new localities in north-central Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 84: 449–451. doi:10.5586/asbp.2015.043
 7. Puchałka, R., 2014. Changes in two Pomeranian beech forest communities in the Kołowskie Parowy nature reserve (Bukowa Forest) between 1985 and 2006. Sylwan 158, 695–703.
 8. Puchałka, R., Płąchocki, D., 2014. Natural vegetation of acidophilous oak forest and Scots pine, Douglas fir and beech plantations in the Dąbrowa Krzymowska nature reserve (Piaskowa Forest). Sylwan 158, 212–220.
 9. Piwczyński, M., Ponikierska, A., Puchałka, R., Corral, J.M., 2013. Expression of anatomical leaf traits in homoploid hybrids between deciduous and evergreen species of Vaccinium. Plant Biol. 15, 522–530. doi:10.1111/j.1438-8677.2012.00656.x

Pozostałe publikacje

 1. Puchałka, R., 2015. Vascular plants of the “‘Dąbrowa Krzymowska’” nature reserve (Pojezierze Myśliborskie, north-west Poland). Park. Nar. i Rezerwaty Przyr. 34, 3–11.
 2. Puchałka, R., Czarnowska, J., Czarnowski, G., Rutkowski, L., 2015. New locality of Linnaea borealis (Caprifoliaceae) near the city of Toruń. Chrońmy Przyr. Ojczystą 71, 157–160.
 3. Rutkowski, L., Puchałka, R., 2015. New localities of Marsh Angelica Ostericum palustre (Apiaceae) in Kuyavian-Pomeranian region (north-central Poland). Park. Nar. i Rezerwaty Przyr. 34, 88–94.
 4. Puchałka, R., Rutkowski, L., Piwczyński, M., 2014. Trybula ogrodowa Anthriscus cerefolium (Apiaceae) w Toruniu (centralna Polska). Acta Bot. Cassubica 13, 5–16.
 5. Puchałka, R., Pakalski, J., 2013. Materials for bryoflora of the Golcowe Bagno Nature Reserve (Równina Wałecka Plain, West Pomerania, Poland. Park. Nar. i Rezerwaty Przyr. 32, 103–111.
 6. Puchałka, R., Piwczyński, M., 2013. New localities of Poa bulbosa L. (Poaceae) in the Kuyavian-Pomeranian region (north-central Poland). Acta Bot. Cassubica 12, 117–120.
 7. Puchałka, R., Płąchocki, D., Zubel, P., Gugnacka-Fiedor, W., 2013. A new site of Malaxis monophyllos (Orchidaceae) in north-west Poland. Chrońmy Przyr. Ojczystą 69, 244–247.
 8. Puchałka, R., Rutkowski, L., Piwczyński, M., 2013. Common milkweed Asclepias syriaca L. in Toruń and its vicinity. Acta Bot. Cassubica 12, 5–23.
 9. Puchałka, R., 2012. Flora and vegetation of “Lutowo” nature reserve (the Pojezierze Krajeńskie region). Acta Bot. Cassubica 11, 127–143.
 10. Puchałka, R., 2012. Materials for a flora of the “Miedzno” nature reserve in the Wda Landscape Park (Tuchola Forest). Acta Bot. Cassubica 11, 155–164.
 11. Puchałka, R., 2012. Vascular plants of the “Jezioro Modła” nature reserve (the Pobrzeże Słowińskie region). Acta Bot. Cassubica 11, 145–153.
 12. Załuski T., Paszek I., Iglińska A. M., Puchałka R., 2006. Gatunki rzadkie i zagrożone w rezerwacie „Bagno Mostki” na Pojezierzu Brodnickim. Flora i Fauna Pomorza i Kujaw 2: 49-59.

Dr Marcin Piwczyński

Telefon: (56) 611-26-49zdjęcie dra Piwczyńskiego
E-mail: piwczyn@umk.pl
Pokój: 266 (stary budynek)

Zainteresowania badawcze:

 1. Ewolucja owoców i siewek u roślin z rodziny baldaszkowatych (Apiaceae).
 2. Wpływ hybrydyzacji na ewolucję taksonów z grupy Daucus carota (Apiaceae).
 3. Wpływ człowieka na zbiorowiska roślinne Centralnej i Wschodniej Europy.
 4. Rekonstrukcja i datowanie dużych drzew filogenetycznych na przykładzie gryzoni oraz muchówek z rodziny Sarcophagidae.

Strona osobista: http://piwczynski.prac.umk.pl/

Publikacje:

 1. Grzywacz A., Wallman J.F. & Piwczyński M. 2017. To be, or not to be a valid genus: the systematic position of Ophyra R.-D. revised (Diptera: Muscidae). Systematic Entomology, in press. (IF=3.343, MNiSW=35)
 2. Pape T., Piwczyński M., Wyborska D., Akbarzadeh K. & Szpila K. 2017. A new genus and species of hypodermatine bot flies (Diptera: Oestridae). Systematic Entomology 42: 387-398. (IF=3.343, MNiSW=35)
 3. Ulrich W., Sewerniak P., Puchałka R. & Piwczyński M. 2017. Environmental filtering triggers community assembly of forest understorey plants in Central European pine stands. Scientific Reports 7: 274. (IF=5.228, MNiSW=40)
 4. Boratyński Z., Miranda Arias J., Mappes T., Mousseau T.A., Møller A.P., Muñoz Pajares A.J., Garcia C., Piwczyński M. & Tukalenko E. 2016. Ionizing radiation from Chernobyl affects development of wild carrot plants. Scientific Reports 6: 39282. (IF=5.228, MNiSW=40)
 5. Piwczyński M., Puchałka R. & Ulrich W. 2016. Influence of tree plantations on the phylogenetic structure of understorey plant communities. Forest Ecology and Management 376: 231-237. (IF=2.660, MNiSW=45)
 6. Piwczyński M., Pabijan M., Grzywacz A., Glinkowski W., Bereś P.K. & Buszko J. 2016. High regional genetic diversity and lack of host-specificity in Ostrinia nubilalis (Lepidoptera: Crambidae) as revealed by mtDNA variation. Bulletin of Entomological Research 106: 512-521. (IF=1.910, MNiSW=35)
 7. Banasiak Ł., Wojewódzka A., Baczyński J., Reduron J-P., Piwczyński M., Kurzyna-Młynik R., Gutaker R., Czarnocka-Cieciura A., Kosmala-Grzechnik S. & Spalik K. 2016. Phylogeny of Apiaceae subtribe Daucinae and the taxonomic delineation of its genera. Taxon 65: 563-585. (IF=3.299, MNiSW=30)
 8. Panahi M., Banasiak Ł., Piwczyński M., Puchałka R., Oskolski A.A. & Spalik K. 2015. Phylogenetic relationships among Dorema, Ferula and Leutea (Apiaceae, Scandiceae, Ferulinae) inferred from nrDNA ITS and cpDNA noncoding sequences. Taxon 64: 770-783. (IF=3.299, MNiSW=30)
 9. Piwczyński M., Puchałka R. & Spalik K. 2015. The infrageneric taxonomy of Chaerophyllum (Apiaceae) revisited: new evidence from nrDNA ITS sequences and fruit anatomy. Botanical Journal of the Linnean Society 178: 298-313. (IF=2.699, MNiSW=30)
 10. Piwczyński M., K. Szpila, A. Grzywacz & T. Pape 2014. A large-scale molecular phylogeny of flesh flies (Diptera: Sarcophagidae). Systematic Entomology 39: 783-799. (IF=2.876, MNiSW=35)
 11. Ulrich W., M. Piwczyński , M. K. Zaplata, S. Winter, W. Schaaf & A. Fischer 2014. Small-scale spatial variability in phylogenetic community structure during early plant succession depends on soil properties. Oecologia 175: 985-995. (IF=3.011, MNiSW=35)
 12. Ulrich W., M. Piwczyński, M.K. Zaplata, S. Winter, W. Schaaf & M. Fischer 2014. Soil conditions and phylogenetic relatedness influence total community trait space during early plant succession. Journal of Plant Ecology 7: 321-329. (IF=2.284, MNiSW=30)
 13. Pabijan M., A. Wandycz, S. Hofman, K. Węcek, M. Piwczyński & J. M. Szymura 2013. Complete mitochondrial genomes resolve phylogenetic relationships within Bombina (Anura: Bombinatoridae). Molecular Phylogenetics and Evolution 69: 63-74. (IF=4.107, MNiSW=30)
 14. Banasiak Ł., M. Piwczyński , T. Uliński , S. R. Downie, M. F. Watson, B. Shakya & K. Spalik 2013. Dispersal pattern in space and time: a case study of Apiaceae subfamily Apioideae. Journal of Biogeography 40: 1324-1335. (IF=4.544, MNiSW=40)
 15. Piwczyński M., A. Ponikierska , R. Puchałka & J.M. Corral 2013. Expression of anatomical leaf traits in homoploid hybrid between deciduous and evergreen species of Vaccinium. Plant Biology 15: 522-530. (IF=2.395, MNiSW=35)
 16. Ulrich W., M. Piwczyński, F.T. Maestre & N.J. Gotelli 2012. Null model tests for niche conservatism, phylogenetic assortment and habitat filtering. Methods in Ecology and Evolution 3: 930-939. (IF=5.093, MNiSW=15)
 17. Voigt-Zielinski M-L, M. Piwczyński & T.F. Sharbel 2012. Differential effects of polyploidy and diploidy on fitness of apomictic Boechera. Sexual Plant Reproduction 25: 97-109. (IF=2.070, MNiSW=25)
 18. Spalik K., M. Piwczyński, C.A. Danderson, R. Kurzyna-Młynik & S.R. Downie 2010. Bipolar transoceanic disjunctions in Apiaceae subfamily Apioideae. Journal of Biogeography 37: 1977-1994. (IF=4.273, MNiSW=32)

Rozdziały w książkach:

 1. Corral J.M., M. Piwczyński & T.F. Sharbel 2009. Allelic sequence divergence in the apomictic Boechera holboellii complex. 495- 516. In “Lost sex: Lost Sex: The Evolutionary Biology of Parthenogenesis”, ed. Schön I., K. Martens and P. Dijk. Springer Netherlands.

Pozostałe publikacje:

 1. Puchałka R., Wyborska D., Rutkowski L. & Piwczyński M.* 2015. Pilosella bauhinii (Schult.) Arv.-Touv. and P. cymosa subsp. vaillantii (Tausch) S.Bräut. & Greuter (Asteraceae) from new localities in north-central Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84: 449-451. (* corresponding author)
 2. Puchałka R., Rutkowski L., Piwczyński M. 2014. Trybula ogrodowa Anthriscus cerefolium (Apiaceae) w Toruniu (centralna Polska) [The Garden Chervil Anthriscus cerefolium (Apiaceae) in Toruń (central Poland)]. Acta Botanica Cassubica 13: 5-16.
 3. Puchałka R., L. Rutkowski & M. Piwczyński 2013. Trojeść amerykańska Asclepias syriaca L. w Toruniu i jego okolicach [Common milkweed Asclepias syriaca L. in Toruń and its vicinity]. Acta Botanica Cassubica 12: 5-23.
 4. Puchałka R. & M. Piwczyński 2013. Nowe stanowiska Poa bulbosa L. (Poaceae) w regionie kujawsko-pomorskim (północno-centralna Polska) [New localities of Poa bulbosa L. (Poaceae) in the Kuyavian-Pomeranian region (north-central Poland)]. Acta Botanica Cassubica 12: 117-120.
 5. Spalik K. & M. Piwczyński 2009. Phylogeny reconstruction and phylogenetic inference in evolutionary studies (in Polish with English abstract). Kosmos 58: 485-498 (special issue – Celebrating the 150th Anniversary of the Darwin Theory of Evolution).
 6. Boratyński A., M. Piwczyński, Y.P. Didukh, L. Tasenkevich, A. Romo & H. Ratyńska 2006. Distribution and phytocoenotic characteristics of relict populations of Rhododendron myrtifolium (Ericaceae) in the Ukrainian Carpathians. Polish Botanical Studies 22: 53-62.
 7. Ponikierska A., W. Gugnacka-Fiedor & M. Piwczyński 2004. Morphological characteristics of Vaccinium x intermedium Ruthe. Dendrobiology 51: 59-65.

Dr hab. Marcin Koprowski

Telefon: (56) 611-47-90zdjęcie dra Koprowskiego
E-mail: koper@umk.pl
Pokój:

Zainteresowania badawcze

 1. Dendrochronoloiga a szczególnie dendroklimatologia i dendroekologia  gatunków rosnących poza naturalnym zasięgiem.
 2. Rekonstrukcja klimatu na podstawie zawartości stabilnych izotopów  węgla i tlenu w przyrostach rocznych Juniperus procera.
 3. Przyrosty roczne drzew na terasie zalewowej środkowego odcinka doliny Warty.

Publikacje

 1. WILS T.H.G., ROBERTSON I., WOODBORNE S.,  HALL G., KOPROWSKI M.,  ESHETU Z., 2016.  Anthropogenic forcing increases the water use efficiency of African trees. Journal of Quaternary Science. 31(4): 386-390. DOI: 10.1002/jqs.2865
 2. BATTIPAGLIA G., CAMPELO F., VIEIRA J., GRABNER M., DE MICCO V., NABAIS C., CHERUBINI P., CARRER M., BRAEUNING A., CUFAR K., DI FILIPPO A., GARCÍA-GONZÁLEZ I., KOPROWSKI M., KLISZ M., KIRDYANOV A.V., ZAFIROV N., DE LUIS M. 2016. Structure and Function of Intra–Annual Density Fluctuations: Mind the Gaps. Frontiers in Plant Science. Volume 7. Article 595. DOI:10.3389/fpls.2016.00595
 3. KLISZ M., KOPROWSKI M., UKALSKA J., NABAIS C., 2016. Does the Genotype Have a Significant Effect on the Formation of Intra-Annual Density Fluctuations? A Case Study Using Larix decidua from Northern Poland. Frontiers in Plant Science. Volume 7.  Article 691. DOI: 10.3389/fpls.2016.00691
 4. KOPROWSKI M., 2013. Spatial distribution of introduced Norway spruce growth in lowland Poland: The influence of changing climate and extreme weather events. Quaternary International 283:139-146 DOI:10.1016/j.quaint.2012.04.020

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618212002789

 5. KOPROWSKI M., 2012. Long-term increase of March temperature has no negative impact on treerings of European larch (Larix decidua) in lowland Poland. Trees – Structure and Function 26:1895–1903 DOI 10.1007/s00468-012-0758-8

  http://www.springerlink.com/content/m03728vw68311jv8/fulltext.pdf

 6. OKOŃSKI B., KOPROWSKI M., 2012. Zależność przyrostów promieniowych dębu szypułkowego oraz jesionu wyniosłego od opadów atmosferycznych na stanowisku położonym na terasie zalewowej doliny rzecznej Warty. Studia i Materiały CEPL w Rogowie. R. 14.Zeszyt 1 (30): 47-54

  http://cepl.sggw.pl/sim/pdf/sim30_pdf/sim30_B_Okonski.pdf

 7. GŁAWENDA M., KOPROWSKI M., 2012. Dendrochronologiczna analiza przyrostów radialnych choiny zachodniej (Tsuga heterophylla Sarg.) i żywotnika zachodniego (Thuja pliata D. Don) z Pomorza Zachodniego (Nadleśnictwo Dobrzany). Studia i Materiały CEPL w Rogowie. R. 14.Zeszyt 1 (30): 21-28.

  http://cepl.sggw.pl/sim/pdf/sim30_pdf/sim30_M_Glawenda.pdf

 8. KOPROWSKI M., DUNCKER P., 2012. Tree ring width and wood density as the indicators of climatic factors and insect outbreaks affecting spruce growth. Ecological Indicators 23:332-337. DOI: 10.1016/j.ecolind.2012.04.007

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X12001690

 9. GŁAWENDA M., KOPROWSKI M., 2012. Dendrochronologiczna analiza przyrostów radialnych choiny zachodniej (Tsuga heterophylla Sarg.) z Pomorza Zachodniego (Nadleśnictwo Dobrzany). [Dendrochronological analysis of radial growth of western hemlock (Tsuga heterophylla Sarg.) from Western Pomerania (Dobrzany Forest District)]. Sylwan 56 (4):287-293.
  PDF
 10. KOPROWSKI M., PRZYBYLAK R., ZIELSKI A., POSPIESZYŃSKA A., 2012. Tree rings of Scots pine (Pinus sylvestris L.) as a source of information about past climate in northern Poland. International Journal of Biometeorology 56 (1):1-10. DOI 10.1007/s00484-010-0390-5

  http://www.springerlink.com/content/u22122lq5t247166/

 11. WILLIAMS A. P., FUNK C.,MICHAELSEN J., RAUSCHER S. A., ROBERTSON I., WILS T. H. G., KOPROWSKI M., ESHETU Z., LOADER N. J., 2011. Recent summer precipitation trends in the Greater Horn of Africa and the emerging role of Indian Ocean sea surface temperature. Climate Dynamics DOI 10.1007/s00382-011-1222-y

  http://www.springerlink.com/content/d3h8738018410q74/

 12. KOPROWSKI M., ZIELSKI A., SKOWRONEK T., 2011. Analiza przyrostów rocznych dwóch  sosen (Pinus sylvestris  L.) o  nietypowej budowie strzały na terenie  Nadleśnictwa Borne  Sulinowo” [Analysis of tree rings of two atypical pines (Pinus sylvestris L.) in the Borne Sulinowo Forest District]. Sylwan 155(8): 555-562.
  PDF
 13. WILS T.H.G., SASS-KLAASSEN U.G.W., ESHETU Z., BRÄUNING A., GEBREKIRSTOS A., COURALET C., ROBERTSON I, TOUCHAN R., , KOPROWSKI M., CONWAY D., BRIFFA K., BEECKMAN H.,2011. Dendrochronology in the dry tropics: the Ethiopian case. Trees- Structure and Function 25:345–354. DOI: 10.1007/s00468-010-0521-y

  http://www.springerlink.com/content/x372205066333245/

 14. WILS T.H.G., ROBERTSON I, ESHETU Z., TOUCHAN R., SASS-KLAASSEN U.G.W., KOPROWSKI M., 2011. Crossdating Juniperus procera from North Gondar, Ethiopia. Trees- Structure and Function 25:71–82. DOI: 10.1007/s00468-010-0475-0

  http://www.springerlink.com/content/7636xu84ru742862/

 15. WILS T.H.G., ROBERTSON I, ESHETU Z., KOPROWSKI M., SASS-KLAASSEN U.G.W., TOUCHAN R., LOADER N.J. 2010. Towards a reconstruction of Blue Nile baseflow from Ethiopian tree rings. The Holocene 20(6): 837–848. DOI: 10.1177/0959683610365940

  http://hol.sagepub.com/content/20/6/837.short

 16. KOPROWSKI M.,WINCHESTER V., ZIELSKI A. 2010.Tree reactions and dune movements: Slowinski National Park, Poland. CATENA 81: 55-65. DOI: 10.1016/j.catena.2010.01.004

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816210000147

 17. ZIELSKI A., KRĄPIEC M., KOPROWSKI M., 2010. Dendrochronological Data. [W:] Przybylak R., Majorowicz J.,  Brázdil R., Kejna M., (Eds.). The Polish Climate in the European Context: An Historical Overview. pp. 191-217. DOI: 10.1007/978-90-481-3167-9_7

  http://www.springerlink.com/content/j877tn5q211140w5

 18. KOPROWSKI M., VITAS A. 2010. Growth/Climate Relationships in Tree-ring Widths of Picea abies in Lithuania and Poland. [W:] Przybylak R., Majorowicz J.,  Brázdil R., Kejna M.,(Eds.). The Polish Climate in the European Context: An Historical Overview. pp. 327-340. DOI: 10.1007/978-90-481-3167-9_14

  http://www.springerlink.com/content/xn680946v8767275/

 19. WILS T. H.G., ROBERTSON I, ESHETU Z, SASS-KLAASSEN U. G.W., KOPROWSKI M., 2009. Periodicity of growthrings in Juniperus procera from Ethiopia inferred from crossdating and radiocarbon dating. Dendrochronologia 27: 45–58. DOI: 10.1007/s00468-010-0521-y

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1125786508000775

 20. Wils, T. H. G., Eshetu, Z. & Koprowski, M., 2008. Reconstructing the flow of the River Nile from Juniperus procera tree rings and historical sources: dating the tree rings, pp. 44. Royal Geographical Society, London.
 21. KOPROWSKI M., ZIELSKI A. 2008. Extremely narrow and wide tree rings in the Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) of the Białowieża National Park. Ecological Questions. 9: 73-78. DOI10.2478/v10090-009-0021-0
  PDF
 22. KOPROWSKI M., 2008. Dendrochronologiczna analiza przyrostów rocznych świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karsten) poza naturalnym zasięgiem a cechy biometryczne szyszek. Sylwan 3: 50-57.
  PDF
 23. KOPROWSKI M., GŁAWENDA M. 2007. Dendrochronologiczna analiza przyrostów rocznych jodły pospolitej (Abies alba Mill.) na Pojezierzu Olsztyńskim (Nadleśnictwo Wichrowo). Sylwan 11: 35−40.
  PDF
 24. WINCHESTER V., KLEMME B.,  KOPROWSKI M., 2006. Ringing the changes. A study of plants and dune movement at Braunton Burrows. Sanctuary. The Ministry of Defence Conservation Magazine. Number 35: 56-57.
 25. KOPROWSKI M., ZIELSKI A. 2006. Dendrochronology of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) from two range centres in lowland Poland. Trees 20:383-390. DOI: 10.1007/s00468-006-0051-9

  http://www.springerlink.com/content/h625334h0108052t/

 26. KOPROWSKI M., 2006. Dendrochronologiczna analiza przyrostów rocznych buka zwyczajnego (Fagus sylvatica (L.)) w Nadleśnictwie Iława. Sylwan 5: 44-50.
  PDF
 27. ZIELSKI A., KOPROWSKI M., 2005. Pracownia Dendrochronologiczna UMK. [W:] red. Załuski T., Korczyński M., Rutkowski L. Botanika w Toruniu i Bydgoszczy. Z przeszłości i teraźniejszości. Bydgoszcz. 44-46.
 28. KOPROWSKI M., 2004. Skorowidz rzeczowy i Skorowidz łacińskich nazw roślin i zbiorowisk leśnych. [W:] Zielski A., Krąpiec M. 2004. Dendrochronologia. PWN. 328.
 29. KOPROWSKI M., ZIELSKI A. 2003. Increment pattern in Norway spruce (Picea abies (L.) Karsten) in the gradient of continentality. Ecological Questions 3:113-117.
 30. KOPROWSKI M., 2003. Dendrochronologiczna analiza przyrostów rocznych świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karsten) na wybranych stanowiskach w Polsce. Praca doktorska wykonana w Pracowni Dendrochronologicznej Instytutu Ekol. i Ochr. Środ. UMK w Toruniu. 120.
 31. KOPROWSKI M., ZIELSKI A. 2002. Lata wskaźnikowe u świerka pospolitego (Picea abies (L.) KARSTEN) na Pojezierzu Olsztyńskim. Sylwan 11: 29-39.
 32. KOPROWSKI M., 2002. Stanowisko starych świerków Picea abies na Mazurach. Chrońmy Przyrodę Ojczystę 4:94-96.
 33. ZIELSKI A., KOPROWSKI M., 2002. Annual variation of ring width in Norway spruce – Picea abies (L.) Karsten in Olsztyn Lakeland. Ecological Questions 2:33-40.
 34. ZIELSKI A., BŁASZKOWSKI A., KOPROWSKI M., 2001. Najstarszy drzewostan sosnowy w Parku Narodowym. Bory Tucholskie. Parki Narodowe 1: 8-9.
 35. ZIELSKI A., KOPROWSKI M., 2001. Dendrochronologiczna analiza przyrostów rocznych swierka pospolitego na Pojezierzu Olsztyńskim. Sylwan 7: 65-73.
 36. STYPIŃSKI P.T., KOPROWSKI M.,1999. Dzikie drzewa owocowe Malus sylvestris (L.) Mill. i Pyrus pyraster Burgsd. w parkach miejskich i wiejskich województwa olsztyńskiego. Rocznik Dendrologiczny 47: 175-182.
 37. KOPROWSKI M.,1999. Występowanie dzikich drzew owocowych Malus sylvestris (L.) Mill. i Pyrus pyraster Burgsd. w parkach miejskich i wiejskich byłego województwa olsztyńskiego (do 31 XII 1998). Praca magisterska wykonana w Instytucie Biologii i Ochrony Srodowiska Wyższej Szkoły Pedagogicznje w Olsztynie. 22.
 38. KOPROWSKI M., 1998. Drzewa owocowe o pomnikowych wymiarach w województwie olsztyńskim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6: 98-100.

Dr Edmund Kartanas

Telefon: (56) 611-25-01zdjęcie dra Kartanasa
E-mail: kartanas@umk.pl
Pokój: Dziekanat

Zainteresowania badawcze

Ornitologia. Ekologia ptaków. Badania liczebności populacji lęgowych dymówki i oknówki na obszarach zagospodarowanych rolniczo. Systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego.

Publikacje

 1. Szczepańska B., Kamiński P., Andrzejewska M., Śpica D., Kartanas E., Ulrich W., Jerzak L., Kasprzak M., Bocheński M., and Klawe J.J. 2015. Prevalence, virulence, and antimicrobial resistance of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli in white stork Ciconia ciconia in Poland. Foodborne Pathogens and Disease 12: 24-31. (IF=2.092, MNiSW=30).
 2. Kartanas E., Lewartowski Z. 1985. Akcja „Sowy” – Przyroda polska 1:12-13.
 3. Kartanas E. 1983. Efektywność zasiedlania przez ptaki uschniętych drzew dziuplastych – Chrońmy Przyr. ojcz. 6: 14-19.
 4. Domaszewicz A., Kartanas E., Lewartowski Z., Szwagrzak A.1984. Zarys metodyki liczenia sów – W „Metody liczenia sów”. Biuletyn KNB UW, 3-28. Warszawa.
 5. Czarnecki A., Kartanas E. 1988. Wpływ odchwaszczania gleby przy zastosowaniu różnych dawek herbicydu Azoprim na mezofaunę glebową w sadzie jabłoniowym – Prace Inst. Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 4/100.
 6. Kartanas E. 1989. Zespoły ptaków gnieżdżących się w różnych typach drzewostanów w okolicy Torunia – AUNC, Biologia 38, 70: 11-29.
 7. Kartanas E. 1989. Energy flow through breeding bird communities of selected environments of the rural landscape – Ekol. pol. 37, 1-2: 157-178.
 8. Kartanas E. 1990. Przepływ energii przez zespół ptaków zasiedlających starodrzew mieszany rezerwatu „Las Piwnicki” w latach 1985-87 – W „Taktyka adptacyjna populacji i biocenoz poddanych antropopresji”. SCCWiAR w Warszawie, 42: 165-183.
 9. Kartanas E. 1992. Energy flow through the breeding bird community of the „Las Piwnicki” reserve – W „Some ecological processes of the biological systems in north Poland”. 427-436.
 10. Kartanas E. 1993. Skład gatunkowy i liczebność zgrupowań ptaków okresu zimowego w rezerwacie „Las Piwnicki” – AUNC, Biologia 47, 90: 67-76.
 11. Pawlikowski T., Kartanas E., Chrzanowski T. 1994. Nadrzewne lęgi mewy srebrzystej Larus argentatus Pont. – Przgl. zool., 38, 1-2: 115-116.
 12. Kartanas E. 1995. Zespół ptaków lęgowych rezerwatu „Las Piwnicki” w latach 1985-1987 – AUNC, Biologia 49, 94: 79-100.
 13. Celmer T., Czarnecki A., Dziadowiec H., Kartanas E., Kejna M., Marciniak K., Pawlikowski T., Wójcik G. 1995. Wybrane wyniki pomiarów monitoringowych na Stacjach Bazowych Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w roku 1994 – Ośrodek Badawczy Biologii Stosowanej w Koniczynce. W „Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego – Stan geoekosystemów w roku 1994”. Biblioteka Monitoringu Środowiska, PIOŚ, Warszawa, 1996: 79-95.
 14. Kartanas E. 1996. Zespoły ptaków lęgowych zasiedlających pasy roślinności okalające śródpolne drogi – AUNC, Biologia, 96: 93-110.
 15. Kartanas E. 1996. Zespoły ptaków lęgowych na obszarze Gospodarstwa Rolnego w Koniczynce (Rolniczy Zakład Doświadczalny UMK). W „Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego – Stacja Bazowa w Koniczynce”, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa-Toruń 1996, str. 261-272.
 16. Kartanas E. 1997. Populacja lęgowa szpaka Sturnus vulgaris L. na obszarze zagospodarowanym rolniczo usytuowanym koło Torunia – AUNC, Biologia, 98: 57-65.
 17. Kartanas E. 1997. Skład pokarmu piskląt szpaka Sturnus vulgaris L. na obszarze zagospodarowanym rolniczo w pobliżu Torunia – AUNC, Biologia, 98: 47-56.
 18. Kartanas E., Lipiński E.J. 1997. Możliwości wykorzystania Globalnego Systemu Lokalizowania (Global Positioning System) w badaniach terenowych. Wiad. ekol., 4: 309-315.
 19. Buszko J., Kartanas E. 1997. Baza danych „Motyle dzienne Polski” – Infobazy’97. Bazy danych dla nauki.Gdańsk 1997, str. 81-82.
 20. Kartanas E., Lipiński E. J. 1998. Możliwość wykorzystania Globalnego Systemu Pozycjonowania (Global Positing System) w badaniach terenowych. Komunikaty Leśnego Banku Genów, 1998, 8: 43-51.
 21. Kartanas E. 1998. Monitoring populacji lęgowych dymówki Hirundo rustica L. i oknówki Delichon urbica (L.) na obszarze zagospodarowanym rolniczo usytuowanym na północ od Torunia. W „Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego – Funkcjonowanie i tendencje rozwojowe agroekosystemów Polski”. Zakład Geomorfologii Dynamicznej UAM. Poznań 1998. str. 51-52.
 22. Kartanas E. 1998. Populacje i zespoły ptaków lęgowych. W “Rapot Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Uniwersytetu im. M. Kopernika w Koniczynce k. Torunia za lata hydrologiczne 1994-1997”. „Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego – Stan geoekosystemów Polski w latach 1994-1997”. Biblioteka Monitoringu Środowiska, PIOŚ, Warszawa 1998, 152-155.
 23. Kartanas E., Adamski A. 2000. Podstawy informatyki dla studentów biologii i ochrony środowiska. Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika. Toruń 2000, 217 str.
 24. Danuta Bronisz-Wolnomiejska, Adam Czarnecki, Magdalena Kartanas, Lucjan Rutkowski. 2000. Bioróżnorodność chwastów na lekcjach środowiskowych w procesie kształcenia na kierunku ochrona środowiska i na IPS Przyroda na UMK w Toruniu.  W „Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych: VIII Ogólnopolska konferencja metodyczna, Toruń-Górzno, 29-31 sierpnia 2000 r.” red. Bogusław Buszewski. Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 25. Kartanas E. 2001. Liczebność populacji lęgowej dymówki Hirundo rustica L. i oknówki Delichon urbica (L.) na obszarze zagospodarowanym rolniczo usytuowanym na północ od Torunia. AUNC, Biologia, 107: 3-33.
 26. Kartanas E. 2001. Nietypowe gniazdo oknówki Delichon urbica (L.). AUNC, Biologia, 107: 35-38.
 27. Buszko J., Kartanas E. 2001. Baza danych o stanie zasobów i rozmieszczeniu motyli dziennych w Polsce. W „GIS i teledetekcja w badaniach struktury i funkcjonowania krajobrazu”. OW „Turpress”. 242-251. Toruń.
 28. Kartanas E. 2003. Usytuowanie gniazd dymówki Hirundo rustica L. w zabudowaniach znajdujących się w obrębie krajobrazu rolniczego. W: „Zoologia na progu XXI wieku” red. Przystalski A. i Wilczyńska B. Toruń. (str. 157-159).
 29. Kartanas E. 2003. Wielkość i usytuowanie kolonii lęgowych oknówki Delichon urbica (L.) na powierzchni badawczej wytyczonej w krajobrazie rolniczym w okolicach Torunia. W: „Zoologia na progu XXI wieku” red. Przystalski A. i Wilczyńska B. Toruń. (str. 159-161).
 30. Kartanas E. 2003. Monitoring populacji lęgowych dymówki Hirundo rustica L. i oknówki Delichon urbica (L.) na wybranym fragmencie zlewni Strugi Łysomickiej. W: „Streszczenia referatów XIV Ogólnopolskiego Sympozjum ZMŚP – Funkcjonowanie i monitoring ekosystemów w warunkach narastającej antropopresji” red. Kejna A. i Uscka J. Toruń. (str. 125-126).
 31. Kartanas E. 2003. Preferencje dymówki Hirundo rustica L. przy wyborze zabudowania jako miejsca założenia gniazda w krajobrazie rolniczym. W: „Streszczenia referatów XIV Ogólnopolskiego Sympozjum ZMŚP – Funkcjonowanie i monitoring ekosystemów w warunkach narastającej antropopresji” red. Kejna A. i Uscka J. Toruń. (str. 127-128).
 32. Kartanas E. 2004. Monitoring populacji lęgowych dymówki Hirundo rustica L. i oknówki Delichon urbica (L.) na wybranym fragmencie zlewni Strugi Łysomickiej. W: „Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego – Funkcjonowanie i monitoring ekosystemów w warunkach narastającej antropopresji” red. Kejna A. i Uscka J. Biblioteka Monitoringu Środowiska (str. 321-327).
 33. Kartanas E. 2004. Preferencje dymówki Hirundo rustica L. przy wyborze zabudowania jako miejsca założenia gniazda w krajobrazie rolniczym. W: „Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego – Funkcjonowanie i monitoring ekosystemów w warunkach narastającej antropopresji” red. Kejna A. i Uscka J. Biblioteka Monitoringu Środowiska (str. 327-337).
 34. Kartanas E., 2004. Biogram: Walas Jan. W „Toruński Słownik Biograficzny” red. Mikulski K., Zakład Usług Poligraficznych „Druk-Tor” (str. 264-266).
 35. Kartanas E., 2004. Biogram: Mikulski Józef Stanisław. W „Toruński Słownik Biograficzny” red. Mikulski K., Zakład Usług Poligraficznych „Druk-Tor” (str. 159-161).
 36. Kartanas E., 2004. Biogram: Szarski Henryk. W „Toruński Słownik Biograficzny” red. Mikulski K., Zakład Usług Poligraficznych „Druk-Tor” (str. 252-253).
 37. Kartanas E. 2007. Monitoring stanu liczebnego populacji lęgowych dymówki Hirundo rustica L. i oknówki Delichon urbica (L.). W: ” Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000″, red. Kostrzewski A. i Andrzejewska A., Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 2007, (str. 381-390).
 38. Kartanas E. 2010. Ocena potencjalnych możliwości zwiększenia liczby gatunków i zagęszczenia ptaków przy wprowadzaniu do krajobrazu rolniczego upraw topolowych. W „Ekologia a zrównoważony rozwój. XI Toruńskie Seminarium Ekologiczne”, str. 23.

Prof. Jarosław Buszko

Telefon: (56) 611-44-69zdjęcie profesora Buszko
E-mail: buszko@biol.uni.torun.pl
Pokój: 10 (APL)

Zainteresowania badawcze

 1. Taksonomia i biogeografia motyli z rodziny Gracillariidae z Europy i Azji.
 2. Rozsiedlenie, strategie życiowe i preferencje siedliskowe motyli Polski.

Publikacje

 1. Buszko J., Nowacki J., 2012, Rząd: motyle – Lepidoptera, [w] Zoologia, Tom 2, cz. 2 [red. Czesław Błaszak], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, str. 348-372.
 2. Buszko J., Masłowski J., 2012, Motyle nocne Polski. Macrolepidoptera. Część I. Wydawnictwo Koliber, Nowy Sącz, 301 ss.
 3. Jaworski T., Gryz J., Buszko J., 2011, A new record of Monopis fenestratella (Heyden, 1863) (Lepidoptera, Tineidae) in Poland, Fragmenta Faunistica, 54: 149-151.
 4. Sachanowicz K., Wower A., Buszko J., 2011, Past and present distribution of the cryptic species Leptidea sinapis and L. reali (Lepidoptera: Pieridae) in Poland and its implications for the conservation of these butterflies, European Journal of Entomology, 108: 235–242.
 5. Soszyńska-Maj A., Buszko J., 2011, Lepidoptera recorded on snow in Central Poland, Entomologia Fennica, 22:21-28.
 6. Baran T., Buszko J., 2010, Preimaginal stages and life history of Elachista irenae Buszko, 1989 (Insecta: Lepidoptera: Elachistidae) – a local montane moth from Central Europe, Italian Journal of Zoology, 77: 323-330.
 7. Buszko J., Nowacki J., 2010, Fauna motyli (Lepidoptera) polskich gór na tle pasm górskich Europy, Wiadomości Entomologiczne, Suplement 29, str. 5-16.
 8. Gielis C., Buszko J., 2009, Order Lepidoptera, family Alucitidae, [w] Arthropod Fauna of the UAE, 2: 458-462.
 9. Buszko J., Pacuk B. 2009, Uwagi o zimowaniu imago Gracillariidae (Lepidoptera) w budkach lęgowych w Polsce, Wiad. Entomol., 28: 255.
 10. Alipanah H., Buszko J., Zibaiee K., 2009, Swammerdamia pyrella (Lep.: Yponomeutidae), a genus and species new to Iran fauna, J. Entomol. Soc. Iran: 29: 1-3.
 11. Buszko J., Masłowski J., 2008, Motyle dzienne Polski. Wydawnictwo Koliber, Nowy Sącz, 274 ss.
 12. Buszko J., 2007, Czerwończyk nieparek, Natura, Przyroda Warmii i Mazur, 3 (7): 15-17.
 13. Buszko J., 2007, Piórolotki – osobliwe motyle, Natura. Przyroda Warmii i Mazur, 2 (6): 15-17.
 14. Malkiewicz A., Buszko J., Stelmaszczyk R., 2007, Eupithecia extensaria (Frezer, 1844) in Poland, Nota Lepidopterologica, 30: 17 – 23.
 15. Ulrich W., Buszko J., 2007, Sampling design and the shape of species – area curves on the regional scale, Acta Oecol., 31: 54-59.
 16. Buszko J., Pałka K. 2006, Omacnice – Pyralidae, podrodziny Galleriinae i Pyralinae, [w] Klucze do oznaczania owadów Polski, Cz. XXVII, z. 45a: 1-40.
 17. Pawlikowski T., Buszko J., 2006, Fauna owadów, [w:] L. Andrzejewski, P. Weckwerth, S. Burak (red.), Toruń i jego okolice, Wyd. UMK, Toruń: 191-195.
 18. Sielezniew M., Buszko J., Stankiewicz A.M., 2005, Maculinea arion in Poland: distribution, ecology and prospects of conservation, [w:] Studies on the Ecology and Conservation of Butterflies in Europe, Vol. 2: Species Ecology along a European Gradient: Maculinea butterflies as a Model, (red. J. Settele, E. Kühn, J.A. Thomas): 231-233.
 19. Buszko J., Sielezniew M., Stankiewicz A.M., 2005,The distribution and ecology of Maculinea teleius and M. nausithous in Poland,  [w:] Studies on the Ecology and Conservation of Butterflies in Europe, vol. 2: Species Ecology along a European Gradient: Maculinea butterflies as a Model (red. J. Settele, E. Kühn, J.A. Thomas): 210-213.
 20. Stankiewicz A. M., Sielezniew M., Buszko J., 2005, Maculinea alcon and M. rebeli in Poland: distribution, habitats, host ant specificity and parasitoids, [w:] Studies on the Ecology and Conservation of Butterflies in Europe, vol. 2: Species Ecology along a European Gradient: Maculinea butterflies as a Model, (red. J. Settele, E. Kühn, J.A. Thomas): 90-93.
 21. Baran T., Buszko J., 2005, Elachista baltica Hering, 1891 sp. Rev. – a valid species of Elachistidae from the Balic shore (Lepidoptera: Gelechioidea), Entomol Fennica, 16:9-18.
 22. Ulrich W., Buszko J., Czarnecki A., 2005, The local interspecific abundance – body weight relationship of ground beetles: A counterexample to the common pattern, Pol. J. Ecology, 53: 113 -117.
 23. Ulrich W., Buszko J., 2005, Detecting biodiversity hotspots using species – area and endemics – area relationships: The case of butterflies, Biodivers Conserv,14:1977-1988.
 24. Buszko J., 2004, Scardia boletella (Fabricius, 1794) – Mól borowiczak, Zygaena brizae (Esper, 1800) – Kraśnik smugowiec, Zygaena cynarae (Esper, 1789) – Kraśnik kminowiec, Buckleria paludum (Zeller, 1839) – Piórolotek bagniczek, Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) – Postojak wiesiołkowiec, Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) – Paź żeglarz, Colias palaeno (Linnaeus, 1761) – Szlaczkoń torfowiec, Colias myrmidone (Esper, 1780) – Szlaczkoń szafraniec, Lycaena helle (Denis et Schiffermüller, 1775) – Czerwończyk fioletek, Lycaena dispar (Haworth, 1802) – Czerwończyk nieparek, Scolitantides orion (Pallas, 1771) – Modraszek orion, Maculinea arion (Linnaeus, 1758) – Modraszek arion, Maciulinea teleius (Pallas, 1771) – Modraszek teleius, Maculinea nausithous (Bergsträsser, 1779) – Modraszek nausitous, Maculinea alcon (Denis et Schiffermüller, 1775) – Modraszek alkon, Polyommatus eroides (Frivaldszky, 1835) – Modraszek eroides, Polyommatus ripartii (Freyer, 1830) – Modraszek gniady, Boloria eunomia (Esper, 1790) – Dostojka eunomia, Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) – Przeplatka aurinia, Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758) – Przeplatka maturna, Lopinga achine (Scopoli, 1763) – Osadnik wielkooki, Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787) – Strzępotek edypus, Coenonympha hero (Linnaeus, 1761) – Strzępotek hero, Erebia sudetica Staudinger, 1861 – Górówka sudecka, Erebia pronoe (Esper, 1780) – Górówka pronoe, Minois dryas (Scopoli, 1763) – Skalnik driada, Chazara briseis (Linnaeus, 1764) – Skalnik bryzeida, Oeneis jutta (Hübner, 1806) – Mszarnik jutta. [w:] Głowaciński Z., Nowacki J. (red.) Polska Czerwona Księga Zwierząt, Bezkręgowce, NFOŚiGW i IOP PAN:228-223; 241-255; 257-266.
 25. Buszko J., 2004, Motyle (Lepidoptera), [w:] W. Adamski, P. Bartel, A. Bereszyński, A. Kepel, Z. Witkowski (red.), Poradniki ochrony Siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny, Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków), [red.], Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 39-63.
 26. Banaszak J., Buszko J., Czachorowski S., Czechowska W., Hebda G., Liana A., Pawłowski J., Szeptycki A., Trojan P., Węgierek P., 2004, Przegląd badań inwentaryzacyjnych nad owadami w parkach narodowych Polski, Wiad. Entomol., 23, Supl. 2: 5-56.
 27. Ulrich W., Buszko J., Czarnecki A., 2004, The contribution of Poplar plantations to regional diversity of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) in agricultural landscapes, Ann. Zool. Fennici 41: 501-512.
 28. Ulrich W., Buszko J., 2004, Habitat reduction and patterns of species loss, Basic Appl. Ecol. 5: 231-240.
 29. Baran T., Buszko J., 2004, Helcystogramma triannulella (Herrich-Schaffer, 1854) (Lepidoptera, Gelechiidae), a species new to the Polish fauna, Polskie Pismo Entomol., 73: 189-192.
 30. Buszko J., Beshkov S., 2004, A preliminary survey of leafmining moths (Insecta: Lepidoptera: Microlepidoptera) of the Bulgarian part of Eastern Rhodopes, [w:] Beron P., Popov A. 9red.) Biodiversity of Bulgaria. 2. Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece), Pensoft, Sofia:723-733.
 31. Webberley K.M., Hurst G.D.D., Husband R.W., Schullenburg J.H.G.V.D., Sloggett J.J., Isham V., Buszko J., Majerus M.E.N., 2004, Host reproduction and a sexually transmitted disease: causes and consequences of Coccipolipus hippodamiae distribution on coccinellid beetles, Journal of Animal Ecology, 73: 1-10.
 32. Buszko J., 2003, Szrotówek kasztanowcowiaczek – pochodzenie i biologia, Przegl. Ekolog., 3(11): 16-17.
 33. Ulrich W., Buszko J., 2003, Species-area relationship of butterflies in Europe and species richness forecasting. Ecography, 26: 365-374.
 34. Ulrich W., Buszko J., 2003, Self-similarity and the species – area relation of polish butterflies, Basic Appl. Ecol., 4: 263-270.
 35. Buszko J., Nowacki J., 2002, Motyle Lepidoptera [w] Czerwona Lista zwierzat ginących i zagrożonych w Polsce [red. Z. Głowaciński], Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków, ss. 80-87.
 36. Buszko J., 2001, Ordo (rząd) Lepidoptera – motyle (łuskoskrzydłe) [w] Katalog fauny Puszczy Białowieskiej [J.M. Gutowski i B. Jaroszewicz red.], IBL Warszawa, s. 248-268.
 37. Buszko J., Kartanas E., 2001, Baza danych o stanie zasobów i rozmieszczeniu motyli dziennych w Polsce [w] GIS i teledetekcja w badaniach struktury i funkcjonowania krajobrazu. Wydawnictwo UMK, str. 251-255.
 38. Buszko J., Mikkola K., Nowacki J., 2000, Fauna motyli Tatr Polskich. Wiad. Entomol., 19 Supl. 1: 1-44.
 39. Buszko J., Nowacki J., 2000. The Lepidoptera of Poland. A Distributional Checklist. Pol. Entomol. Monogr. 1: 1-176.
 40. Buszko J., 2000. Atlas motyli Polski. Cz. III. Falice, wycinki, miernikowce, Grupa Image, Warszawa, 518 ss.
 41. Buszko J., 2000, Dokumentacja zasobów fauny jako podstawa skutecznej ochrony owadów na przykładzie programu „Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce”, Wiad. Entomol., 18, Supl. 2: 285-288.
 42. Buszko J., Nowacki J., 2000, Zagrożenia i możliwości ochrony motyli (Lepidoptera) w Polsce. Wiad. Entomol., 18, Supl. 2: 213-220.
 43. Pullin S., Balint Z., Baletto E., Buszko J., Coutsis J. G., Goffart P., Kulfan M., Lhonore J. E., Settele J., van der Made J. G., 1998, The status, ecology and conservation of Lycaena dispar (Lycaenidae: Lycaenini) in Europe, Nota Lepid., 21: 94-100.
 44. Buszko J., 1998, Czerwona lista motyli dziennych (Rhopalocera) Górnego Śląska, Raporty i opinie, Centr. Dziedz. Przyr. Górnego Śl., Katowice, 3: 69-82.
 45. Buszko J., 1998, Bruno P. Kremer: Krzewy, Muza, Warszawa, 237 str. (przekład z jęz. niemieckiego).
 46. Buszko J., Razowski J., 1997, Lepidoptera – Motyle [w] Wykaz zwierząt Polski, uzupełnienia i poprawki do tomów I-IV, 5:170-176.
 47. Buszko J., Kartanas E., 1997, Baza danych „Motyle dzienne Polski”, Mat. Konf. Infobazy 97, Bazy danych dla nauki, Gdańsk: 81-82.
 48. Buszko J., Pawlikowski T., 1997, Czerwona lista roślin i zwierząt ginących i zagrożonych w regionie kujawsko-pomorskim. III. Owady – Insecta, Acta UNC, Biologia, 53, Supl. 98: 21-24.
 49. Buszko J., 1997, Atlas motyli Polski. Cz. II. Prządki, zawisaki, niedźwie-dziówki, Grupa Image, Warszawa, 262 ss,
 50. Buszko J., 1997, Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce 1986-1995, Turpress, Toruń, 170 ss.
 51. Buszko J., Junnilainen J., Kaitila J.-P., Nowacki J., Nupponen K., Pałka K., 1996, Nowe i rzadko spotykane motyle (Lepidoptera) dla południowo-wschodniej Polski, Wiad. Entomol., 15: 65-78.
 52. Buszko J., 1996, O występowaniu Elachista nolckeni Šulcs (Lepidoptera, Elachistidae) w Polsce, Wiad. Entomol., 15: 59.
 53. Buszko J., Kokot A., Palik E., Śliwiński Z., 1996, Motyle większe (Ma-crolepidoptera) Puszczy Białowieskiej, Parki Nar. Rez. Przyr., 15: 3-46.
 54. Buszko J., 1996, Osobliwe związki, Przyr. Pol. 1996 (12): 14.
 55. Buszko J., 1996, Gracillariidae, Ochsenheimeriidae, Urodidae, Schrec-kensteiniidae and Alucitidae [w] The Lepidoptera of Europe (O. Karsholt & J. Razowski ed.): 48-54, 59, 158-160, Apollo Books, Stenstrup.
 56. Buszko J., 1996, H. Hofmann, Th. Marktanner: Motyle – encyklopedia kieszonkowa, Muza, Warszawa, 158 ss. (przekład z jęz. niemieckiego).
 57. Buszko J., 1996, Mole (Tineidae, Lepidoptera) zasiedlające huby i gniazda ptaków w rezerwacie Las Piwnicki, Acta UNC, Biologia, 51: 49-55.
 58. Buszko J., 1995, Ochrona gatunkowa fauny, [w] Badania środowiska (J. Turło red.), Toruń, ss. 112-114.
 59. Buszko J., 1995, J. H. Reichholf, G. Steinbach (red.): Drzewa, krzewy – wielka encyklopedia, Muza, Warszawa, 358 ss. (przekład z jęz. niemieckiego).
 60. Buszko J., 1995, Nowe stanowisko Atralata albofascialis (Treit.) (Lepidoptera, Pyralidae) w Polsce, Wiad. Entomol., 14: 60-61.
 61. Buszko J., Winiarska G., 1995, Lepidoptera collected by method of Moericke traps in canopy layer of pine forests, Fragm. Faun., Warszawa, 38: 223-231.
 62. Buszko J., 1994, O występowaniu Orgyia antiquoides (Hübner, 1822) w okolicach Zamościa (Lepidoptera, Lymantriidae), Wiad. Entomol., Poznań, 13: 261.
 63. Buszko J., Malkiewicz A., 1994, Eupithecia ochridata Pinker, 1968 – nowy dla fauny Polski gatunek miernikowca (Lepidoptera, Geometridae), Wiad. Entomol., 13: 249-253.
 64. Buszko J., 1994, Nowe stanowiska rzadkich Geometridae w Polsce, Wiad. Entomol., Poznań, 13: 135.
 65. Buszko J., 1994, Nowe stanowiska rzadkich Coleophoridae w Polsce,Wiad. Entomol., Poznań, 13: 135.
 66. Buszko J., Hołowiński M., 1994, O występowaniu Aegeria  mesiaeformis (Herrich-Schäffer, 1845) w Polsce, Wiad. Entomol., Poznań, 13: 121-123.
 67. Sawoniewicz J., Buszko J., 1994, Gąsienicznikowate (Ichneumonidae) wyhodowane z motyli minujących w Polsce, Wiad. Entomol., Poznań,13: 55-61.
 68. Buszko J., 1994, Robin R. Baker (red.): Niezwykłe wędrówki zwierząt, Muza, Warszawa, 240 ss. (przekład z jęz angielskiego).
 69. Marczak P., Buszko J., 1993, Braconid wasps (Hymenoptera, Braconidae) reared from mining Lepidoptera, Wiad. Entomol., Poznań, 12:259-272.
 70. Buszko J., 1993, Nowe stanowiska rzadkich Micropterigidae (Lepidoptera), Wiad. Entomol., Poznań, 12: 229.
 71. Buszko J., 1993, Badania nad motylami minujacymi Polski. XIV. Motyle minujace (Lepidoptera) Ojcowskiego Parku Narodowego, Wiad.Entomol., Poznań, 12: 201-214.
 72. Buszko J., 1993, Paul Smart: Motyle – Encyklopedia, Muza, Warszawa, 275 ss. (przekład z jęz. angielskiego).
 73. Buszko J., Masłowski J., 1993, Atlas motyli Polski. Cz. I. Motyle dzienne (Rhopalocera), Grupa Image, Warszawa, 269 ss.
 74. Buszko J., 1993, J. Reichholf: Obserwujemy motyle, jak-gdzie-kiedy. PWRiL, Warszawa, 189 ss. (przekład z jęz. niemieckiego).
 75. Buszko J., 1992, Lepidoptera as bioindicators of changes in various kind of ecosystems, [w] Some ecological processes of the biological systems in north Poland, Nicholas Copernicus University Press, Toruń, ss. 395-400.
 76. Buszko J., 1992, Zawisaki-Sphingidae, [w] Klucze do oznaczania owadów Polski, 27 (59), Biologica Silesiae, Wrocław, 42 ss.
 77. Buszko J., 1992, Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce – założenia, metody, wstępne wyniki, Prz. Zool., Wrocław, 36: 167-171.
 78. Buszko J., 1992, Studies on the mining Lepidoptera of Poland. XIII. A revised check-list of Polish Gracillariidae, Bucculatricidae and Lyonetiidae, Pol. Pismo Ent., Wrocław, 61: 79-85.
 79. Buszko J., 1992, Studies on the mining Lepidoptera of Poland. XII. Re-description of Bucculatrix rhamniella Herrich-Schäffer, 1855 (Buccu-latricidae), with comments on its present distribution, Pol. Pismo Ent., Wrocław, 61: 71-78.
 80. Buszko J., 1992, Studies on the mining Lepidoptera of Poland. XI. Remarks on some rare Gracillariidae, Pol. Pismo Ent., Wrocław, 61:65-70.
 81. Buszko J., Bengtsson B. A, 1992, First records of some Lepidoptera in Poland, Pol. Pismo Ent., Wrocław, 61: 47-56.
 82. Buszko J., 1992, A long-term research project on Polish butterflies, Proc. Intern. Congr. 1989: Future of Butterflies in Europe: strategies for survival, Wageningen, ss. 83-88.
 83. Buszko J., 1992, Smart P., 1991: The Illustrated Encyclopedia of the Butterfly World, Tiger Book International PLC, London, 275 ss., Wiad. Entomol., Poznań, 11: 112. (recenzja).
 84. Buszko J., Pałka K., 1992, Nowe dla fauny Polski gatunki Tineidae i Tortricidae (Lepidoptera), Wiad. Entomol., Poznań, 11: 105-111.
 85. Buszko J., Vives Moreno A., 1992, Borkhausenia nefrax Hodges w Polsce (Lepidoptera, Oecophoridae), Wiad. Entomol., Poznań, 11: 101-104.
 86. Buszko J., 1992, Marttila O., Haahtela T., Aarnio H., Ojalainen P., 1990: Suomen Päiväperhoset, Kirjayhtymä, Helsinki, 362 ss., Wiad. Entomol., Poznań, 11: 100.
 87. Buszko J., Pałka K., 1992, Cabera leptographa Wehrli w Polsce (Lepidoptera, Geometridae), Wiad. Entomol., Poznań, 11: 95-99.
 88. Buszko J., 1992, Nowe dla fauny Polski i rzadko spotykane gatunki Dep-ressariinae (Lepidoptera, Oecophoridae), Wiad. Entomol., Poznań, 11: 89-94.
 89. Buszko J., 1992, Nowe stanowiska Cosmopterix lienigiella Lien. et Zell. i Stagmatophora heydeniella (F. v. R.) (Lepidoptera, Cosmopterigidae) w Polsce, Wiad. Entomol., Poznań, 11: 63.
 90. Buszko J., 1992, Nowe stanowisko Spuleria flavicaput (Haworth, 1828) (Lepidoptera, Blastodacnidae) w Polsce, Wiad. Entomol., Poznań, 11: 62.
 91. Buszko J., 1992, O wybiórczości pokarmowej Nemapogon picarellus (Clerck) i N. nigralbellus (Zeller) (Lepidoptera, Tineidae), Wiad. Entomol., Poznań, 11: 61-62.
 92. Buszko J., 1992, Johansson R., Nielsen E.S., Nieukerken E. J. van, Gustafsson B., 1990: The Nepticulidae and Opostegidae (Lepidoptera) of North West Europe. Fauna Entomologica Scandinavica, 21, (część 1 i 2). E.J Brill/Scandinavian Science Press Ltd., Leiden-New York-Kobenhavn-Köln. 739 ss., Wiad. Entomol., Poznań, 11: 57-58. (recenzja).
 93. Buszko J., Rynarzewski T., 1992, Blepharita bathensis (Lutzau, 1901) (Lepidoptera, Noctuidae) w Polsce, Wiad. Entomol., Poznań, 11: 21-26.
 94. Buszko J., 1992, Vane-Wright R.I., Ackery P.R. (red.), 1984: The Biology of Butterflies. Academic Press, London. 429 ss., Wiad. Entomol., Poznań, 11: 11-12. (recenzja).
 95. Buszko J., 1992, Zmiany w faunie motyli (Lepidoptera) Kotliny Toruńskiej w okresie ostatnich 60 lat, Acta UNC, Biologia 39: 25-33.
 96. Buszko J., Skwisz M., 1991, Uwagi o bionomii Stenoptilia coprodactyla (Stainton, 1851) (Lepidoptera, Pterophoridae), Wiad. Entomol., Poznań, 10: 256.
 97. Buszko J., 1991, Reichholf J., 1984: Mein Hobby: Schmetterlinge Beobachten, Wie-Wann-Wo?, BLV Verlaggesellschaft mbH, München, 192 ss., Wiad. Entomol., Poznań, 10: 237-238. (recenzja).
 98. Buszko J., 1991, Motyle (Lepidoptera) rezerwatu Las Piwnicki, Parki Nar. Rez. Przyr., Białowieża, 10: 5-60.
 99. Buszko J., 1991, Palm E., 1989: Nordeuropas Prydvinger (Lepidoptera, Oecophoridae), Danmarks Dyreliv, Bind 4. Fauna Boger, Kobenhavn. 247 ss., Wiad. Entomol., Poznań, 10: 182. (recenzja).
 100. Buszko J., 1991, Kaltenbach Th., Küppers P.V., 1987: Kleinschmetterlinge: beobachten-bestimmen. Neumann-Neudamm, Melsungen. 288 ss., Wiad. Entomol., Poznań, 10: 176. (recenzja).
 101. Buszko J., 1991, Goater B., 1986: British Pyralid Moths. A Guide to their Identification. Harley Books, Martin-Greathorkesley-Colchester. 175 ss., Wiad. Entomol., Poznań, 10: 168. (recenzja).
 102. Buszko J., 1991, D’Abrera B., 1988: Sphingidae Mundi – Hawk Moths of the World, E.W. Classey Ltd., Faringdon, Oxon. 226 ss., Wiad. Entomol., Poznań, 10: 156. (recenzja).
 103. Buszko J., 1991, Palm E., 1986, Nordeuropas Pyralider (Lepidoptera, Pyralidae). Danmarks Dyreliv, Bind 3. Fauna Boger, Kobenhavn. 287 ss., Wiad. Entomol., Poznań, 10: 152. (recenzja).
 104. Buszko J., Nowacki J., 1991, Aktywność zimowa sówkowatych (Lepidoptera, Noctuidae), Wiad. Entomol., Poznań, 10: 35-41.
 105. Buszko J., 1990, Studies on the mining Lepidoptera of Poland. IX. New records of Elachistidae, Pol. Pismo Ent., Wrocław, 60: 139-151.
 106. Vidal S., Buszko J., 1990, Studies on the mining Lepidoptera of Poland. VIII. Chalcidoid wasps reared from mining Lepidoptera (Hymenoptera, Chalcidoidea), Pol. Pismo Ent., Wrocław, 60: 139-151.
 107. Buszko J., 1990, Studies on the mining Lepidoptera of Poland. X. Mining Lepidoptera of Toruń and surrounding areas, Acta Zool. Cracov., Kraków, 33: 367-452.
 108. Buszko J., Nowacki J., 1990, Łowność sówkowatych (Lepidoptera, Noctuidae) na światło i przynętę pokarmową w zależności od temperatury i wilgotności powietrza, Wiad. Entomol., Poznań, 9: 13-20.
 109. Buszko J., 1990, Struktura i dynamika zasięgów motyli minujących (Lepi-doptera) na obszarze doliny dolnej Wisły, Rozprawy UMK, Toruń, 166 ss.
 110. Buszko J., Baraniak E., 1989, Studies on the mining Lepidoptera of Poland. VII. Elachistidae from the Tatra National Park, Pol. Pismo Ent., Wrocław, 59: 357-365.
 111. Buszko J., 1989, Studies on the mining Lepidoptera of Poland. VI. A new species of Elachista Treit. from Tatra Mts. (Elachistidae), Pol. Pismo Ent., Wrocław, 59: 243-247.
 112. Buszko J., 1989, Studies on the mining Lepidoptera of Poland. V. Notes on Elachista griseella (Dup.), with description of its preimaginal stages and bionomics (Elachistidae), Pol. Pismo Ent., Wrocław, 59: 235-241.
 113. Buszko J., Baraniak E., 1989, Studies on the mining Lepidoptera of Poland. IV. Minig Lepidoptera of the Bielinek Reserve, Pol. Pismo Ent., Wrocław, 59: 223-234.
 114. Buszko J., Baraniak E., 1987, Studies on the mining Lepidoptera of Poland. III. Species of the genus Callisto Steph. (Gracillariidae), Pol. Pismo Ent., Wrocław, 57: 783-786.
 115. Buszko J., 1987, Studies on the mining Lepidoptera of Poland. II. New records of some rare species, Pol. Pismo Ent., Wrocław, 57: 631-643.
 116. Buszko J., 1987, Autographa mandarina (Frr.) (Lepidoptera, Noctuidae) w Polsce, Prz. Zool., Wrocław, 31: 175-179.
 117. Buszko J., 1986, Studies on the mining Lepidoptera of Poland. I. Phyllonorycter medicaginella (Grsm.) (Gracillariidae) in Poland, Pol. Pismo Ent., Wrocław, 56: 467-469.
 118. Buszko J., 1986, A review of Polish Pterophoridae (Lepidoptera), Pol. Pismo Ent., Wrocław, 56: 273-315.
 119. Buszko J., 1985, Sówki – Noctuidae, podrodzina Bryophilinae, [w] Klucze do oznaczania owadów Polski, 27 (53g), PWN, Warszawa-Wrocław, 19 ss.
 120. Buszko J., Baraniak E., 1985, Roeslerstammiidae, Acrolepiidae, Ortho-taeleiidae, [w] Klucze do oznaczania owadów Polski, 27 (17-18), PWN, Warszawa-Wrocław, 31 ss.
 121. Nowacki J., Buszko J., 1985, Gynandromorfizm u Laothoe populi (L.) (Lepidoptera, Sphingidae), Prz. Zool., Wrocław, 29: 121-124.
 122. Buszko J., 1985, Notes on bionomics and early stages of some Pterophoridae (Lepidoptera), Pol. Pismo Ent., Wrocław, 55: 209-211.
 123. Buszko J., 1983, Sówki – Noctuidae, podrodziny: Acontiinae, Sarrothripinae, Euteliinae, Plusiinae, Catocalinae, Rivulinae, Hypeninae i Hermi-niinae, [w] Klucze do oznaczania owadów Polski, 27 (53e), PWN, Warszawa-Wrocław, 170 ss.
 124. Buszko J., 1981, Cemiostomidae, Phyllocnistidae, Lyonetiidae, Oinophilidae, [w] Klucze do oznaczania owadów Polski, 27 (25-28), PWN, Warszawa-Wrocław, 58 ss.
 125. Buszko J., 1981, Opostegidae, [w] Klucze do oznaczania owadów Polski, 27 (5b), PWN, Warszawa-Wrocław, 12 ss.
 126. Buszko J., Skalski A. S., 1980, Epermeniidae, Schreckensteiniidae, [w] Klucze do oznaczania owadów Polski, 27 (22-23), PWN, Warszawa-Wrocław, 36 ss.
 127. Buszko J., 1980, Sówki – Noctuidae, podrodzina Acronictinae, [w] Klucze do oznaczania owadów Polski, 27 (53f), PWN, Warszawa-Wrocław, 41 ss.
 128. Buszko J., Śliwiński Z., 1980, Brudnice – Lymantriidae, [w] Klucze do oznaczania owadów Polski, 27 (54), PWN, Warszawa-Wrocław, 31 ss.
 129. Buszko J., 1979, Der Verbreitungscharakter von Pterophoridae (Lepidoptera) in Mitteleuropa, Verh. VII Intern. Symp. Entomofaun.  Mitteleur., Leningrad, ss. 248-250.
 130. Buszko J., 1979, Pterophoridae (Lepidoptera) Bulgariens, Pol. Pismo Ent., Wrocław, 49: 683-703.
 131. Buszko J., Śliwiński Z., 1979, Nowe dla fauny Polski i rzadko spotykane gatunki motyli (Lepidoptera), Pol. Pismo Ent., Wrocław, 49: 653-662.
 132. Buszko J., 1979, Przeglądki-Thyrididae, piórolotki – Pterophoridae, [w] Klucze do oznaczania owadów Polski, 27 (43-44), PWM, Warszawa-Wrocław, 140 ss.
 133. Buszko J., 1978, Ethmiidae, Blastobasidae, [w] Klucze do oznaczania owadów Polski, 27 (36), PWN, Warszawa, 32 ss.
 134. Buszko J., Śliwiński Z., 1978, Lasiocampidae, Endromididae, Lemoniidae, Saturniidae, [w] Klucze do oznaczania owadów Polski, 27 (55-58), PWN, Warszawa-Wrocław, 42 ss.
 135. Buszko J., Śliwiński Z., 1978, Atychiidae, [w] Klucze do oznaczania owadów Polski, 27 (11), PWN, Warszawa, ss. 18-24.
 136. Buszko J., 1978, Über systematische Stellung der Gattungen in der Gattungs-gruppe Stenoptilia-Platyptilia (Lepidoptera, Pterophoridae), Pol. Pismo Ent., Wrocław, 48: 67-79.
 137. Buszko J., 1977, Rozstrzępiaki – Alucitidae, [w] Klucze do oznaczania owadów Polski, 27 (38), PWN, Warszawa, 18 ss.
 138. Buszko J., 1977, Rozmieszczenie motyli w zespołach leśnych rezerwatu ,,Las Piwnicki,, koło Torunia, Acta UNC, Toruń, Biologia 19: 149-157.
 139. Buszko J., 1977, Manchurian Pterophoridae (Lepidoptera) from the collection of the Institute of Systematic and Experimental Zoology, Polish Academy of Sciences, Cracow, Pol. Pismo Ent., Wrocław, 47: 333-337.
 140. Buszko J., 1977, Rozsiedlenie rozstrzępiaków (Lepidoptera, Alucitidae) w Polsce, Pol. Pismo Ent., Wrocław, 47: 17-22.
 141. Buszko J., 1975, Aciptilia exilidactyla sp. n. – a new species of plume-moth (Lepidoptera, Pterophoridae) from Central Europe, Pol. Pismo Ent., Wrocław, 45: 141-146.
 142. Buszko J., 1974, Aciptilia (Calyciphora) xanthodactyla (Treit.) (Lep. Pte-rophoridae) w Polsce, Pol. Pismo Ent., Wrocław, 44: 737-740.
 143. Szadziewski R., Pawlikowski T., Buszko J., 1973, Nowe gatunki muchówek (Diptera), błonkówek (Hymenoptera) i motyli (Lepidoptera) dla Pienin, Prz. Zool., Wrocław, 17: 192-195.
 144. Buszko J., 1973, Chamaesphecia triannuliformis (Frr.) (Lep. Aegeriidae) – nowy dla fauny Polski gatunek przeziernika, Prz. Zool., Wrocław, 17: 190-192.

dr hab. Tadeusz Pawlikowski

Telefon: (56) 611-47-92zdjęcie profesora Pawlikowskiego
E-mail: pawlik@biol.uni.torun.pl
Pokój: 281 (stary budynek)

Zainteresowania badawcze

Główne kierunki badań Pracowni dotyczą ekologii, etologii i zoogeografii żądłówek (Hymenoptera: Aculeata) w zakresie:
- bioindykacja stanu organizacji i rozwoju ekosystemu oraz krajobrazu;
- monitoring zasobów pszczołowatych (Apidae) i os społecznych (Vespinae) Europy w powiązaniu z komputerową bazą Unii Europejskiej „A biodiversity collection Access Service for Europe” (BioCASE);
- zespoły zapylające pszczołowatych (Apidae) w krajobrazie kulturowym;
- ekologia gniazdowania pszczół (Apoidea) i os (Vespoidea).

LIST OF PUBLICATIONS

M – monograph, dissertation, key, guide
A – article
N – short note
S – summary
R – book review
C – circular
T – translation

N 1. PAWLIKOWSKI T., 1972. In: Readers writing (Some remarks on the nature conservation in the Pieniny National Park). Przyroda Polska, (2): 18 (in Polish).
N 2. SZADZIEWSKI  R.,  PAWLIKOWSKI  T.,  BUSZKO  J., 1973.  Some new species of Diptera, Hymenoptera and Lepidoptera from Pieniny Mountains. Przegląd Zoologiczny, 17: 192-195 (in Polish with english summary).
A 3. PAWLIKOWSKI T., 1978. Food relations of bees (Hymenoptera, Apoidea) occurring on  winter  rape – Brassica napus L. cultures with other herbs in neighbourhood of Toruń.  Polskie Pismo Entomologiczne, 48: 267-277 (in Polish with english summary).
N 4. PAWLIKOWSKI T., 1980. Some  remarks  on  construction  of underground wasp nests. Wszechświat, (3): 73-74 (in Polish).
N 5. PAWLIKOWSKI T., 1980. Attraction of Taraxacum  officinale  Web. for the bees in blooming period of winter rape. Pszczelarstwo, (4): 14-15 (in Polish).
N 6. PAWLIKOWSKI T., 1980.  Some remarks on the construction of the  underground  nests  of  Vespula  wasps from Toruń Valley. Sphecos, 3: 7.
A 7. PAWLIKOWSKI T., SOBIESZCZYK W., 1980. Ant-hills density in the xerothermic dune habi-tats of  Toruń  Valley.  Acta  Univ.  Nic. Copernici, Biol. 23, 49: 15-23 (in Polish with english summary).
S 8. PAWLIKOWSKI T.,  1983. Wild bee (Hymenoptera, Apoidea)  communities of the different parcel out agricultural areas. Summary in materials of 20-th Scient. Beekeeping Conf., Puławy: 15 (in Polish).
S 9. PAWLIKOWSKI T., 1983.  Function of the wild bee communities (Apoidea) in relation to plant communities in the reserve „Las Piwnicki” and its protection zone. Summary in Program 3-th Europ. Ecol. Symp., Lund: 57.
A 10. PAWLIKOWSKI T., PAWŁOWICZ G., 1984.  The construction of underground nests of Formica cinerea cinerea  Mayr (Hymenoptera,  Formicidae)  in  selected dune grass stand habitats. Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 26, 58: 37-46 195 (in Polish with english summary).
N 11. PAWLIKOWSKI T., 1984. Unusual instance of hibernation by bumblebee  Bombus  terrestris  (L.). Przegląd Zoologiczny, 28: 233-235 (in Polish with english summary).
S 12. PAWLIKOWSKI T., 1985.  Spatio-temporal variation in structure  of wild bee (Hymenoptera: Apoidea) communities from farming  areas. Summary in materials  of 22-th Scient. Beekeeping Conf.], Puławy: 15-16 (in Polish).
M 13. PAWLIKOWSKI T., 1985.  Wild bee (Hymenoptera, Apoidea) communities  of the xerothermic dune habitats in the Toruń Basin.  Stud. Soc. Scient. Tor., Sec. E, 10(4): 1-82 (in Polish with english summary).
A 14. PAWLIKOWSKI T., BARCZAK T., 1986. The structure of the communities of anthophilous Aculeata (Hymenoptera) in pine monoculture areas in Bory Tucholskie. Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 30, 64: 3-17 (in Polish with english summary).
A 15. PAWLIKOWSKI T., 1986. Black marks on clypeus and first gastral tergite  in  workers  of  the wasp Vespula germanica (F.) from North Poland. Przegląd Zoologiczny, 30: 229-233 (in Polish with english summary).
S 16. PAWLIKOWSKI T., 1987.  Environmental choice of wasps (Vespoidea) in agricultural landscape. Summary in materials of 16-th Meeting Pol. Zool. Soc., Szczecin: 176 (in Polish).
A 17. GROMADSKA M., CZARNECKI A., PAWLIKOWSKI T., KOSSAKOWSKA Z., 1987.  Ivertebrates fauna in the alfalfa communities. Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 35, 72: 133-151 (in Polish with english summary).
A 18. PAWLIKOWSKI T., 1987. Influence  of farming system on wild bees (Hymenoptera, Apoidea) in agricultural landscape. Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 35, 72: 153-167 (in Polish with english summary).
A 19. PAWLIKOWSKI T., 1989. The structure of wild bee  (Hymenoptera, Apoidea) communities from farming areas of different  field  sizes.  Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 33, 70: 31-46 (in Polish with english summary).
A 20. PAWLIKOWSKI T., 1989.  The structure of wild bee (Hymenoptera, Apoidea) communities from habitats of „field-pine forest” ecotone. Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 33, 70: 101-109 (in Polish with english summary).
R 21. PAWLIKOWSKI  T.,  1989.  Oliver E. Prys-Jones and Sarah A. Corbet:  Bumblebees. Seria „Naturalists` Handbooks” No 6. Cambridge University Press, Cambridge-London-New York-New Rochelle-Melbourne-Sydney, 1987.  Szt. VII,  86,  79 ryc.,  8 tablic w tym 4 barwne. ISBN 0-521-27781-7.  Przegląd Zoologiczny, 33: 474 (in Polish).
S 22. PAWLIKOWSKI T., 1990. Alternative habitats of wild bees in agriculture landscape of Central Europe. Summary in: Program Int. Symp. Agroecology and Conservation Issues in Temperate and Tropical Regions, Padova: 144.
A 23. PAWLIKOWSKI T., POKORNIECKA J., 1990. Observations on the structure of  bumblebee communities (Apoidea, Bombus Latr.) of the town-forest  areas  in Toruń Basin (N Poland). Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 37, 75: 3-22 (in Polish with english summary).
A 24. WÓJTOWSKI F., WILKANIEC Z., BANASZAK J., CIERZNIAK T., BILIŃSKI M., PAWLIKOWSKI T., 1990.  Diagnosis of natural resources  and  increase possibilities of numerosity of wild bees in agricultural landscape. Wyd. SGGW-AR, CPBP 04.10, 26: 155-171 (in Polish).
A 25. PAWLIKOWSKI T., 1990. Functions  of the bee communities in different age pine monocultures in the Toruń Basin. Wyd. SGGW-AR, CPBP 04.10, 42: 184-191 (in Polish).
A 26. PAWLIKOWSKI T., 1990.  Wasp communities (Hymenoptera, Vespidae)  in  the  agricultural landscape of Chełmno Land (N Poland). Polskie Pismo Entomologiczne, 60: 115-128.
N 27. PAWLIKOWSKI T., WOŁK K., 1991. Przyrodnicze obozy studentów Universytetu  M. Koper-nika  w Toruniu w 1989 r. Wszechświat, 92(5): 113-114 (in Polish).
C 28. PAWLIKOWSKI T., 1991. Leaf-cutting  bees  and bumblebees, wild bees for pollination of field plants – the rearing methods. Instr. ODR Przysiek, 8pp. (in Polish).
A 29. PAWLIKOWSKI T., 1991. Structure of bumblebee (Hymenoptera, Apoidea, Bombus  Latr.) communities in anthropogenic habitats of various types. Wiadomości Entomologiczne, 10(2): 105-112 (in Polish with english summary).
A 30. PAWLIKOWSKI T., 1992. A revised checklist of Polish Colletidae  and  Halictidae. Melissa, 5: 3-5.
N 31. PAWLIKOWSKI  T., 1992. How to investigate  bees  with  a secure? [In:] Cognitive adventure
of young biologists during 35 years. Wołk K. ed.,  WOM Toruń: 9-13 (in Polish).
A 32. PAWLIKOWSKI T., 1992. Phenology of the bumblebees (Apoidea, Bombus Latr.) in the Toruń Basin. Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 39, 78: 63-75 (in Polish with english summary).
A 33. PAWLIKOWSKI T., 1992. Bumblebees’ (Apoidea, Bombus Latr.) flower-visiting activity depending on flower density in country park areas.  Acta Univ. Nic. Copernici,  Biol. 41, 80: 123-138 (in Polish with english summary).
M 34. PAWLIKOWSKI T., 1992. Structure  of bee communities (Hymenoptera, Apoidea) in forest areas of the Torun Basin. Rozprawy, UMK, Toruń, 115 pp. (in Polish with english summary).
S 35. PAWLIKOWSKI T., 1992.  Monitoring of biodiversity of bees  (Hymenoptera, Apoidea) in landscape of the Chełmno Land. Summary in materials of III Seminary „The Integrated  Monitoring of Environment”  Szczecinek-Storkowo, Poznań: 31 (in Polish).
C 36. PAWLIKOWSKI T., 1992. Make up of habitats  for  pollination wild bees in the agricultural landscape. ODR Przysiek, 12pp. (in Polish).
A 37. PAWLIKOWSKI T., 1992.  Bees (Apoidea) of dune habitats. [In:] Natural resources of wild bees in Poland.  Banaszak J. (ed.),  Pedagogical Univ., Bydgoszcz: 41-47.
A 38. PAWLIKOWSKI T., 1992.  The materials to studies on the community structure  of Hymenoptera Aculeata in Poland.  1. Bumblebees (Apoidea, Bombus Latr.) in the Eastern Karkonosze Mts. Wiadomości Entomologiczne, 11(4): 207-212 (in Polish with english summary).
R 39. PAWLIKOWSKI T., 1992. Banaszak J., 1993: Ekologia pszczół. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań. 264 ss.  Wiadomości Entomologiczne, 11(4): 227-228 (in Polish).
A 40. PAWLIKOWSKI T., 1992. The indicatory character of the wild bee communities  (Hymeno-ptera, Apoidea) from pine monocultures at different stages of development. [In:] Some ecological processes  of the biological systems in North Poland.  Bohr R. & others (ed.), N. Copernicus Univ. Press, Toruń: 417-425.
A 41. PAWLIKOWSKI T., 1993.  Midfield groves as ecological  corridors for dispersion of bumblebees (Apoidea, Bombus Latr.)  in agricultural landscape.  Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 43, 84: 17-29 (in Polish with english summary).
A 42. PAWLIKOWSKI T., 1993.  The materials  to studies on the community structure  of  Hymenoptera Aculeata in Poland.  2. Social wasps (Vespinae) in the Eastern Karkonosze Mts.  Wiadomości Entomologiczne, 12(1): 41-44 (in Polish with english summary).
S 43. PAWLIKOWSKI T., 1993. Dynamics  of the Apoidea associations as an indicator of human impact in woodland areas.  Summary in materials of IV Seminary „The Integrated Monitoring of Environment  – The Functioning and Monitoring of Geoecosystems” Szczecinek-Storkowo], Poznań: 45-46 (in Polish).
A 44. PAWLIKOWSKI T., WNUK B., 1993.  Observations on flower-visiting  activity  of honey bee (Apis mellifera L.) in cultural landscape of Świecie Plateau  (N Poland).  Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 45, 87: 81-88 (in Polish with english summary).
A 45. PAWLIKOWSKI T., 1993. Flower faithfulness of bumblebee workers (Apoidea, Bombus Latr.)  in forest areas of Toruń Basin (N Poland). Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 45, 87: 89-97 (in Polish with english summary).
A 46. PAWLIKOWSKI T., 1993.  Wild bees (Hymenoptera: Apoidea) in alternative habitats in the agricultural landscape of Northern Poland. Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 45, 87: 137-152.
A 47. PAWLIKOWSKI T., FIJAŁ J., KOSIOR A., 1993. Wild bees (Hymenoptera:  Apoidea) in Zamość voivodship (SE Poland). Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 47, 90: 51-66 (in Polish with english summary).
N 48. PAWLIKOWSKI T., KARTANAS E., CHRZANOWSKI T., 1994. Ontree hatching of herring gull Larus argentatus Pont. in North-Western Poland. Przegląd Zoologiczny, 38: 115-116 (in Polish with english summary).
N 49. PAWLIKOWSKI T., 1993. Hylaeus moricei luteifrons (Strand) (Colletidae) – a represen-tative of Apoidea  (Hymenoptera) new for the fauna of Poland. Wiadomości Entomologiczne, 12(4): 257-258 (in Polish with english summary).
N 50. PAWLIKOWSKI T., 1994. The distribution of Bombus schrencki Mor.in Poland. Melissa, 7: 11.
S 51. PAWLIKOWSKI T., 1994. Methodology of the monitoring of pollinating excrescent fauna on the area of base station.  Summary in materials of Symposium „The Integrated Monitoring of Environment  – The Functioning  and Monitoring  of Geoecosystems”  Kielce-Święty Krzyż], Kielce: 39 (in Polish).
A 52. PAWLIKOWSKI T., PAJĄK E., 1995. The materials to studies on the community structure of Hymenoptera Aculeata in Poland. 3. Bumblebees (Apoidea, Bombus Latr.) in Wałcz (Pomerania, NW Poland).  Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 49, 94: 3-18 (in Polish with english summary).
A 53. PAWLIKOWSKI T., LESKI T., 1995.  The materials to studies on the community structure of Hymenoptera Aculeata in Poland. 4. Bumble-bees (Apoidea, Bombus Latr.) in Nowe Miasto Lubawskie (NE Poland). Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 49, 94: 19-32 (in Polish with english summary).
C 54. PAWLIKOWSKI T., 1995. To hymenopterologists and all sympathizers of bumblebees. Biuletyn Entomologiczny, 3(3): 9+2p. (in Polish).
A 55. KRZYSZTOFIAK A., PAWLIKOWSKI T., 1995. Changes in bee fauna (Apoidea, Hymeno-ptera) in Northeast Poland. [In:] Changes in fauna of wild bees in Europe. Banaszak J. (ed.),  Pedagogical Univ., Bydgoszcz: 115-126.
A 56. PAWLIKOWSKI T., 1995. A computer database for distribution of bumblebees  (Hymenoptera, Apidae) in Poland. Przegląd Zoologiczny, 39: 155-159 (in Polish with english summary).
A 57. PAWLIKOWSKI T.(m.in.), 1995. Station of Applied Biology in Koniczynka. [In:] The Integrated Monitoring of the Environment – State of geoecosystems of Poland in 1994. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 79-95 (in Polish).
A 58. PAWLIKOWSKI T.,  RAJKOWSKA J., 1996.  The materials to studies on the community structure of Hymenoptera Aculeata in Poland.  5. Bumblebees (Apoidea, Bombus Latr.) in Węgorzewo (NE Poland). Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 51, 96: 57-70 (in Polish with english summary).
A 59. PAWLIKOWSKI T., DRZEWIECKA B., 1996.  The materials to studies on the community structure of Hymenoptera Aculeata in Poland.  6. Bumblebees (Apoidea, Bombus Latr.) in habitats of „field-pine forest” ecotones.  Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 51, 96: 71-82 (in Polish with english summary).
A 60. PAWLIKOWSKI T., KRUSZYŃSKI T., 1996.  The materials  to studies  on the community structure of Hymenoptera Aculeata in Poland.  7. Sphecid wasps (Sphecidae)  in forest environments of the Toruń Basin. Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 51, 96: 83-92 (in Polish with english summary).
N 61. PAWLIKOWSKI T., 1996.  Dziki  gatunek  pszczoły  murującej gniazda w starych kamienio-łomach do odszukania w Polsce.  MAP-Eksplorator, (2): 4-5 (in Polish).
C 62. PAWLIKOWSKI T., 1996.  Biodiversity of bees in agricultural landscape of Poland. Ekologia Wsi, Z.21, ODR Przysiek, 16pp. (in Polish).
R 63. PAWLIKOWSKI T., 1995.  Celary W., 1995: Nomadini (Hymenoptera, Apoidea, Anthopho-ridae) of Poland. Monografie Fauny Polski, T. 20. Wydawnictwa ISiEZ PAN, Kraków. 264 ss. Wiadomości Entomologiczne, 14(4): 250 (in Polish).
A 64. PAWLIKOWSKI T., 1996.  Monitoring of species diversity of bees (Hymenoptera, Apoidea) in area of Base Station in Koniczynka. [In:] The Integrated Monitoring of the Environment – Base Station in Koniczynka. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa-Toruń: 249-259 (in Polish).
A 65. PAWLIKOWSKI  T., OLĘDZKA I., 1996. Attractivenes of city environments for bumblebees (Hymenoptera, Apidae) in the area of Toruń. Wiadomości Entomologiczne, 15(2): 97-103 (in Polish with english summary).
M 66. PAWLIKOWSKI T., 1996. Apidae bees. Subfamily Apinae. Keys for identification of Polish insects, 24(68h)]. PTE, Toruń, 56pp. (in Polish).
A 67. RUSZKOWSKI A., BILIŃSKI M., KOSIOR A., PAWLIKOWSKI T., FIJAŁ J., KACZMAR-SKA K., 1996. Appearance periods and a global economic importance of anthophorid bees (Hymenoptera, Anthophoridae). Pszczelnicze Zeszyty Naukowe, 40(1): 219-226 (in Polish with english summary).
A 68. RUSZKOWSKI A., GOSEK J., BILIŃSKI M., PAWLIKOWSKI T., KOSIOR A., FIJAŁ J., KACZMARSKA K., WOJDASZKA J., 1996. Appearance periods, the course of incubation and the global economic importance of the bees Hylaeus Fabricius (Hymenoptera, Apoidea, Colletidae). Pszczelnicze Zeszyty Naukowe, 40(1): 253-265 (in Polish with english summary).
A 69. PAWLIKOWSKI T., KRUSZYŃSKI T., 1997. Bees’ flower visiting activity (Hymenoptera, Apoidea) in forested area of Toruń Basin (N Poland). Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 53, 98: 97-106 (in Polish with english summary).
A 70. BUSZKO J., PAWLIKOWSKI T., 1997. Red list of endangered plants and animals of Kujavian-Pomeranian Region. III. Insects – Insecta. Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 53, Supl., 98: 21-24 (in Polish with english summary).
A 71. PAWLIKOWSKI T., 1997. Materials to studies on the community structure of Hymenoptera Aculeata in Poland. 8. Social wasps (Vespinae) of the Polish Tatry Mts. Wiadomości Entomologiczne, 16(1): 29-30 (in Polish with english summary).
A 72. PAWLIKOWSKI T., KOWALEWSKA B., 1997. Atractiveness of plateau marginal slope environments for bees (Hymenoptera: Apoidea) in slopes Zbocza Płutowskie near Chełmno (N Poland). Wiadomości Entomologiczne, 16(3-4): 165-176 (in Polish with english summary).
A 73. RUSZKOWSKI A., BILIŃSKI M., GOSEK J., KACZMARSKA K., KOSIOR A., FIJAŁ J., PAWLIKOWSKI T., 1997. Appearing periods of Halictus spp. in different regions. [In:] Postępy apidologii w Polsce. Cierzniak T. (red.), WSP, Bydgoszcz: 135-144 (in Polish with english summary).
A 74. RAFA J., PAWLIKOWSKI T., 1998. Structure of anthophilous hover fly communities (Diptera: Syrphidae) in the agricultural landscape. Polskie Pismo Entomologiczne, 67(1-2): 143-150.
S 75. RAFA J., PAWLIKOWSKI T., 1998. Hover fly communities (Diptera: Syrphidae) as an indi-cator of habitat diversity in the agricultural landscape of Chełmno Land (N Poland). Summary in materials of Symposium „The Integrated Monitoring of Environment  – The Functioning  and deve-lopmental tendencies of geoecosystems in Poland” Szczecinek-Storkowo, Szczecinek-Storkowo: 59-60 (in Polish).
A 76. PAWLIKOWSKI T., OSMAŃSKI M., 1998. Attractiveness of city environments for social wasps (Hymenoptera: Vespinae) in the area of Toruń. Wiadomości Entomologiczne, 17(2): 95-104 (in Polish with english summary).
A 77. RUSZKOWSKI A., GOSEK J., BILIŃSKI M., PAWLIKOWSKI T., KOSIOR A., FIJAŁ J., KACZMARSKA K., 1998. Appearance periods of solitary bees of the family Megachilidae and a process of incubation of some their species. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe, 42(1): 299-312 (in Polish with english summary).
A 78. PAWLIKOWSKI T., 1998. Biodiversity of bumblebees (Apoidea: Bombus Latr.). [In:] The Integrated Monitoring of the Environment – State of geoecosystems of Poland in 1994-1997. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 150-152 (in Polish).
A 79. RAFA J., PAWLIKOWSKI T., 1999. Hylaeus (Lambdopsis) eury-scapus Förster, 1871 a wild bee (Hymenoptera: Apoidea: Colletidae) new to the Polish fauna. Wiadomości Entomologiczne, 18(1): 29-32 (in Polish with english summary).
A 80. PAWLIKOWSKI T., 1999. Methodology of the monitoring of social bees and wasps (Hyme-noptera: Apidae, Vespinae) in the area of Toruń. Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 54, 102: 55-63 (in Polish with english summary).
A 81. PAWLIKOWSKI T., 1999. Colour patterns of dorsal coat of bumblebees (Hymenoptera: Apidae: Bombini) to species identification in the field. Biuletyn Entomologiczny, 20(1): 13-17 (in Polish).
S 82. PAWLIKOWSKI T., RAFA J., 1999. Plateau marginal slope environments as refuges for bees (Hymenoptera: Apoidea) in North Poland teritory. Summary in materials of 6-th Symposium of Hyme-nopterological Section of PES, Kraków-Ojców: 18 (in Polish).
M 83 PAWLIKOWSKI T., 1999. A field guide to identification of bumblebees (Hymenoptera: Apidae: Bombini) in Poland. Wydawnictwo UMK, Toruń, 30pp.
A 84. PAWLIKOWSKI T.,  RAFA J., 2000.  Distribution of Bombus laesus (Morawitz, 1875) (Hymenoptera: Apidae) in Poland. Wiadomości Entomologiczne, 19(1): 15-18 (in Polish with english summary).
N 85. PAWLIKOWSKI T., 2000. A hundred years of investigations on social wasp communities (Hymenoptera: Vespinae) in Poland. Summary in materials of 7-th Symposium of Hymenopterological Section of PES, Ojców: 7-8 (in Polish).
A 86. PAWLIKOWSKI T., 2000. Environmental european database – about natural environment used to regional investigations. Zeszyty Naukowe WSHE, 6: 37-50 (in Polish).
A 87. PAWLIKOWSKI T., HIRSCH J., 2000. The structure of bumblebee communities (Apoidea: Bombus Latr.) in the middle area of  the Baltic coast in Poland. Rocznik Naukowy Pol. Tow. Ochr. Przyr. „Salamandra”, 4: 103-111 (in Polish with english summary).
N 88. PAWLIKOWSKI T., 2000. Distribution of bumblebees (Apoidea: Bombini) in Poland during 2001-2005: principle of project. 1st European Scientific Apicultural Conference. Puławy: 108.
N 89. PAWLIKOWSKI T., 2000. New localities of rare species of the genus Hylaeus Fabricius, 1793 and Ceratina Latrelle, 1802 (Hymenoptera: Apoidea). Wiadomości Entomologiczne, 19(3-4): 189 (in Polish).
N 90. PAWLIKOWSKI T., 2001. An attempt describe of mechanisms of multiannual changes of social wasp density (Vespinae). Summary in materials of 8-th Symposium of Hymenopterological Section of PES, Ojców: 18-20 (in Polish).
A 91. PAWLIKOWSKI T., BUSZKO J., 2001. Animal world. Insects. [In:] Nature of Kujavian-Pomeranian Region. Bydgoszcz: 78-82 (in Polish).
A 92. PAWLIKOWSKI T., HIRSCH J., 2001. Regional investigations of social wasp communities (Hymenoptera: Vespinae) in Poland during 1900-2000. Wiadomości Entomologiczne, 20(1-2): 49-56 (in Polish with english summary).
S 93. PAWLIKOWSKI T., 2001. Status of investigations on biodiversity of bees (Hymenoptera: Apoidea) in Poland on the beginning of XX age. Summary in materials of 44-th Meeting Pol. Ent. Soc., Spała: 51 (in Polish).
S 94. PAWLIKOWSKI T., PRZYBYLSKA E., 2001. Dynamic of structure changes of social wasp (Hymenoptera: Vespinae) communities in town area of Toruń. Summary in materials of 2-nd Conference „Fauna of  towns”, Bydgoszcz-Myślęcinek: 56 (in Polish).
A 95. PAWLIKOWSKI T., 2001. Computer checklist of Apoidea (Hymenoptera) in Poland. Part 1 (excluding bibliography to distribution). Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 55, 107: 39-66.
A 95. WEB http://www.uni.torun.pl/~pawlik/ – version updated annualy.
A 96. PAWLIKOWSKI T., PRZYBYLSKA E., 2001. Dynamic of structure changes of social wasp (Hymenoptera: Vespinae) communities in town area of Toruń during 1979-1995. [In:] Biodiversity  and ecology of animal populations in urbanized environments, Bydgoszcz-Myślęcinek, 94-101 (in Polish).
A 97. PAWLIKOWSKI T., NAPIÓRKOWSKI P., STRZYKOWSKA A., 2001. Invertebrates as bioindicators for ecological changes and environmental quality. [In:] Bory Tucholskie – resources and protection, Wyd. UŁ, Łódź, 251-258 (in Polish).
A 98. PAWLIKOWSKI T., NAPIÓRKOWSKI P., 2002. Ecological principles of biodiversity protection]. [In:] The harmonisation of Polish environmental protection law with European standards, Przysiek, 33-42 (in Polish).
A 99. PAWLIKOWSKI T., HIRSCH J., 2002. Bees (Hymenoptera: Apoidea) as indicators of xerisation processes in the lower Vistula Valley. Acta Zoologica Cracoviensia, 45(4): 321-336.
N 100. PAWLIKOWSKI T., 2002. Biodiversity of bees (Hymenoptera: Apoidea) in lower Vistula valley. Summary in materials of 9-th Symposium of Hymenopterological Section of PES, Ojców: 13 (in Polish).
A 101. DZIADOWIEC H., HENTOSZ M., PAWLIKOWSKI T., 2002. The influence of ants Formica polyctena (Főrster) on properties of podzolized rusty soils in the Tuchola Forest. Roczniki Glebozna-wcze, 53: 27-39 (in Polish with english summary).
A 102. SZCZEPKO K., PAWLIKOWSKI T., KOWALCZYK J.K., 2002. Apoidea (Hymenoptera) in habitats of former agricultural area in a renaturization stage of Kampinoski National Park (Poland).
Fragmenta Faunistica, 45: 115-122.
M 103. PAWLIKOWSKI T., ŻEGLICZ A., 2003. Ecological principles of terrestrial environment protection. Lectures duplicator.  Wydawnictwo WSHE, Włocławek, 84pp. (in Polish).
S 104. PAWLIKOWSKI T., 2003. Factors influance on bee species diversity (Hymenoptera: Apoidea) in environments of the lower Vistula Valley. Summary in materials of 10-th Symposium of Hymenopterological Section of PES, Ojców: 6 (in Polish).
S 105. PAWLIKOWSKI T., SZAŁASZEWICZ E., 2003. An estimation of bee (Apoidea) resources in Poland. Summary in materials of 18-th Meeting Pol. Zool. Soc., Toruń: 51 (in Polish).
M 106. PAWLIKOWSKI T., CELARY W., 2003. Apidae bees. Introduction and Subfamily Colletinae. Keys for identification of Polish insects, 24(68a). PTE, Toruń, 66pp. (in Polish).
A 107. PAWLIKOWSKI T., PAWLIKOWSKI K., 2003. Wasp Dolichovespula saxonica (F.) (Hymenoptera: Vespidae) seetling wood breeding boxes for birds in the Borecka Forest. Wiadomości Entomologiczne, 22(4): 201-210 (in Polish with english summary).
N 108. PAWLIKOWSKI T., SZAŁASZEWICZ E., 2004. Valuation of environmental processes by bioindicative groups of anthophilous aculeata. Summary in materials of 11-th Symposium of Hymenopterological Section of PES, Ojców: 7 (in Polish).
N 109. PAWLIKOWSKI K., PAWLIKOWSKI T., SZAŁASZEWICZ E., 2004. The monitoring of social wasp flights (Hymenoptera: Vespinae) in the city area of Toruń. Materials of 15-th Symposium the Integrated Monitoring of Environment, Międzyzdroje: 72-73 (in Polish).
A 110. KOWALCZYK J.K., SZCZEPKO K., KURZAC T., PAWLIKOWSKI T., 2004.  Bees (Hymenoptera, Apoidea) of the Botanical Garden in Łódź. [In:] Fauna miast Europy Środkowej 21. wieku, Bydgoszcz, 67-82 (in Polish).
A 111. PAWLIKOWSKI T., HIRSCH J., 2004. Local fauna of bees (Hymenoptera: Apoidea) status as indicator of xeric conditions in the lower Vistula Valley.  Zeszyty Naukowe WSHE, 15: 39-53  (in Polish).
A 112. PAWLIKOWSKI T., PAWLIKOWSKI K., 2004. Valuation of environmental processes by invertebrate groups as bioindicators. Zeszyty Naukowe WSHE, 15: 81-93.
M 113. KRZYSZTOFIAK A., KRZYSTOFIAK L., PAWLIKOWSKI T., 2004. Bumblebees of Poland – field guide. Wigierski PN, Suwałki, 48pp. (in Polish).
A 114. PAWLIKOWSKI T., BUSZKO J., 2004. Animal world. Insects. [In:] Nature of Kujavian-Pomeranian Region]. Bydgoszcz: 27-30 (in Polish).
N 115. PAWLIKOWSKI T., 2005. Long-term dynamics of changes in the social wasps (Hymenoptera: Vespinae) community structure in the agricultural landscape of the Kujawy Region. Summary in materials of 12-th Symposium of Hymenopterological Section of PES, Ojców: 9-10 (in Polish).
A 116. PAWLIKOWSKI K., PAWLIKOWSKI T., SZAŁASZEWICZ E., 2005. Phenology of social wasps flights (Hymenoptera: Vespidae) in the city area of Toruń during 1981-2000. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań: 495-500 (in Polish).
N 117. PAWLIKOWSKI T., 2006. Number of bumblebee species (Apiformes: Bombini: Bombus Latr.) local registed in Poland during XX century. Summary in materials of 13-th Symposium of Hymenopterological Section of PES, Ojców: 6-7 (in Polish).
A 118. PAWLIKOWSKI T., PAWLIKOWSKI K. 2006. Long-term dynamics of structure changes of the social wasp community (Hymenoptera: Vespinae) in agricultural landscape of the Kujawy Region. Ecological Questions, 7: 21-28.
A 119. PAWLIKOWSKI T., CELARY W. 2006. Investigations on species resources of bees (Hymenoptera: Apiformes) in Poland during last century. Journal of Apicultural Science, 50(2): 25-31.
A 120. PAWLIKOWSKI T., BUSZKO J., 2006. Insect fauna. [In:] Toruń and its environs – natural monoraph. UMK, Toruń: 191-195 (in Polish with english summary).
A 121. PAWLIKOWSKI T., PRZYSTALSKI A., 2006. Natural values of Vistula river escarp in Dobrzyń near Vistula. Zeszyty Naukowe WSHE, 23: 93-107 (in Polish with english summary).
M 122. WOLNOMIEJSKI N., PAWLIKOWSKI T., 2006. A general view of ecology and protection of seas. Part I. UMK, Toruń, 303pp. (in Polish).
N 123. PAWLIKOWSKI T., 2007. The phenology of social wasps flight activity (Hymenoptera: Vespinae) in a city anvironments. Summary in materials of 14-th Symposium of Hymenopterological Section of PES, Ojców: 23 (in Polish).
A 124. BĄK J., PAWLIKOWSKI T., 2007. Bumblebees and cuckoo-bumblebees (Apiformes: Bombini) of undergrowth and grassland-herbs forest environments in the territory of the Świetokrzyski National Park. Journal of Apicultural Science, 51(1): 83-93.
A 125. PAWLIKOWSKI T., BILIŃSKI M., KOSIOR A., FIJAŁ J., 2007. Site constancy of bumblebees (Hymenoptera: Apiformes: Bombus Latr.) in the habitats of two forest successional series of the Western Carpathians. Journal of Apicultural Science, 51(1): 109-117.
C 126. PAWLIKOWSKI T., PAWLIKOWSKI K., 2007. Phenology of social wasp flights (Hymenoptera: Vespinae) in Kujawy region under the influence of climate changes in the period 1981-2000. Międzynarodowa Konf. Nauk. „Klimat ziem polskich w czasach historycznych na tle klimatu Europy”, Toruń, poster.
N 127. PAWLIKOWSKI T., 2008. The history of Hymenopterological Section of PES. Summary in materials of  15-th Symposium of Hymenopterological Section of PES, Ojców: 2-5 (in Polish).
M 128. PAWLIKOWSKI T. 2008. A distribution atlas of bumblebees in Poland (Hymenoptera: Apidae: Bombini). UMK Toruń, 100pp.
A 129. PAWLIKOWSKI T., BARCZAK T., BENNEWICZ J., 2008. Bees (Hymenoptera: Apiformes) of the agricultural areas in the Lower Vistula valley. Journal of Apicultural Science, 52(2): 1-13.
A 130. PAWLIKOWSKI T., PAWLIKOWSKI K., 2009. Phenology of social wasps (Hymenoptera: Vespinae) in the Kujawy region under the infuance of climatic changes 1981-2000. Bulletin of Geography – physical geography series, 1: 125-134.
A 131. PAWLIKOWSKI T. 2009. Structural dynamic of social wasp communities (Hymenoptera: Vespinae) in forest areas destroyed by acid rains in the Karkonosze Mountains. Ecological Questions, 11: 43-48.
A 132. KOWALCZYK J.K., KURZAC T., PAWLIKOWSKI T. 2009. The state knowledge on the bees (Hymenoptera, Apoidea, Apiformes) of the Wzniesienia Łódzkie Landscape Park. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 28(4): 41-55 (in Polish).
A 133. TRYJANOWSKI P., PAWLIKOWSKI T., PAWLIKOWSKI K., BANASZAK-CIBICKA W., SPARKS T.H. 2010. Does climate influence phenological trends in social wasps (Hymenoptera: Vespinae) in Poland? European Journal of Entomology, 107: 203-208.
A 134. PAWLIKOWSKI T. 2010. Structural dynamic of bumblebee communities (Hymenoptera: Bombini) in forest areas destroyed by acid rains in the Karkonosze Mountains of Poland. Journal of Apicultural Science, 54(1): 5-11.
A 135. PAWLIKOWSKI T. 2010. Pollination activity of bees (Apoidea: Apiformes) visiting the flowers of Tilia cordata Mill. and Tilia tomentosa Moench in an urban enviroment. Journal of Apicultural Science, 54(2): 73-79.
A 136. PAWLIKOWSKI T. 2010. Dynamics of the bee communities (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes) in heath and grassland patches during secondary succession of the Peucedano-Pinetum series in the Toruń Basin. Ecological Questions, 13: 29-33.
A 137. PAWLIKOWSKI T., PAWLIKOWSKI K. 2010. Nesting interactions of social wasp Dolichovespula saxonica (F.) (Hymenoptera: Vespinae) in wooden nest boxes for birds in the reserve “Las Piwnicki” on the Chełmno Land (North Poland). Ecological Questions, 13: 67-72.
M 138. PAWLIKOWSKI T., PAWLIKOWSKI K., 2012. Bumblebees of Poland (Hymenoptera: Apidae: Bombini). UMK, Toruń, 138pp. (in Polish).
H 139. RASMONT P., SMET J., ISERBYT S., ROBERTS S.P.M., SCHWEIGER O., BIESMEJER K., CASTRO L., CEDERBERG B., DVORAK L., FITZPATRICK U., GONSETH Y., LAGET D., MAHÉ G., MANINO A., NEUMAYER J., ODEGAARD F., PAUKKUNEN J., PAWLIKOWSKI T., REEMER M., SIMA P., STRAKA J., POTTS S.G. 2012. A preliminary analysis of the fate of European bumblebees: http://www.zoologie.umh.ac.be/hymenoptera/page.asp?id=169
N 140. OLSZEWSKI P., PAWLIKOWSKI T. 2013. Accidental introduction of Polistes gallicus (Linnaeus, 1767)(Hymenoptera: Vespinae) to Poland. Wiadomości Entomologiczne, 32: 6 (in Polish with english summary).
A 141. OLSZEWSKI P., WIŚNIOWSKI B., PAWLIKOWSKI T., SZPILA K., 2013. Remarks on the occurrence of some rare species of aculeates (Hymenoptera: Aculeata) in Poland. Wiadomości Entomologiczne, 32: 127-138 (in Polish with english summary).
A 142. OLSZEWSKI P., PAWLIKOWSKI T., WIŚNIOWSKI B., STRAKA J., 2013. Tachysphex austriacus Kohl, 1892 (Hymenoptera: Crabronidae) in Poland. Wiadomości Entomologiczne, 32: 202-206 (in Polish with english summary).
A 143. OLSZEWSKI P., PAWLIKOWSKI T., 2013. Passaloecus pictus Ribaut, 1952 (Hymenoptera: Crabronidae) – first records from Poland. Wiadomości Entomologiczne, 32: 266-269 (in Polish with english summary).
A 144. OLSZEWSKI P., WIŚNIOWSKI B., KOSTRO-AMBROZIAK A., PAWLIKOWSKI T., PIEKARSKA-BONIECKA H., 2013. Psenulus meridionalis Beaumont, 1937 (Hymenoptera: Crabronidae) a digger wasp species new to the fauna of Poland. Fragmenta Faunistica, 56: 39-42.
A 145. OLSZEWSKI P., PAWLIKOWSKI T., PIEKARSKA-BONIECKA H., 2013. Nysson distinguendus Chevrier, 1867 (Hymenoptera: Crabronidae), a new species to the Polish fauna. Fragmenta Faunistica, 56: 43-46.
A 146. WIŚNIOWSKI B., HUFLEJT T., BABIK H., CZECHOWSKI W., PAWLIKOWSKI T., 2013. New records of the two alien mud daubers Sceliphron destillatorium (Illiger, 1807) and Sceliphon curvatum (Smith, 1870) (Hymenoptera: Sphecidae) from Poland with comments on expansion of their ranges. Fragmenta Faunistica, 56: 25-37.
A147. BŁOSZYK J., CHRZANOWSKI A., DOBROWOLSKI M., KURKA A., KUŹNIK-KOWALSKA E., MAZUR A., OLSZEWSKI P., PAWLIKOWSKI K., PAWLIKOWSKI T., PROĆKÓW M., SKARŻYŃSKI D. SZYMKOWIAK P., 2013. Bezkręgowce. Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego. Karkonoski PN, Jelenia Góra, 397-404pp.
A148. OLSZEWSKI P., PAWLIKOWSKI T., 2014. Trypoxylon kostylevi Antopov, 1985 (Hymenoptera: Crabronidae) – a new species for Poland – and a key to Polish species of Trypoxylon Latreille, 1796. Polish Journal of Entomology, 83: 189-199.
A149. OLSZEWSKI P., LJUBOMIROV T., PAWLIKOWSKI T., BARCZAK T., 2014. Chalybion omissum (Kohl, 1889) (Hymenoptera: Sphecidae, Sceliphrini): new records from the Balkan Peninsula (southern Bulgaria). Polish Journal of Entomology, 83: 201-206.
M150. RASMONT P., FRANZEN M., LECOCQ T., HARPKE A., ROBERTS S.P.M., BIESMEIJER J.C., CASTRO L., CEDERBERG B., DVORAK L., FITZPATRICK U., GONSETH Y., HAUBRUGE E., MAHE G., MANINO A., MICHEZ D., NEUMAYER J., ODEGAARD F., PAUKKUNEN J., PAWLIKOWSKI T., POTTS S.G., REEMER M., SETTELE J., STRAKA J., SCHWEIGER O., 2015. Climatic risk and distribution atlas of european bumblebees. Pensoft, 240pp.

Prof. Krzysztof Szpila

Telefon: (56) 611-26-49zdjęcie profesora Szpili
E-mail: szpila@umk.pl
Pokój: 6 (APL)

Zainteresowania badawcze

 1. Filogeneza, taksonomia i morfologia stadiów larwalnych muchówek wyższych ze szczególnym uwzględnieniem gatunków istotnych dla medycyny i weterynarii.
 2. Sarcophagidae (Diptera) Iranu.
 3. Muchówki wyższe środowisk Doliny Dolnej Wisły.

Publikacje

 1. Grzywacz A., Hall M.J.R., Pape T., Szpila K. 2016. Muscidae (Diptera) of forensic importance – an identification key to third instar larvae of the western Palaearctic region and a catalogue of the muscid carrion community. International Journal of Legal Medicine, early view
 2. Pape T., Piwczyński M., Wyborska D., Akbarzadeh K., Szpila K. 2017. A new genus and species of hypodermatine bot flies (Diptera, Oestridae). Systematic Entomology, 42: 387-398.
 3. Szpila K., Pape T. 2016. The first instar larva of two species of Miltogramminae (Diptera: Sarcophagidae) from the Middle East – examples of peculiar morphology. Acta Zoologica, early view.
 4. Giangaspero A., Marangi M., Balotta A., Venturelli C., Szpila K., Di Palma A. 2017. Wound myiasis caused by Sarcophaga (Liopygia) argyrostoma (Robineau-Desvoidy) (Diptera: Sarcophagidae): additional evidences of the morphological identification dilemma and molecular investigation. The Scientific World Journal, 2017: 9064531.
 5. Szpila K., Akbarzadeh K., Pape T. 2017. First description of the first instar larva of Sphecapatoclea and Sphecapatodes (Diptera: Sarcophagidae). Zoologischer Anzeiger, 266: 129-135.
 6. Szpila K., Pape T. 2016. The first instar larva of Apodacra Macquart (Diptera: Sarcophagidae) – new data and their phylogenetic implications. Dipteron, 32: 94-102.
 7. Michalski M., Szpila K. 2016. Nowe dane o występowaniu Chrysomya albiceps (Wiedemann, 1819) (Diptera: Calliphoridae) w Polsce. Dipteron, 32: 60-66.
 8. Krzyżyński M., Szpila K. 2016. The faunistic study on robber flies (Diptera: Asilidae) of Toruń. Dipteron, 32: 50-59.
 9. Prado e Castro C. Szpila K., Martinez-Sanchez A., Rego C., Silva I., Serrano A.R.M., Boieiro M. 2016. The blowflies of the Madeira Archipelago: species diversity, distribution and indentification (Diptera, Calliphoridae s.l.). ZooKeys, 634: 101-123.
 10. Szpila K., Wallman J., 2016. Morphology and identification of first instar larvae of Australian blowflies of the genus Chrysomya of forensic importance. Acta Tropica, 162: 146-154.
 11. Szpila K., Sinha S.K., Pape T. 2016. First documentation of early preimaginal stages of the blowfly Bengalia (Diptera: Calliphoridae). Zoologischer Anzeiger, 263: 16-23.
 12. Prado e Castro C., Szpila K., Rego C., Boieiro M, Serrano A.R.M. 2016. First finding of larviposition in Calliphora loewi from an island relict forest. Entomological Science, 19: 77-81.
 13. Matuszewski S., Frątczak K., Konwerski S., Bajerlein D., Szpila K., Jarmusz M., Szafałowicz M., Grzywacz A., Mądra A. 2016. Effect of body mass and clothing on carrion entomofauna. International Journal of Legal Medicine, 130: 221-232.
 14. Niederegger S., Szpila K., Mall G. 2016. Muscle attachment site (MAS) patterns for species determination in five species of Sarcophaga (Diptera: Sarcophagidae). Parasitology Research, 115: 241-247.
 15. Zajac B.K., Martin-Vega D., Feddern N., Fremdt H., Prado e Castro C., Szpila K., Reckel F., Schutt S., Verhoff M.A., Amendt J., Zehner R. 2016. Molecular identification and phylogenetic analysis of the forensically important family Piophilidae (Diptera) from different European locations. Forensic Science International, 259: 77-84.
 16. Szpila K. 2015. Calliphora rohdendorfi (Grunin, 1966) (Diptera: Calliphoridae) – gatunek nowy dla fauny Polski. Dipteron, 31: 50-54.
 17. Skowronek R., Tomsia M., Szpila K., Droździok K., Kabiesz J. 2015. The presence of Dipteran larvae in human bones. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 5: e235-e237.
 18. Szpila K., Richet R., Pape T. 2015. Third instar larvae of flesh flies (Diptera, Sarcophagidae) of forensic importance – critical review of characters and key for European species. Parasitology Research, 114: 2279-2289.
 19. Szpila K., Mądra A., Jarmusz M., Matuszewski S. 2015. Flesh flies (Diptera: Sarcophagidae) colonising large carcasses in Central Europe. Parasitology Research, 114: 2341-2348.
 20. Akbarzadeh K., Wallman J.F., Sulakova H., Szpila K., 2015. Species identification of Middle Eastern blowflies (Diptera: Sarcophagidae) of forensic importance. Parasitology Research, 114: 1463-1472.
 21. Niederegger S., Szpila K., Mall G. 2015. Muscle attachment site (MAS) patterns for species determination in European species of Lucilia (Diptera: Calliphoridae). Parasitology Research, 114: 851-859.
 22. Bajerlein D., Konwerski S., Matuszewski S., Szpila K. 2015. Poland. [W:] Tomberlin J.K., Benbow M.E. (eds.) Forensic entomology, international dimensios and frontiers. CRC Press, Taylor & Francais Group, Boca Raton-London-New York, 81-88 ss.
 23. Szpila K., Bystrowski C. 2014. Rączyce (Diptera: Tachinidae) rezerwatów Zbocza Płutowskie i Płutowo. Dipteron, 30: 76-98.
 24. Grzywacz A., Góral T., Szpila K., Hall M.J.R. 2014. Confocal laser scanning microscopy as a valuable tool in Diptera larval morphology studies. Parasitology Research, 113: 4297-4302.
 25. Piwczyński M., Szpila K., Grzywacz A., Pape T. 2014. A large-scale molecular phylogeny of flesh flies (Diptera: Sarcophagidae). Systematic Entomology, 39: 738-799.
 26. Szpila K., Hall M.J.R., Wardhana A., Pape T. 2014. Morphology of the first instar larva of obligatory traumatic myiasis agents (Diptera: Calliphoridae, Sarcophagidae). Parasitology Research, 113: 1629-1640.
 27. Szpila K., Pape T., Hall M.J.R., Mądra A. 2014. Morphology and identification of the first instar larvae of European and Mediterranean blowflies of forensic importance. Part III: Calliphorinae. Medical and Veterinary Entomology, 28: 133-142.
 28. Szpila K., Pape T.  2013. Morphology of the first instar larvae of two species of Taxigramma Perris, 1852 (Diptera: Sarcophagidae: Miltogramminae). Polish Journal of Entomology, 82: 365-377.
 29. Szpila K. 2013. Metopodia pilicornis (Pandelle, 1895) (Diptera, Sarcophagidae) – gatunek nowy dla fauny Polski. Dipteron, 29: 22-25.
 30. Olszewski P., Wiśniowski B., Pawlikowski T., Szpila K. 2013. Uwagi o występowaniu w Polsce niektóych rzadko notowanych gatunków żądłówek (Hymenoptera; Aculeata). Wiadomości Entomologiczne, 32: 127-138.
 31. Szpila K., Hall M.J.R., Pape T., Grzywacz A. 2013. Morphology and identification of first instars of the European and Mediterranean blowflies of forensic importance. Part II. Luciliinae. Medical and Veterinary Entomology 27: 349-366.
 32. Szpila K., Hall M., Sukontason K., Tantawi T. 2013. Morphology and identification of the first instar larvae of European and Mediterranean blowflies of forensic importance. Part I: Chrysomyinae. Medical and Veterinary Entomology, 27: 181-193.
 33. Fremdt H., Szpila K., Huijbregts H., Lindström A., Zehner R., Amendt J. 2012. Lucilia silvarum Meigen, 1826 (Diptera: Calliphoridae) – a new species of interest for forensic entomology in Europe. Forensic Science International, 222: 335-339.
 34. Szpila K. 2012. Key for identification of European and Mediterranean blowflies (Diptera, Calliphoridae) of medical and veterinary importance – adult flies.[W:] Gennard D. (red.) Forensic entomology, an introduction, II edition. Willey-Blackwell, 77-81 ss + plansze 5.1-5.9.
 35. Grzywacz A., Szpila K., Pape T. 2012. Egg morphology of nine species of Pollenia Robineau-Desvoidy, 1830 (Diptera: Calliphoridae). Microscopy Research and Technique, 75: 955-967.
 36. Grzywacz A., Pape T. Szpila K. 2012. Larval morphology of the Lesser House Fly Fannia canicularis. Medical and Veterinary Entomology, 26: 70-82.
 37. Pape T., Szpila K. 2012. Taxonomy and nomenclature of Eremasiomyia macularis and Miltogramma maroccana (Diptera: Sarcophagidae, Miltogramminae). Canadian Entomologist, 144: 169-181.
 38. Szpila K., Zieliński J., Lik M. 2011. Nowe stanowiska poskocza Eresus Walckenaer, 1805 (Araneae: Eresidae) w północnej Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 6: 580-586.
 39. Szpila K. 2011. Description of uterine larvae of Ochromelinda thoracica Villeneuve. [W:] Rognes K. A review of the monophyly and composition of the Bengaliinae with the description of a new genus and species, and the evidence for the presence of Melanomyinae in the Afrotropical REgion (Diptera Calliphoridae). Zootaxa 2964, appendix 4, 59 p, figs 116-123.
 40. Szpila K., Villet M. 2011. Morphology and identification of first instar larvae of African blowflies (Diptera: Calliphoridae) commonly of forensic importance. Journal of Medical Entomology, 48(4): 738-752.
 41. Matuszewski S., Bajerlein D., Konwerski S., Szpila K. 2011. Insect succession and carrion decomposition in selected forests of Central Europe. Part 3: Succession of carrion fauna. Forensic Science International, 207: 150-163.
 42. Verves Y., Szpila K. 2011. Agriella gavrylenkoi, a new species of fleshfly from Ukraine (Diptera: Sarcophagidae: Sarcophaginae). Polish Journal of Entomology, 80: 123-128.
 43. Szpila K., Voss J.G., Pape T. 2010. A new dipteran forensic indicator in buried bodies. Medical and Veterinary Entomology, 24: 278-283.
 44. Matuszewski S., Szpila K. 2010. Katalog owadów przydatnych do ustalania czasu śmierci w lasach Polski. Część 2: Muchówki (Insecta: Diptera). Problemy Kryminalistyki, 268: 26-38.
 45. Szpila K. 2010. The first instar of European Miltogramminae (Diptera, Sarcophagidae). Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 272 ss.
 46. Owieśny M., Szpila K., Oleksa A., Ogonowski Ł. 2010. Strojniś nadobny Philaeus chrysops Poda, 1761 (Araneae: Salticidae) na nowych stanowiskach w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 66(1): 65-70.
 47. Matuszewski S., Bajerlein D., Konwerski S., Szpila K. 2010. Insect succession and carrion decomposition in selected forests of Central Europe. Part 2: composition and residency patterns of carrion fauna. Forensic Science International, 195: 42-51.
 48. Szpila K. 2010. Key for the identification of third instars of European blowlfies (Diptera: Calliphoridae) of forensic importance. [W:] Current concepts in forensic entomology. Amendt J., Campobasso C.P., Goff M.L., Grassberger M. (red.). Springer, Dordrecht-Heidelberg-London-New York, 43-56 ss.
 49. Matuszewski S., Bajerlein D., Konwerski S., Szpila K. 2010. Insect succession and carrion decomposition in selected forests of Central Europe. Part 1: pattern and rate of decomposition. Forensic Science International, 194: 85-93.
 50. Szpila K. 2009. Miltogramminae (Diptera, Sarcophagidae) Torunia. Dipteron, 25: 57-70.
 51. Szpila K., Draber-Mońko A. 2008. Pollenia moravica (Jacentkovsky, 1941) recorded from Poland for the first time. Fragmenta Faunistica, 51(2): 139-142.
 52. Szpila K., Verves Yu. 2008. Pollenia bulgarica (Jacentkovsky, 1939) – first record from Ukraine, with faunistic notes on other blowflies in the Askania Nova Biosphere Reserve. Fragmenta Faunistica, 51(2): 143-146.
 53. Szpila K., Matuszewski S., Bajerlein D., Konwerski S. 2008. Chrysomya albiceps (Wiedemann, 1819), a forensically important blowfly (Diptera: Calliphoridae) new for the Polish fauna. Polish Journal of Entomology, 77: 351-355.
 54. Ulrich W. Szpila K. 2008. Body size distributions of eastern European Diptera. Polish Journal of Ecology, 56(4): 557-568.
 55. Szpila K., Szałaszewicz E. 2008. Plujki (Diptera, Calliphoridae) Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Dipteron, 24: 33-37.
 56. Matuszewski S., Bajerlein D., Konwerski S., Szpila K. 2008. An initial study of insect succession and carrion decomposition in various forest habitats of Central Europe. Forensic Science International, 180: 61-69.
 57. Matuszewski S., Bajerlein D., Konwerski S., Szpila K. 2008. Entomologia sądowa w Polsce. Wiadomości Entomologiczne, 27(1): 49-52.
 58. Szpila K., Pape, T. 2008. Morphological diversity of first instar larvae in Miltogramma subgenus Pediasiomyia (Diptera: Sarcophagidae, Miltogramminae). Zoologischer Anzeiger, 247: 259-273.
 59. Szpila K., Pape, T. 2008. Morphology of the first instar larva of the housefly Musca domestica Linnaeus, 1758 (Diptera: Muscidae). Journal of Medical Entomology, 45: 594-599.
 60. Verves Y., Szpila K. 2008. Miltogramma drabermonkoi sp. n. from Ukraine (Diptera: Sarcophagidae: Miltogramminae). Polish Journal of Entomology, 77: 57-61.
 61. Szpila K., Pape T., Rusinek A. 2008. Morphology of the first instar larva of Calliphora vicina, Phormia regina and Lucilia illustris (Diptera, Calliphoridae). Journal of Medical and Veterinary Entomology, 22: 16-25.
 62. Pape T., Szpila K., Thompson F.C. 2008. What’s in a frog stomach? Solving a 155 year old mystery (Diptera: Calliphoridae). Systematic Entomology, 33: 548-551.
 63. Jarczyk G., Jackowski M., Szpila K., Boszek G., Kapelaty S., Skwarek E., Michalak M. 2008. Biosurgical treatment results in patients with chronic crural and foot ulcerations. Polski Przegląd Chirurgiczny, 80(4): 190-201.
 64. Jarczyk G., Jackowski M., Szpila K., Boszek G., Kapelaty S. 2008. Use of Lucilia sericata blowlfy maggots in the treatment of diabetic feet threatened with amputation. Acta Angiologica, 14(2): 42-55.
 65. Jarczyk G., Jackowski M., Szpila K., Boszek G., Kapelaty S., Skwarek E., Michalak M. 2007. Lucilia sericata larvae in the treatment of chronic crural ulcerations. Przegląd Flebologiczny, 15(6): 179-186. [in Polish with English summary]
 66. Szpila K., Pape T. 2007: Rediscovery, redescription and reclassification of Beludzhia phylloteliptera (Diptera: Sarcophagidae, Miltogramminae). European Journal of Entomology, 104: 119-137.
 67. Szpila K., Bystrowski C., Kowalczyk J.K. 2007. Brullaea ocypteroidea Robineau-Desvoidy, 1863 (Diptera: Tachinidae) – gatunek nowy dla fauny Polski. Wiadomości Entomologiczne, 26(1): 41-47.
 68. Szpila K., Pape T. 2005: Comparative morphology of the first instar larva of three species of Metopia Meigen (Diptera: Sarcophagidae). Acta Zoologica, 86: 119-134.pdf
 69. Szpila K., Pape T. 2005: The first instar larva of Apodacra pulchra (Diptera: Sarcophagidae, Miltogramminae). Journal of Insect Systematics and Evolution, 36: 293-300.pdf
 70. Szpila K. 2004: First instar larvae of five West Palaearctic species of Bellardia Robineau-Desvoidy, 1863 and Onesia Robineau-Desvoidy, 1830 (Diptera, Calliphoridae). Studia Dipterologica, 11(1): 301-312.
 71. Szpila K. 2004: Sphenometopa fastuosa (Meigen 1824). [W:] Głowaciński Z., Nowacki J. (red.) Polska Czerwona Księga Zwierząt, Bezkręgowce. NFOŚiGW i IOP PAN, 311-312 ss.
 72. Szpila K. 2004: Pollenia venturii Zumpt 1956. [W:] Głowaciński Z., Nowacki J. (red.) Polska Czerwona Księga Zwierząt, Bezkręgowce. NFOŚiGW i IOP PAN, 310 s.
 73. Szpila K., Konefał T. 2004: Besseria dimidiata (Zetterstedt, 1844) (Diptera: Tachinidae) i jego żywiciel Menaccarus arenicola (Scholtz, 1864) (Heteroptera: Pentatomidae) – nowe stanowisko w Polsce. Wiadomości Entomologiczne, 23(4): 239-242.
 74. Szpila K. 2003: Rzeczywisty wpływ plujek – parazytoidów (Diptera: Calliphoridae) na dżdżownice (Oligochaeta: Lumbricidae) pól uprawnych, na tle danych literaturowych. Wiadomości Entomologiczne, 22(4): 211-220.
 75. Szpila K. 2003: First instar larvae of nine West-Palaearctic species of Pollenia Robineau-Desvoidy, 1830 (Diptera, Calliphoridae). Entomologica Fennica, 14: 193-210.pdf
 76. Bystrowski C., Szpila K. 2002: Melisoneura leucoptera (Meigen, 1824) (Diptera, Tachinidae) – gatunek nowy dla fauny Polski. Wiadomości Entomologiczne, 21(3): 173-177.
 77. Szpila K. 2002: Plujki (Diptera: Calliphoridae) rezerwatu „Zbocza Płutowskie”. Wiadomości Entomologiczne, 21(1): 39-44.
 78. Szpila K. 2002: Nowe stanowiska Pollenia similis Jacentkovsky, 1942 i Stomorhina lunata (Fabricius, 1805) (Diptera: Calliphoridae) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne, 20(3-4): 183.
 79. Szpila K. 2002: Bujanki (Diptera: Bombylidae) Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Wiadomości Entomologiczne, 20(3-4): 181-182.
 80. Szpila K. 2002: Nowe stanowisko Keroplatus tipuloides BOSC (Diptera, Keroplatidae) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne, 20(3-4): 182.
 81. Cais L., Draber-Mońko A., Szpila K. 2001: Bird blowflies (Calliphoridae: Protocalliphora, Trypocalliphora) in Poland. Polskie Pismo Entomologiczne, 70: 277-291.
 82. Szpila K. 2000: Three species of Calliphoridae (Diptera) new to the Polish fauna. Polskie Pismo Entomologiczne, 69: 355-361
 83. Szpila K. 1999: Muchówki z rodziny Calliphoridae (Diptera) Puszczy Białowieskiej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, Białowieża, 18.1: 43-51.
 84. Szpila K. 1999: Muchówki wyższe (Diptera: Calyptrata) Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. I. Calliphoridae, Sarcophagidae, Rhinophoridae. Wiad. Entomol. 18(1): 41-51.
 85. Szpila K. 1999: Muchówki wyższe (Diptera: Calyptrata) Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. II. Tachinidae. Wiad. Entomol. 18(2): 111-120.

Dr Andrzej Grzywacz

zdjecie dra Andrzeja GrzywaczaTelefon: (56) 611-26-49
E-mail: grzywacz[at]umk.pl
Pokój: 282

Zainteresowania Badawcze

Prowadzę badania dotyczące muchówek sklasyfikowanych w obrębie rodzin Muscidae oraz Fanniidae, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków istotnych dla celów medyczno-sądowych. Podjęte tematy badawcze obejmują morfologię stadiów preimaginalnych, metody taksonomii molekularnej, badanie tempa rozwoju wybranych gatunków. Jednocześnie informacje z zakresu morfologii owadów oraz dane molekularne wykorzystuję do rekonstrukcji filogenezy w obrębie rodziny Muscidae.

Publikacje

 1. Szpila, K., Grzywacz A. 2019. Larvae of the North American Calyptratae flies of forensic importance. [W:] Forensic Entomology: The Utility of Arthropods in Legal Investigations, Jason H. Byrd, Jeffery K. Tomberlin (eds), Third edition, Chapter 27, Publisher: CRC Press.
 2. Adamska, K., Grzywacz, A. 2019. A new record of Euryomma peregrinum (Meigen, 1826) (Diptera: Fanniidae) from the Afrotropical Region. Dipteron 35: 132-139.
 3. Grzywacz, A. 2019. Thermal requirements for the development of immature stages of Fannia canicularis (Linnaeus) (Diptera: Fanniidae). Forensic Science International 297, 16-26.
 4. Giordani, G., Grzywacz, A., Vanin, S. 2019. Characterization and identification of puparia of Hydrotaea Robineau-Desvoidy, 1830 (Diptera: Muscidae) from forensic and archaeological contexts. Journal of Medical Entomology 56(1), 45-54.
 5. Grzywacz, A., Jarmusz, M., Szpila, K. 2018. New and noteworthy records of carrion-visiting Fannia Robineau-Desvoidy (Diptera: Fanniidae) of Poland. Entomologica Fennica, 29(4), 169-174. pdf
 6. Grzywacz A., Wyborska D., Piwczyński M. 2017. DNA barcoding allows identification of European Fanniidae (Diptera) of forensic interest. Forensic Science International, 278: 106-114. pdf
 7. Grzywacz A., Wallman J. F., Piwczyński M. 2017. To be or not to be a valid genus: the systematic position of Ophyra R.-D. revised (Diptera: Muscidae). Systematic Entomology. 42: 714-723.
 8. Grzywacz A., Ogiela J., Tofilski A. 2017. Identification of Muscidae (Diptera) of medico-legal importance by means of wing measurements. Parasitology Research, 116: 1495-1504. pdf
 9. Grzywacz A., Hall M.J.R., Pape T., Szpila K. 2017. Muscidae (Diptera) of forensic importance – an identification key to third instar larvae of the western Palaearctic region and a catalogue of the muscid carrion community. International Journal of Legal Medicine. 131: 855-866. pdf
 10. Grzywacz A. 2016. Cztery gatunki Azeliini (Diptera: Muscidae) nienotowane dotychczas w faunie Polski. Dipteron, 32: 27-31. pdf
 11. Matuszewski S., Frątczak K., Konwerski S., Bajerlein D., Szpila K., Jarmusz M., Szafałowicz M., Grzywacz A., Mądra A. 2016. Effect of body mass and clothing on carrion entomofauna. International Journal of Legal Medicine, 130: 221-232. pdf
 12. Piwczyński M., Pabijan M., Grzywacz A., Glinkowski W., Bereś P. K., Buszko J. 2016. High regional genetic diversity and lack of host-specificity in Ostrinia nubilalis (Lepidoptera: Crambidae) as revealed by mtDNA variation. Bulletin of Entomological Research 106: 512–521.
 13. Grzywacz A., Amendt J., Fremdt H. 2016. Seek, and ye shall find – the example of Neohydrotaea lundbecki (Michelsen) (Diptera: Muscidae), a rare muscid species or just ignored so far in forensic entomology? North-Western Journal of Zoology 12:196–198. pdf
 14. Grzywacz A., Wyborska D., Bystrowski C. 2015. New data on the distribution of Polietes Rondani, 1866 (Diptera: Muscidae) in Poland. Dipteron 31: 21–25. pdf
 15. Mądra A., Frątczak K., Grzywacz A., Matuszewski S. 2015. Long-term study of pig carrion entomofauna. Forensic Science International 252: 1–10. pdf
 16. Grzywacz A., Hall M. J. R. , Pape T. 2015. Morphology successfully separates third instar larvae of Muscina. Medical and Veterinary Entomology 29: 314–329.
 17. Grzywacz A., Jankowski A. 2014. Stwierdzenie muchówki Hydrophoria ruralis (Meigen, 1826) (Diptera: Anthomyiidae) w Polsce. Dipteron 30: 19–23. pdf
 18. Grzywacz A., Góral T., Szpila K., Hall M.J.R. 2014. Confocal laser scanning microscopy as a valuable tool in Diptera larval morphology studies. Parasitology Research 113: 4297–4302. pdf
 19. Matuszewski S., Szafałowicz M., Grzywacz A. 2014. Temperature-dependent appearance of forensically useful flies on carcasses. International Journal of Legal Medicine 128: 1013–1020. pdf
 20. Piwczyński M., Szpila K., Grzywacz A., Pape T. 2014. A large-scale molecular phylogeny of flesh flies (Diptera: Sarcophagidae). Systematic Entomology 39:783–799. pdf
 21. Grzywacz A., Lindström A., Hall M.J.R. 2014. Hydrotaea similis Meade (Diptera: Muscidae) newly reported from a human cadaver: A case report and larval morphology. Forensic Science International 242: e34-e43. pdf
 22. Grzywacz A., Pape T. 2014. Larval morphology of Atherigona orientalis (Schiner) (Diptera: Muscidae) – A species of sanitary and forensic importance. Acta Tropica, 137: 174–184. pdf
 23. Grzywacz A., Khoobdel M., Akbarzadeh K. 2014. First Palaearctic record of the bird parasite Passeromyia heterochaeta (Villenueve, 1915) (Diptera: Muscidae) from the Iranian Persian Gulf islands. Journal of Arthropod-Borne Diseases 8: 224–227. pdf
 24. Grzywacz A. 2013. Third instar larva morphology of Hydrotaea cyrtoneurina (Zetterstedt, 1845) (Diptera: Muscidae) – a species of forensic interest. Polish Journal of Entomology 82: 303–315. pdf
 25. Szpila K., Hall M.J.R., Pape T., Grzywacz A. 2013. Morphology and identification of first instars of the European and Mediterranean blowflies of forensic importance. Part II. Luciliinae. Medical and Veterinary Entomology 27: 349-366. pdf
 26. Grzywacz A., T. Pape, W. Hudson, S. Gomez. 2013. Morphology of immature stages of Atherigona reversura (Diptera: Muscidae), with notes on the recent invasion of North America. Journal of Natural History 47: 1055–1067. pdf
 27. Velasquez Y., T. Ivorra, A. Grzywacz, A. Martinez-Sanchez, C. Magana, A. Garcia-Rojo, S. Rojo. 2013. Larval morphology, development and forensic importance of Synthesiomyia nudiseta (Diptera: Muscidae) in Europe: a rare species or just overlooked? Bulletin of Entomological Research, 103: 98–110. pdf
 28. Grzywacz A. 2012. Pierwsze stwierdzenie Helina deleta (Stein, 1914) (Diptera: Muscidae) na obszarze Polski. Dipteron 28: 13–16.
 29. Grzywacz A., C. Prado e Castro. 2012. New records of Fannia Robineau-Desvoidy (Diptera: Fanniidae) collected on pig carrion in Portugal with additional data on the distribution of F. conspecta Rudzinski, 2003. Entomologica Fennica 23: 169–176. pdf
 30. Grzywacz A., K. Szpila, T. Pape. 2012. Egg morphology of nine species of Pollenia Robieneau-Desvoidy, 1830 (Diptera: Calliphoridae). Microscopy Research and Technique 75: 955–967. pdf
 31. Grzywacz A., T. Pape, K. Szpila. 2012. Larval morphology of the lesser housefly, Fannia canicularis. Medical and Veterinary Entomology 26: 70-82. pdf
 32. Grzywacz A., T. Pape. 2010. Egg morphology of Mydaea lateritia (Rondani, 1866) (Diptera: Muscidae). Entomologica Fennica 21: 187-192. pdf
 33. Bystrowski C., A. Grzywacz. 2010. Phorbia haberlandti (Schiner, 1865) (Diptera: Anthomyiidae) – nowy dla fauny Polski przedstawiciel śmietkowatych. Wiadomości entomologiczne 29: 117-121.
 34. Bystrowski C., A. Grzywacz. 2009. Stwierdzenie występowania pasożytniczej muchówki Angioneura cyrtoneurina (Zetterstedt, 1859) (Calliphoridae) w Polsce. Wiadomości entomologiczne 28: 271-274.
 35. Grzywacz A. 2009. Graphomya minor Robineau-Desvidy, 1830 (Diptera: Muscidae) gatunek nowy dla fauny Polski. Dipteron 25: 14-19.
 36. Grzywacz A. 2007. Macronychia dolini (Verves i Khrokalo2006) (Diptera: Sarcophagidae) – gatunek nowy dla fauny Polski. Dipteron 23: 18-20.

Prof. Werner Ulrich

Telefon: (56) 611-26-49zdjęcie profesora Ulricha
E-mail: ulrichw@umk.pl
Pokój: 11

Zainteresowania badawcze

My early entomological interest in the ecology and biogeography of parasitic Hymenoptera confronted me with the necessity to develop analytical tools to understand patterns of diversity and distribution from local to continental scales. Therefore I turned to ecological statistics and became particularly interested in patterns of species co-occurrence and phylogenetic constraints. In  cooperation with friends from USA, Brazil, and Spain we developed a number of sophisticated statistical tools in macroecology and clarified basic questions around community assembly. Recently, we apply these techniques to understand the spatial distributions of plant and animal species.

Publikacje (od 2014 pełne publikacje dostępne przez Research Gate)

 1. Ulrich W, Jabot F., Gotelli N. 2016. Competitive interactions change the pattern of species co-occurrences under neutral dispersal. Oikos, in press.
 2. Ulrich W., Soliveres S., Thomas A.D., Dougill A.J., Maestre F.T. 2016. Environmental correlates of species rank – abundance distributions in global drylands. Persp. Plant Ecol. Evol. Syst, in press.
 3. Habel J.C., Segerer A., Ulrich W., Torchyk O., Weisser, W. W., Schmitt T. 2016. Global change in action: changes in butterfly community structure over two centuries. Conserv, Biol., in press.
 4. Lyons S.K., Amatangelo K.L., Behrensmeyer A.K., Bercovici A., Blois J.L., Davis M., DiMichele W.A., Du A., Eronen J.T., Faith J. T., Graves G.R., Jud N., Labandeira C., Looy C.V., McGill B., Miller J.H., Patterson D., Pineda-Munoz S., Potts R., Riddle B., Terry R., Tóth A., Ulrich, W., Villaseñor A., Wing S., Anderson H., Anderson J., Waller, D., Gotelli N.J. 2016. Holocene shifts in the assembly of terrestrial plant and animal communities implicate increasing human impacts. Nature 529: 80-83.
 5. Ulrich W, Kusumoto B., Shiono T., Kubota Y. 2016. Climatic and geographical correlates of global forest tree species abundance distributions and community evenness. J. Veg. Sci., in press.
 6. Ulrich W., Soliveres S., Zaplata M.K., Winter S., Schaaf W., Fischer A. 2016. Interspecific competition rather than soil properties drive community assembly during early plant succession. Oikos, in press.
 7. Zalewski M., Dudek- Godeau D., V., Godeau J.-F., Kujawa K., Sienkiewicz P., Tiunov A., Ulrich W. 2016. Trophic generalism at the population level in ground beetles (Coleoptera: Carabidae). Can. Entomol., in press.
 8. Kubota Y., Kusumoto B., Shiono T., Ulrich W., Jabot F. 2016. Non-neutrality in forest communities: environmental drivers of tree species abundance distributions. Oikos, in press.
 9. Maestre F.T, Delgado-Baquerizo M., Jeffries T.C, Ochoa V., Gozalo B., Eldridge D.J., Quero J.L., García-Gómez M., Gallardo A., Ulrich W., Bowker M.A., Arredondo T., Barraza C., Bran D., Florentino A., Gaitán J., Gutiérrez J.R., Huber-Sannwald E., Jankju M., Mau R.L., Miriti M., Naseri K., Ospina A., Stavi I., Wang D., Woods N.N., Yuan X., Zaady E., Singh B.K. 2015. Increasing aridity reduces soil microbial diversity and abundance in global drylands. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 112: 15684-15689.
 10. Habel J.-C., Borghesio L., Newmark B., Day J., Lens L., Rödder D., Husemann, M., Ulrich W. 2015. Evolution along the Great Rift valley: Phenotypic-genotypic differentiation in East African White-eyes (Aves, Zosteropidae). Ecology and Evolution. 5: 4849-4862.
 11. Krzyżyński, M., Ulrich W. 2015. Ceraphronidae and Megaspilidae (Hymenoptera: Ceraphronoidea) of Poland: current state of knowledge with corrections to the Polish checklist, Pol. J. Entomol. 84: 191-200.
 12. Anthony, S. J., Islam, A., Johnson, C., Navarrete-Macias, I., Liang, E., Jain, K., Hitchens, P. L., Xiaoyu, C., Soloyvov, A., Hicks, A., Ojeda-Flores, R., Ulrich, W., Rostal, M., Epstein, J., Petrosov, A., Garcia, J., Wolfe, N., Goldstein, T., Morse, S. S., Mazet, J., Daszak, P., Lipkin, W. I. 2015. Is viral diversity predictable? Nature Communications 8: e8147.
 13. Goncharov A.A., Zalewski M., Dudek-Dodeau D., Godeau J.-F., Sienkiewicz P., Ulrich W., Tiunov A.V. 2015. Sex-related variation in δ15N values of ground beetles (Coleoptera, Carabidae): a case study. Pedobiologia 58: 147-151.
 14. Zalewski M., Dudek- Godeau D., Tiunov A. V., Godeau J.-F., Okuzaki Y., Ikeda H., Sienkiewicz P., Ulrich W. 2015. Wing morphology is linked to trophic position in ground beetles. Eur. J. Entomol, 112: 810-817.
 15. Soliveres S., Maestre F.T., Ulrich W., Manning P., Boch S., Bowker M., Prati P, FischerM., Delgado-Baquerizo M., Quero J.L., Schöning I., Gallardo A., Weisser W. W., Müller J., García-Gómez M., Ochoa V., Schulze E.-D., Allan E. 2015. Intransitive competition is widespread in plant communities and maintains species richness. Ecol. Lett. 18: 790-798.
 16. Ulrich W., Hoste-Danyłow A., Ilieva-Makulec K., Olejniczak I., Hajdamowicz I., Stańska M., Marczak D., Wytwer J., Faleńczyk-Koziróg K. 2015. Temporal patterns of energy equivalence in temperate soil invertebrates. Oecologia 179: 271-280.
 17. Hawro V., Ceryngier P., Tscharntke T.,Thies C., Gagic V., Bengtsson L., Bommarco R., Winqvist C., Weisser W.W., Clement L. W., Japoshvili G., Ulrich W. 2015. Landscape complexity is not a major trigger of diversity and food web structure of European cereal aphid parasitoids. BioControl 60: 451-461.
 18. Szczepańska B., Kamiński P., Andrzejewska M, Klawe J. K., Śpica D., Kartanas E., Ulrich W., Jerzak L., Kasprzak M., Bocheński M. 2015. Prevalence, virulence, and antimicrobial resistance of Campylobacter jejuni and C. coli from White Stork Ciconia ciconia in Poland. Foodborne Pathogenic Diseases, 12: 24-31.
 19. Ulrich W., Day J., Lens L., Husemann M., Habel J.C. 2014. The interplay of colonisation and competition stabilises species richness in small forest fragments in an East African biodiversity hotspot. Front. Biogeogr 6, suppl. 1: 40.
 20. Conceição K. S., Ulrich W., Diniz C.A.R., Rodrigues F. A., Andrade M. G. 2014. A generalized approach to model species-area relationship. Plos One 9, e105132.
 21. Ulrich W., Soliveres S., Maestre F. T., Gotelli N. J., Quero J. L., Delgado-Baquerizo M.,. Bowker M. A., Eldridge D. J., Ochoa V., Gozalo B., Valencia E., Berdugo M, Escolar C., García-Gómez M., Escudero A., Prina A., Alfonso G., Arredondo T., Bran D., Cabrera O., Cea A., Chaieb M., Contreras J., Derak D., Espinosa C. I., Florentino A., Gaitán J., García Muro V., Ghiloufi W., Gómez-González S.,. Gutiérrez J. R.,  Hernández R. M., Huber-Sannwald E., Jankju M., Mau R. L., Mendes Hughes F., Miriti M., Monerris J., Muchane M., Naseri K., Pucheta E., Ramírez-Collantes D. A., Raveh E., Romão R. L., Torres-Díaz C., Val J., Veiga J. P., Wang D., Yuan X., Zaady E. 2014. Variability in climate and soil attributes control plant species turnover in global drylands. J. Biogeogr. 41: 2307-2319
 22. Husemann M., Ulrich W., Habel J.C. 2014. The evolution of contact calls in isolated and overlapping populations of two White-eye congeners in East Africa (Aves, Zosterops). BMC Evol. Biol. 14:15.
 23. Ulrich W., Piwczyński M., Zaplata M. K., Winter S., Schaaf W., Fischer A., 2014. Small-scale spatial variability in phylogenetic community structure during early plant succession depends on soil properties. Oecologia 175: 985-995
 24. Zalewski M., Dudek D., Tiunov A. K., Godeau J. F., Okuzaki Y., Ikeda H., Sienkiewicz P., Ulrich W. 2014. High niche overlap in stable isotope space of ground beetles. Ann. Zool. Fenn. 51: 301-312.
 25. Habel J. C., Mulwa R. K., Gassert F., Rödder D., Ulrich W., Borghesio L., Husemann M., Lens L. 2014. Population signatures of large scale, disjunction and small-scale, short-term habitat fragmentation in an Afromontane forest bird. Heredity 113: 205-214.
 26. Ulrich W., Soliveres S., Kryszewski W., Maestre F. T., Gotelli N. J. 2014. Matrix models for quantifying competitive intransitivity. Oikos, 123: 1057-1070.
 27. Husemann M., Schmitt T., Zachos F. E., Ulrich W., Habel J. C. 2014. Palaearctic biogeography revisited: Evidence for the existence of a North African refugium for western Palaearctic biota. J. Biogeogr. 41: 81-94. pdf
 28. Habel J. C., Ulrich W., Peters G., Husemann M., Lens L. 2014. Lowland panmixia versus highland disjunction: Genetic and bioacoustic differentiation in two species of East African White-eye birds. Cons. Gen. 15: 655-664.
 29. Fattorini S., Lo Monaco R., Di Giulio A., Ulrich W. 2014. Climatic correlates of body size in European tenebrionid beetles (Coleoptera: Tenebrionidae). Organisms Diversity Evolution 14: 215-224.
 30. Louy D., Habel J. C., Ulrich W. Schmitt T. 2014. Out of the Alps: the biogeography of a disjunctly distributed mountain butterfly, the Almond-Eyed Ringlet Erebia alberganus (Lepidoptera, Satyrinae). J. Heredity 105:28-38.
 31. Ulrich W., Piwczynski M., Zaplata M. K., Winter S., Schaaf W., Fischer M. 2014. Soil conditions and phylogenetic relatedness influence total community trait space during early plant succession. J. Plant. Ecol., in press. pdf
 32. Hoste-Danyłow A., Danyłow  J., Ulrich W. 2013. Body mass-population density scaling at the local scale: Does the energy equivalence rule hold for forest mammals? Pol. J. Ecol.: 61: 633-643.
 33. Fattorini S., Lo Monaco R., Di Giulio A., Ulrich W. 2013. Latitudinal trends in body length distributions of European darkling beetles (Tenebrionidae). Acta Oecol. 53: 88-94. pdf
 34. Hoste-Danyłow A., Ilieva-Makulec K., Olejniczak I., Hajdamowicz I., Stańska M., Marczak D., Wytwer J., Faleńczyk-Koziróg K., Ulrich W. 2013. The shape of the intraspecific metabolic rate – body size relationship influences interspecific biomass and abundance distributions of soil animals within a forest ecosystem. Ann. Zool. Fenn. 50: 289-302. pdf
 35. Gassert F., Schulte U., Husemann M., Ulrich W., Rödder D., Hochkirch A., Engel E., Meyer J., Habel J. C. 2013. From southern refugia to the northern range margin: Genetic population structure of the Common Wall Lizard Podarcis muralis. J. Biogeogr. 40: 1475-1498. pdf
 36. Ulrich W., Fattorini S. 2013. Longitudinal gradients in the phylogenetic community structure of European Tenebrionidae (Coleoptera) do not coincide with the major routes of postglacial colonization. Ecography 36:  in press. pdf
 37. Chmara, R., Szmeja, J., Ulrich W. 2013. Patterns of abundance and co-occurrence in aquatic plant communities. Ecol. Res. 28-387-395.
 38. Riedinger V., Müller J., Stadler J., Ulrich W., Brandl R. 2013.  Assemblages of bats are phylogentically clustered on a regional scale. Basic Appl. Ecol. 14: 74-80. pdf
 39. Ulrich W., Gotelli N. J. 2013. Pattern Detection in Null Model Analysis. Oikos, 122: 2-18. pdf
 40. Ulrich W., Zalewski M., Hajdamowicz I, Stańska M., Ciurzycki W., Tykarski P. 2013. Towards a general species –time – area – sampling effort relationship. Pol. J. Ecol. 61: 345-354. pdf
 41. Habel J. C., Ulrich W., Assmann T. 2013. Allele elimination recalculated: Nested subset analyses for molecular biogeographic data. J Biogeogr. 40: 769-777. pdf
 42. Augenstein B., Habel J. C., Ulrich W. 2013. Directional temporal shifts in community structure of butterflies and ground beetles in fragmented oligotrophic grasslands of Central Europe. Basic Appl. Ecol. 13: 715-724. pdf
 43. Zaplata M. K., Winter S., Fischer A., Kollmann J., Ulrich W. 2013. Species-driven phases and increasing structure in early-successional plant communities. Am. Nat. 181: E17-E27. pdf
 44. Ulrich W., Gotelli N. J.  2012. A null model algorithm for presence – absence matrices based on proportional resampling. Ecol. Modell. 244: 20-27. pdf, Suppl
 45. Ulrich W., Almeida-Neto M. 2012. On the meanings of nestedness: back to the basics. Ecography 35: 865-871. pdf
 46. Fattorini, S., Ulrich W. 2012. Drivers of species richness in European Tenebrionidae (Coleoptera). Acta Oecol. 43:, 22-28.  pdf
 47. Ulrich W., Zalewski M., Uvarov A. V. 2012. Spatial distribution and species co-occurrence in soil invertebrate and plant communities on northern taiga islands. Ann. Zool. Fennici 49: 161-173 pdf.
 48. Ulrich W., Piwczyński, M., Maestre F. T., Gotelli N. J. 2012. Null model tests for niche conservatism, phylogenetic assortment and habitat filtering. Meth. Ecol. Evol. 3: 930-939. pdf
 49. Zalewski M., Sienkiewicz P., Kujawa K., Hajdamowicz I., Ulrich W. 2012. Ground beetles on islands: on the effects of habitat and dispersal. Ann. Zool. Fennici 49: 139-151.  pdf
 50. Fiera C., Ulrich W. 2012. Spatial patterns in the distribution of European springtails (Hexapoda: Collembola). Biol. J. Linn. Soc.105: 498-506.  pdf
 51. Fattorini S., Ulrich W. 2012. Spatial distributions of European Tenebrionidae point to multiple postglacial colonization trajectories. Biol. J. Linn. Soc. 105: 318-329. pdf
 52. Gotelli N. J., Ulrich W. 2012. Statistical challenges in null model analysis. Oikos 121: 171-180.pdf
 53. Almeida-Neto M., Frensel D., Ulrich W. 2012. Rethinking the relationship between nestedness and betadiversity: a comment on Baselga (2011). Gl. Ecol. Biogeogr. 21: 772-777. pdf
 54. Gotelli N. J., Ulrich. W., Maestre F. T. 2011. Randomization tests for quantifying species importance to ecosystem function. Meth. Ecol. Evol. 2: 634-642.  pdf
 55. Gotelli N. J., Ulrich. W. 2011. Over-reporting bias in null model analysis: a response to Fayle and Manica (2010). Ecol. Modell. 222: 1337-1339. pdf
 56. Ulrich W., Bąkowski M., Laštůvka Z. 2011. Spatial distributions of European clearwing moths (Lepidoptera: Sesiidae). Eur. J. Entomol. 108: 439-446. pdf
 57. Almeida-Neto M, Ulrich W. 2011. A straightforward computational approach for measuring nestedness using quantitative matrices. Environm. Modell. Softw. 26: 173-178. pdf
 58. Bąkowski M., Ulrich W., Laštůvka Z. 2010. Environmental correlates of species richness of European Sesiidae (Insecta: Lepidoptera). Eur. J. Entomol. 107: 563-575. pdf
 59. Ulrich W., Fiera C. 2010. Environmental correlates of body size distributions of European springtails (Hexapoda: Collembola). Gl. Ecol. Biogeogr 19.: 905-915. pdf
 60. Ulrich W., Gotelli N. J. 2010. Null Model Analysis of Species Associations using Abundance Data. Ecology 91: 3384-3397. pdf
 61. Ulrich W., Ollik M., Ugland K. I. 2010. A meta-analysis of species – abundance distributions. Oikos 119: 1149-1155. pdf
 62. Gotelli N. J. Ulrich. W. 2010. The empirical Bayes distribution as a tool to identify non-random species associations. Oecologia 162: 463-477. pdf
 63. Ulrich W., Hajdamowicz I., Zalewski M., Stańska M., Ciurzycki W., Tykarski P. 2010. Species assortment or habitat filtering: a case study of spider communities on lake islands. Ecol. Res. 25: 375-381.  pdf
 64. Ulrich W., Zalewski M., Hajdamowicz I., Stańska M., Ciurzycki W., Tykarski P. 2010. Tourism disassembles patterns of co-occurrence and weakens responses to environmental conditions of spider communities on small lake islands. Comm. Ecol. 11: 5-12.   pdf
 65. Ulrich W., Almeida-Neto M., Gotelli N. C. 2009: A comsumer’s guide to nestedness analysis. Oikos 118: 3-17. pdf
 66. Ulrich W., Fiera, C. 2009: Environmental correlates of species richness of European springtails (Hexapoda: Collembola). Acta Oecol.: 35:45-52. pdf
 67. Almeida-Neto M., Guimarães P.,Guimarães Jr P. R., Loyola R. D., Ulrich W. 2008. A consistent metric for nestedness analysis in ecological systems: reconciling concept and quantification. Oikos: 117:1227-1239. pdf
 68. Ulrich W., Komosiński K., Zalewski M. 2008. Body size and biomass distributions of carrion visiting beetles: Do cities host smaller species? Ecol. Res.: 23: 241-248. pdf
 69. Ulrich W., Szpila K. 2008. Body size distributions of Eastern European Diptera. Pol. J. Ecol. 56: 377-388. pdf
 70. Oleksa A, Ulrich W., Gawroński R. 2007. Host tree preferences of hermit beetles (Osmoderma eremita Scop., Coleoptera: Scarabaeidae) in a network of rural avenues in Poland. Pol. J. Ecol. 55: 315-323. pdf
 71. Ulrich W. 2007. Body size distributions of central European Coleoptera. Eur. J. Entomol.: 104:769-776. pdf
 72. Ulrich W., Buszko J. 2007. Sampling design and the shape of species – area curves on the regional scale. Acta Oecol. 31:54-59. pdf (proof).
 73. Ulrich W., Gotelli N. J. 2007a. Null Model Analysis of Species Nestedness Patterns. Ecology 88: 1824-1831. pdf
 74. Ulrich W., Gotelli N. J. 2007b. Disentangling community patterns of nestedness and species co-occurrence. Oikos 116: 2053-2061. pdf
 75. Ulrich W., Komosiński K., Zalewski M. 2007. Body size and biomass distributions of carrion visiting beetles: Do cities host smaller species? Ecol. Res.: 23: 241-248. pdf
 76. Ulrich W., Sachanowicz, K, Michalak M. 2007. Environmental correlates of species richness of European bats (Mammalia: Chiroptera). Acta Chiropterologica 9: 347-360. pdf
 77. Ulrich W. Zalewski M. 2007. Are ground beetles neutral? Basic Appl. Ecol. 8: 411-420. pdf (proof).
 78. Ulrich W., Zalewski M., Komosiński K. 2007. Diversity of carrion visiting beetles at rural and urban sites. Comm. Ecol. 8: 171-181. pdf
 79. Brose U., Jonsson T., Berlow E. L., Warren P., Banasek-Richter C., Bersier L.-F., Blanchard J. L., Brey T., Carpenter S. R., Blandenier M. – F. C., Cushing L., Dawah1 H. A., Dell1 T., Edwards F., Harper-Smith S., Jacob U., Ledger M. E., Martinez N. D., Memmott J., Mintenbeck K., Pinnegar J. K., Rall B. C., Rayner T. S, Reuman D. C., Ruess R., Ulrich W., Williams R. J., Woodward G., Cohen J. E. 2006. Consumer-resource body-size relationships in natural food webs. Ecology  87: 2411 – 2417. pdf
 80. Kownacki A., Dumnicka E., Kwandrans J., Galas J., Ollik M. 2006. Benthic commnunities in relation to environmental factors in small high mountain ponds threatened by air pollutants. Boreal Environm. Research 11: 484-492.
 81. Oleksa A, Ulrich W., Gawroński R. 2006. Occurrence of the marbled rose-chafer (Protaetia lugubris Herbst, Coleoptera, Cetoniidae) in rural avenues in northern Poland. J. Ins. Cons. 10: 241-247. pdf
 82. Ulrich W. 2006a. Decomposing the process of species accumulation into area dependent and time dependent parts. Ecol. Res. 21: 578-585. pdf
 83. Ulrich W. 2006b. Body weight distributions of European Hymenoptera. Oikos 114: 518-528. pdf
 84. Ulrich W., Zalewski M. 2006. Abundance and co-occurrence patterns of core and satellite species of ground beetles on small lake islands. Oikos 114: 338-348. pdf
 85. Zalewski M., Ulrich W. 2006. Dispersal as a key element of community structure: The case of ground beetles on lake islands. Div. Distr. 12: 767-775. pdf
 86. Brose U, Brlow E. L., Jonsson T., Banasek-Richter C., Bersier F. L., Blanchard J L., Brey T., Carpenter S. R., Blandenier M.-F. C., Cohen J. E., Cushing L., Dawah H. A., Dell T., Edwards F., Harper-Smith S., Jacob U., Knapp R. A., Ledger M. E., Martinez N. D., Memmott J., Mintenbreck K., Pinnegar J. K., Rall B. C., Rayner T., Ruess L., Ulrich W., Warren P., Williams R. J., Woodward G. and Yodzis P. 2005. Empirical body sizes of consumers and their resources. Ecology 86: 2545-2546. pdf
 87. Ulrich W. 2005a. Predicting species numbers using species – area and endemics – area relations. Biodiv. Conserv. 14: 3351-3362. pdf
 88. Ulrich W. 2005b. Regional species richness of families and the distribution of abundance and rarity in a local community of forest Hymenoptera. Acta Oecol.: 28: 71-76. pdf (proof)
 89. Ulrich W., Buszko J. 2005. Detecting biodiversity hotspots using species – area and endemics – area relationships: The case of butterflies. Biodiv. Conserv. 14: 1977-1988 pdf
 90. Ulrich W., Ollik M. 2005. Limits to the estimation of species richness: The use of relative abundance distributions. Div. and Distr. 11: 265-372. pdf
 91. Ulrich W., Buszko J., Czarnecki A. 2005. The local interspecific abundance – body weight relationship of ground beetles: A counterexample to the common pattern. Pol. J. Ecol. 53: 113-117. pdf (proof)
 92. Ulrich W. 2004a. Soil-living parasitic Hymenoptera: comparison between a forest and an open landscape habitat. Pedobiologia 48: 59-69.
 93. Ulrich W. 2004b. Allometric ecological distributions in a local community of Hymenoptera. Acta Oecologica 25: 179-186.
 94. Ulrich W. 2004c. Species co-occurrences and neutral models: reassessing J. M. Diamond’s assembly rules. Oikos 107: 603-609. pdf
 95. Ulrich W., Buszko J. 2004a. Habitat reduction and patterns of species loss. Basic Appl. Ecol. 5: 231-240. pdf (proof)
 96. Ulrich W., Buszko J., Czarnecki A. 2004. The contribution of Poplar plantations to regional diversity of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) in agricultural landscapes. Ann. Zool. Fennici 41: 501-512. pdf
 97. Ulrich W., Ollik M. 2004. Frequent and occasional species and the shape of relative abundance distributions. Div. and Distr. 10: 263-269. pdf
 98. Ulrich W., Buszko J. 2003a. Self-similarity and the species – area relation of Polish butterflies. Basic Appl. Ecol. 4: 263-270.
 99. Ulrich W., Buszko J. 2003b. Species – area relationships of butterflies in Europe and species richness forecasting. Ecography 26: 365-374. pdf
 100. Ulrich W. 2001a. On the scale dependence of evenness. Polish J. Ecol. 49: 91-94.
 101. Ulrich W. 2001b. Spatial scaling laws and weight dependent distributions in guilds of Diptera and parasitic Hymenoptera. Polish J. Ecol. 49: 59-66.
 102. Ulrich W. 2001c. Estimating species numbers by extrapolation: a cautionary note. Polish J. Ecol. 49: 299-305.
 103. Ulrich W. 2001d. Models of relative abundance distributions I: model fitting by stochastic models. Polish J. Ecol. 49: 145-157.
 104. Ulrich W. 2001e Models of relative abundance distributions II: diversity and evenness -statistics. Polish J. Ecol. 49: 159-175.
 105. Ulrich W. 2001f. Ecological characteristics of rare species: the case of parasitic Hymenoptera. Polish J. Ecol. 49: 379-389.
 106. Ulrich W. 2001g. Relative abundance distributions of species: The need to have a new look at them. Polish J. Ecol. 49: 393-407.
 107. Ulrich W. 2000a. On species – area relationships I: fit of power function and exponential model. Polish J. Ecol. 48: 3-20.
 108. Ulrich W. 2000b. On species – area relationships II: slope and factor values of power function and exponential model. Polish J. Ecol. 48: 21-35.
 109. Ulrich W. 2000c. On species – area relationships III: the intercept of the power function and the exponential model. Polish J. Ecol. 48: 37-48.
 110. Ulrich W. 2000d. Niche segregation and coexistence of parasitic Hymenoptera of the Aspilota genus group (Hymenoptera, Braconidae) in a beech forest on limestone. Polish J. Ecol. 48: 225-238.
 111. Ulrich W. 2000e. Species – area relations generated by theoretical relative abundance distributions: parameter values, model fit and relation to species saturation studies. Polish J. Ecol. 48: 67-78.
 112. Ulrich W. 1999a. Temporal stability of community structure of the parasitic Hymenoptera in a beech forest on limestone. Polish J. Ecol. 47: 257-270.
 113. Ulrich W. 1999a. Estimating species numbers by extrapolation I: Comparing the performance of various estimators using large model assemblages. Polish J. Ecol. 47: 271-291.
 114. Ulrich W. 1999c. Estimating species numbers by extrapolation II: determining the minimum sample size to obtain a certain fraction of species in a community. Polish J. Ecol. 47: 293-305.
 115. Ulrich W. 1999d. Morphology and ecology in the parasitic Hymenoptera: analysis of three morphological parameters and their relationship to ecological factors. Polish J. Ecol 47: 117-133.
 116. Ulrich W. 1999e. The density – size and the biomass – weight distribution is generated by the species – size distribution together with density fluctuations: evidence from model species distributions in the Hymenoptera. Polish J. Ecol 47: 87-101.
 117. Ulrich W. 1999f. Abundance, biomass and density boundaries in the Hymenoptera: analysis of the abundance. body size relationship and differences between forest and open landscape habitats. Polish J. Ecol 47: 73-86.
 118. Ulrich W. 1999g. Species composition, coexistence and mortality factors in a carrion-exploiting community composed of necrophagous Diptera and their parasitoids (Hymenoptera). Polish J. Ecol. 47: 49-72.
 119. Ulrich W. 1999h. The Hymenoptera of a dry meadow on limestone: species composition, abundance and biomass. Polish J. Ecol. 47: 29-47.
 120. Ulrich W. 1998a. The parasitic Hymenoptera in a beech forest on limestone III: the role of leaf litter for the parasitoid species. Polish J. Ecol. 46: 311-326.
 121. Ulrich W. 1998b. The parasitic Hymenoptera in a beech forest on limestone II: study of the sex ratios and their dependence on ecological factors. Polish J. Ecol. 46: 291-310.
 122. Ulrich W. 1998c. The parasitic Hymenoptera in a beech forest on limestone I: species composition, species turnover, abundance and biomass. Polish J. Ecol. 46: 261-289.
 123. Weber K., Plessmann U., Ulrich W.. 1989. Cytoplasmatic intermediate filament proteins of invertebrates are closer to nuclear lamins than are vertebrate intermediate filament proteins; sequence characterization of two muscle proteins of a nematode. EMBO Journal 8: 3221-3227.

Pozostałe publikacje

 1. Maestre F.T., Ulrich W., Soliveres-Codina S., Thomas, A.D., Dougill, A.D. 2016. Data from “Environmental correlates of species rank – abundance distributions in global drylands”. figshare. https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1450709.v1
 2. Soliveres S. Ulrich W., Manning P., Boch S., Fischer M., Müller J., Prati D., Schöning I., Weisser W., Socher S. A., Allan E. 2014. Intransitive competition networks increase grassland diversity, but do not dampen the negative effect of land-use intensity on plant richness.  Verhandl. Ges. Ökol. 32: 96-97.
 3. Ulrich W., Zalewski M., Dudek D., Tiunov A. K., Godeau J. F., Okuzaki Y., Ikeda H., Sienkiewicz P. 2013. Intra- and interspecific niche variability in ground beetles on lake islands. Verhandl. Ges. Ökol. 32: 408.
 4. Zaplata M. K., Kollmann J., Ulrich W., Winter S., Schaaf W., Elmer M., Gerwin W., Fischer A. 2013. Cover balance or degree of autocorrelation? It is the same and integratively traces pattern formation during succession. Verhandl. Ges. Ökol. 32: 228.
 5. Danyłow A., Ulrich W., Ilieva-Makulec K., Olejniczak I., Hajdamowicz I., Stańska M., Marczak D., Wytwer J., Faleńczyk-Koziróg K. 2013. Does the energy equivalence rule apply to soil invertebrates. In: Hortal, J., Faller, K., Feeley, K., Field, R., Graham, C., Guilhaumon, F. & Gavin, D. (eds) Conference program and abstracts. Miami, Florida. Frontiers of Biogeography 4: 110.
 6. Ulrich W. 2009a. Nestdness analysis as a tool to identify ecological gradients. Ecol. Quest.: in press.
 7. Ulrich W. 2009b. Ecological interaction networks: prospects and pitfalls. Ecol. Quest.: in press.
 8. Oleksa A, Gawroński R., Ulrich W. 2009. Association of Ovalisia rutilans (Fabr., 1777) (Coleoptera: Buprestidae) with thermophilous habitats towards its range edge in northern Poland. Baltic J. Coleopt. 9: 39-44.
 9. Ulrich W. 2008a. Species abundance distributions in space and time. Ecol. Quest. 9:15-20
 10. Ulrich W. 2008b. Body size and the relative abundance of species. Ecol. Quest. 10: 19-29 pdf
 11. Zalewski M, Ulrich W. 2007. Local and regional interspecific abundance–body weight relationships of ground beetles. Ecol. Quest. 9: 21-24.
 12. Michalak M., Ulrich W. 2006. Factors generating the shape of species – area relationships. Verhandl. Ges. Ökol. 36: 166.
 13. Ollik M., Ulrich W. 2006. Factors influencing relative abundance distributions. Verhandl. Ges. Ökol. 36: 124.
 14. Ulrich W. 2006a. Metabolic theory at the local scale: the case of Hymenoptera. Ecol. Quest. 7: 9-14.
 15. Ulrich W. 2006b. The biomass – diversity relationship in parasitic Hymenoptera Ecol. Quest. 7: 15-20.
 16. Michalak M., Ulrich W. 2005. Factors generating the shape of species – area relationships – a research project. Verhandl. Ges. Ökol. 35: 218.
 17. Ollik M., Ulrich W. 2005. Fitting models of relative abundance to a large set of natural assemblages. Verhandl. Ges. Ökol. 35: 220.
 18. Ulrich W., Czarnecki A., Papzycka I. 2005. Earthworm activity in semi-natural and farmland soils. Electr. J. Pol. Agric. Univ. Ser. Agronomy 8, 3. http://www.ejpau.media.-pl/volume8/-issue3/art-13.html.
 19. Ulrich W., Zalewski M. 2005. Positive abundance – body weight relationships of ground beetles on lake islands. Verhandl. Ges. Ökol. 35: 485.
 20. Zalewski M., Ulrich W. 2005. The study of diversity patterns of ground beetles on lake islands. Verhandl. Ges. Ökol. 35: 224.
 21. Ulrich W. 2004a. PatchOccupancy – a FORTRAN program for modeling patterns of species spatial distributions. Ecol. Quest. 4: 13-19.
 22. Ulrich W. 2004b. Fitting stochastic models of relative abundance distributions to species abundance data. Ecol. Quest.: 127-134.
 23. Ulrich W. 2004c. Neutral macroecology – ecology without biology? Ecol. Quest.: 113-126.
 24. Ulrich W., Czarnecki A., Kruszyński T. 2004. Occurrence of pest species of the genus Oulema (Coleoptera: Chrysomelidae) in cereal fields in northern Poland. Electr. J. Pol. Agric. Univ. Ser. Agronomy 7, 1. http://www.ejpau.media.pl/series/volume7/issue1/agronomy/art-04.html.
 25. Ulrich W., Nath Z., Czarnecki A. 2004. Do poplar plantations contribute to the regional diversity in agricultural landscapes? Lessons from ground beetles. Verh. Ges. Ökol. 34: 210.
 26. Ollik M., Ulrich W. 2004. Shapes of local relative abundance distributions and the degree of anthropogenic influence. Verh. Ges. Ökol. 34: 62.
 27. Ulrich W. 2003. On the estimation of species numbers – how close can we come to reality? Verh. Ges. Ökol. 33: 121.
 28. Ollik M., Ulrich W. 2003. Factors generating relative abundance distributions – a research project. Verh. Ges. Ökol. 33: 432.
 29. Ulrich W. 2001. Differences in temporal variability and extinction probabilities between species of guilds of parasitic Hymenoptera. Polish J. Entomol. 70: 9-30.
 30. Ulrich W. 2000a. Influence of weather conditions on populations of parasitic Hymenoptera in a beech forest on limestone. Polish J. Entomol. 69: 47-64.
 31. Ulrich W. 2000b. Parasitic Hymenoptera and their hosts in a beech forest on limestone: dependence on biotic and abiotic factors. Polish J. Entomol. 69: 1-11.
 32. Ulrich W. 1999a. The numbers of species of Hymenoptera in Europe and assessment of the total number of Hymenoptera in the world. Polish J. Entomol. 68: 151-164.
 33. Ulrich W. 1999b. Regional and local faunas of Hymenoptera. Polish J. Entomol. 68: 217-230.
 34. Ulrich W. 1999c. Phenology, stratification and life cycles of the parasitic Hymenoptera in a beech forest on limestone. Polish J. Entomol. 68: 231-257.
 35. Ulrich W. 1999d. Phenology and life cycles of the parasitic Hymenoptera of a dry meadow on limestone. Polish J. Entomol. 68: 383-405.
 36. Ulrich W. 1999e. Ecological and morphological factors shaping communities of parasitic Hymenoptera. Unpublished habilitation thesis, Toruń.
 37. Ulrich W. 1989. Parasitoidgilden des Göttinger Waldes: Zahl der Arten, Populationsschwankungen und Aggregation. Verhandl. Ges. Ökol. 17: 299-306.
 38. Ulrich W. 1988. Welche Faktoren beeinflussen die Populationen und die Strukturen der Gemeinschaften von bodenlebenden parasitoiden Hymenopteren in einem Buchenwald. Thesis Göttingen.
 39. Ulrich W. 1987a. Wirtsbeziehungen der parasitoiden Hautflügler in einem Kalkbuchenwald (Hymenoptera). Zool. Jb. Syst. 114: 303-342.
 40. Ulrich W. 1987b. Parasitoide und ihre Wirte in einem Kalkbuchenwald: Vergleiche zwischen den Artenzahlen. Mitt. Dtsch. Ges. Allg. Ang. Entomol. 5: 36-39.