Category Archives: phd-students

mgr. DOMINIKA WYBORSKA
ZAINTERESOWANIA BADAWCZE/OPIS SIEBIE

Pokój: nr 7 i nr 18 (APL).
e-mail: dominika.wyborska@wp.pl
tel.: (56) 611-26-49

Zainteresowania badawcze:
PL: Moje zainteresowania badawcze to biologia molekularna, ekologia molekularna, filogenetyka, genetyka populacyjna, ewolucja i ekologia ewolucyjna.

Pracuję w laboratorium ekologii molekularnej (które znajduje się pod moją opieką – pokój nr 18 APL). Wykorzystuję techniki biologii molekularnej do identyfikacji gatunków (tzw. barcoding) oraz do odtwarzania filogenezy wybranych grup roślin i zwierząt.

W swojej pracy doktorskiej zajmuję się wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji (NGS-Next Generation Sequencing) do delimitacji gatunków oraz odtwarzaniu filogenezy na przykładzie podrodziny Miltogramminae (Diptera: Sarcophagidae).

ANG: My research interests are molecular biology, molecular ecology, phylogenetics, population genetics, evolution and evolutionary ecology.

I work in the laboratory of molecular ecology. I use molecular biology techniques to identify species (barcoding) and to reconstruct the phylogeny of selected groups of plants and animals.

In my PhD, I am working on using methods of next-generation sequencing (NGS-Next Generation Sequencing) for the delimitation of species and reconstructing the phylogeny of subfamily Miltogramminae (Diptera: Sarcophagidae).

Publikacje:

1. Puchałka M., Wyborska D., Rutkowski L., Piwczyński M. 2015. Pilosella bauhinii (Schult.) Arv.-Touv. and P. cymosa subsp. vaillantii (Tausch) S. Bräut. & Greuter (Asteraceae) from new localities in north-central Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84:449-451. IF=1,174 MNiSW=20.
2. Grzywacz A., Wyborska D., Bystrowski C. 2015. Nowe dane o występowaniu rodzaju Polietes RONDANI, 1866 (Diptera: Muscidae) w Polsce (New data on the distribution od Polietes RONDANI, 1866 (Diptera: Muscidae) in Poland). Dipteron 31: 21-25. MNiSW= 6.

Mgr Dominika Wyborska

Phone: (56) 611-26-49zdjęcie mgr Dominiki Wyborskiej
E-mail: dominika.wyborska@wp.pl
Office: nr 7(APL)

Research Interests

My research interests are molecular biology, molecular ecology, phylogenetics, population genetics, evolution and evolutionary ecology.

I work in the laboratory of molecular ecology. I use molecular biology techniques to identify species (barcoding) and to reconstruct the phylogeny of selected groups of plants and animals.

In my PhD, I am working on using methods of next-generation sequencing (NGS-Next Generation Sequencing) for the delimitation of species and reconstructing the phylogeny of subfamily Miltogramminae (Diptera: Sarcophagidae).

Publications

 1. Puchałka M., Wyborska D., Rutkowski L., Piwczyński M. 2015. Pilosella bauhinii (Schult.) Arv.-Touv. and P. cymosa subsp. vaillantii (Tausch) S. Bräut. & Greuter (Asteraceae) from new localities in north-central Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84:449-451. IF=1,174 MNiSW=20.
 2. Grzywacz A., Wyborska D., Bystrowski C. 2015. Nowe dane o występowaniu rodzaju Polietes Rondani, 1866 (Diptera: Muscidae) w Polsce (New data on the distribution od Polietes Rondani, 1866 (Diptera: Muscidae) in Poland). Dipteron 31: 21-25. MNiSW= 6.

Dominika Wyborska has been granted a scholarship of Ministry of Science and Higher Eduation

Dominika Wyborska has been granted a scholarship of Ministry of Science and Higher Education. Domnika is a master’s student in the Chair of Ecology and Biogeography. She is interested in molecular ecology and phylogeny reconstruction of certain groups of plants and animals. Her master’s thesis concern barcoding of European species of Fanniidae of forensic interest.

Eyob Gebrehiwot Gebregeorgis

Phone: (56) 611-26-49zdjęcie Eyob Gebrehiwot Gebregeorgis
E-mail: eyob1986@gmail.com
Office: nr 7(APL)

Research Interests

 1. Dendroclimatology and Dendroarcheology.
 2. Forest ecology.
 3. Soil science.

Publications

 1. Precipitation as the main driver responsible for the radial growth of Cupressus lusitanica (Mill) at Wondo Genet, Ethiopia. Submitted to the journal, Dendrobiology.

Other research activities

 1. Soil seed bank regeneration study of Acacia abyssinica, Legedady, Ethiopia (Bachelor thesis).
 2. “Climate – Radial Growth Relationship of Cupressus lusitanica (Mill) at Wondo Genet, Ethiopia” (MSc thesis).

Conferences

 1. Oral presentation of the preliminary results and future prospects of my PhD project titled, “Climate-annual growth and adaptation strategies of Juniperus procera in tropical Africa, Gonder, northern Ethiopia” at the Wood science underpinning tropical forest ecology and management Tervuren, Belgium, May 26-29, 2015.
 2. “Precipitation as the main driver responsible for the radial growth of Cupressus lusitanica (Mill) at Wondo Genet, Ethiopia.” Oral presentation at TRACE 2016, Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology 11-15 May 2016, Białowieża, Poland.

Mgr Maciej Krzyżyński

Phone:zdjęcie mgra Krzyżyńskiego (56) 611-44-69

E-mail: m_krzy@doktorant.umk.pl

Office: 263 (old building)

Research Interests

I am interested in insect parasitoids from superfamiliy Ceraphronoidea (Hymenoptera). My PhD project concerns the taxonomy of this group and its succession on post-fire fields.

Publications

 1. Poznańska M., Kakareko T., Krzyżyński M., Kobak J. 2013. Effect of substratum drying on the survival and migrations of Ponto-Caspian and native gammarids (Crustacea: Amphipoda). Hydrobiologia 700: 47-59.
 2. Pacuk B., Krzyżyński M. 2013. Współczesne stwierdzenia Chrysochus asclepiadeus  (Pallas , 1773) (Coleoptera: Chrysomelidae: Eumolpinae) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne, 32: 608.

Conferences:

 1. Poznańska M., Kakareko T., Krzyżyński M., Kobak J. 2011. Effect of substratum drying on the survival and migrations of native and Ponto-Caspian gammarids. 7th Symposium of European Freshwater Sciences SEFS7, Girona, Hiszpania, 27 czerwca – 1 lipca.
 2. Krzyżyński M., Pryszlak I. 2012. Monitoring przyrodniczych efektów wykaszania obszarów mokradłowych na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Ocena metodyki badań wpływu wykaszania ratrakami na populacje bezkręgowców. II Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, Toruń, 9-11 marca.

Dr Miłosz Owieśny

Phone: (56) 611-44-69
E-mail: milosz83@gmail.com
Office:

Research Interests

1. Phylogeny, taxonomy and biology of Tachinidae, especially subfamily Phasiinae.
2. Nature conservation, including the functioning of Natura 2000 areas.
3. Methods of minimize and compensation the impact of investments in relation to nature conservation.
4. The presence and influence of alien and invasive species of animals on the environment.

Publications

 1. Boratyński J.S., Kasprzyk K., Owieśny M., Górski D. 2013: Stwierdzenie zimowania nocka łydkowłosego Myotis dasycneme(Boie, 1825) w Cytadeli w Grudziądzu. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 32(2): 85 – 87.
 2. Owieśny M., 2012: Którędy chodzą zwierzęta. Przejście dla zwierząt – rola i znaczenie. Eko-misja. Kwartalnik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 03/2012: 18-19.
 3. Owieśny M., 2011: Krajowe muchówki a prawo ochrony przyrody. Dipteron 27: 48-50.
 4. Owieśny M., 2011: Pachnica dębowa. Ekonatura 1/2011: 12.
 5. Owieśny M., 2010: Żywiciele z rodzaju Gymnosoma MEIGEN, 1803 (Diptera: Tachinidae) na terenie Polski. Dipteron 26: 34-37.
 6. Owieśny M., Gwardjan M., Kudła W., Bury J. 2010: Nowe dane o rączycy wielkiej Tachina grossa (LINNAEUS, 1758) w Polsce. Dipteron 26: 38-42.
 7. Owieśny M., Szpila K., Oleksa A., Ogonowski Ł. 2010: Strojniś nadobny Philaeus chrysops Poda, 1761 (Araneae: Salticidae) na nowych stanowiskach w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 66 (1): 65-70.
 8. Bystrowski C., Owieśny M., 2009: Nowe dane o rączycowatych (Diptera: Tachinidae) Bieszczadów. Dipteron 25: 2-7.
 9. Owieśny M., 2009: Informacje o nowych stanowiskach Phasia aurigera (EGGER, 1860) w Polsce. Dipteron 25: 46-49.
 10. Owieśny M., Szałaszewicz E. 2008: Materiały do znajomości rączycowatych (Diptera: Tachinidae) Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Dipteron 24: 28-32.
 11. Owieśny M. & Grzywacz A. 2007: Występowanie Carabidae (Col.) i Lepidoptera w odnowieniach naturalnych i sztucznych terenów porolnych Kampinoskiego Parku Narodowego. Przegląd Przyrodniczy XVIII, 1-2: 193-202.
 12. Owieśny M., SzpilaK. 2007: Tachinidae Torunia – wstępne wyniki badań. Dipteron 23: 58-59.

Dr Bartłomiej Pacuk

Phone:zdjęcie Bartłomieja Pacuka (56) 611-44-69
E-mail: bpacuk@abs.umk.pl
Office: 263

Research Interests

 1. Factors influencing patterns of species co-occurrence at the global scale.
 2. Patterns of animal metacommunities organization at the global scale.
 3. Distribution of selected beetle families on the territory of Poland (Carabidae, Dermestidae, Tenebrionidae).

Publications

 1. Pacuk B., Regulska E. 2014. New localities of interesting Carabidae (Coleoptera) in the Masurian Lake District. Wiad. entomol. 33 (3): 165-181. [in Polish with English summary]
 2. Pacuk B., Kadej M., Szołtys H., Bidas M., Konwerski Sz., Komosiński K., Klejdysz T., Lasoń A., Marczak D., Lasecki R., Minkina Ł., Melke A., Greń Cz. 2014. New data on the distribution of Dermestidae (Insecta: Coleoptera) in Poland. Part 1: Dermestinae and Trinodinae. Wiad. entomol. 33 (2): 97-116. [in Polish with English summary]
 3. Jakoniuk H., Pacuk B. 2013. New localities of Abax carinatus (Duftschmid, 1812) (Coleoptera: Carabidae) on the lowlands of Poland. Wiad. entomol. 32 (1): 10-19. [in Polish with English summary]
 4. Pacuk B., Krzyżyński M. 2013. Current localities of Chrysochus asclepiadeus (Pallas, 1773) (Coleoptera: Chrysomelidae: Eumolpinae) in Poland. Wiad. entomol. 32 (1): 73-74. [in Polish]
 5. Marczak D., Hoste-Danyłow A., Pepłowska-Marczak D., Melke A., Pacuk B., Masiarz J. 2012. New records of rare, interesting and protected beetle species (Coleoptera) of Kampinos national Park`s fauna. Parki nar. Rez. Przyr. 31 (1): 109-119. [in Polish with English summary]
 6. Pacuk B., Jabłoński A. 2011. New locality of rusty click beetle Elater ferrugineus (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Elateridae) and scarce fungus weevil Platyrhinus resinosus (Scopoli, 1763) (Coleoptera: Anthribidae) from Western Poland. Parki nar. Rez. Przyr. 30 (1-2): 111-116. [in Polish with English summary]
 7. Ruta R., Pacuk B., Jałoszyński P. 2011. New records of rare species of Dermestidae (Insecta: Coleoptera) in Poland. Wiad. entomol. 30 (1): 47-53. [in Polish with English summary]
 8. Pacuk B., Melke A., Kozłowski M. W. 2011. New localities of Emus hirtus (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae) in Poland. Wiad. entomol. 30 (1): 58-60. [in Polish]
 9. Buszko J., Pacuk B. 2010. Remarks on overwintering of adults of Gracillariidae (Lepidoptera) in nesting boxes in Poland. Wiad. entomol. 29 (1): 64. [in Polish]
 10. Leszczyński M., Pacuk B., Kasprzycki P. (2005) 2007. Species composition of small vertebrates captured in the Barber traps in the area of Białośliwie forestry (the Noteć Valley). Prz. Przyr. XVI, 3-4: 95-105. [in Polish]

Dr Piotr Olszewski

Phone: (56) 611-44-69zdjęcie mgra Olszewskiego
E-mail: thecla@wp.pl
Office: 263 (old building)

Research Interests

The research on ecology of the communities of aculeates (Hymenoptera: Crabronidae, Sphecidae, Eumenidae) in the landscapes of river valleys in northen Poland are conducted in the framework of Phd thesis.

Publications

 1. Pawlikowski T., Olszewski P., Piekarska-Boniecka H., Pawlikowski K. 2016. The diversity of social wasp communities (Hymenoptera: Polistinae, Vespinae) in the agricultural landscape of central Poland. Acta Zoologica Bulgarica (in print)
 2. Pawlikowski T., Olszewski P., Żyła W., Przybylińska M. 2016. The rare oligolectic bumblebee Bombus gerstaeckeri Morawitz, 1882 from Poland (Hymenoptera, Apidae). Spixiana 39: 130.
 3. Olszewski P., Wiśniowski B., Bogusch P., Krzyżyński M. 2016. Distributional History and Present Status of the Species of the Family Scoliidae (Hymenoptera) in Poland and the Czech Republic. Acta Zoologica Bulgarica 68 (1): 43-54.
 4. Olszewski P., Ljubomirov T., Wiśniowski B., Kowalczyk J.K., Krzyżyński M. 2016. New records of the genus Diodontus Curtis, 1834 (Hymenoptera: Crabronidae) from Bulgaria, Montenegro and Poland, with a key to Central and Eastern European species. Zootaxa 4061 (2): 164-172.
 5. Olszewski P., Ljubomirov T., Pawlikowski T., Barczak T. 2014: Chalybion omissum (Kohl, 1889) (Hymenoptera: Sphecidae, Sceliphrini) new records from Balkan Peninsula. Polish Journal of Entomology 83: 201-206.
 6. Olszewski P., Pawlikowski T. 2014: Trypoxylon kostylevi Antropov, 1985 (Hymenoptera: Crabronidae) a new species for Poland and the key to Polish species of Trypoxylon Latreille, 1796. Polish Journal of Entomology 83: 189-199.
 7. Olszewski P., Wendzonka J. 2014: New sites of Ectemnius fossorius (Hymenoptera: Crabronidae) in Poland. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 70 (4): 351-354.
 8. Olszewski P., Wiśniowski B., Szczepko K. 2014: New data on the distribution of Miscophus Jurine, 1807 species (Hymenoptera: Crabronidae) in Poland. Wiadomości Entomologiczne 33 (1): 61-67.
 9. Olszewski P. 2014: Confirmation of the occurence of Mimumesa littoralis (Hymenoptera: Crabronidae) in Poland. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 70 (2): 171-173.
 10. Olszewski P., Wiśniowski B., Kostro-Ambroziak A., Pawlikowski T., Piekarska-Boniecka H. 2013: Psenulus meridionalis Beaumont, 1937, a digger wasp species new to the fauna of Poland (Hymenoptera: Crabronidae). Fragmenta Faunistica 56 (1): 39-42.
 11. Olszewski P., Pawlikowski T., Piekarska-Boniecka H. 2013: Nysson distinguendus Chevrier, 1867 (Hymenoptera: Crabronidae), a new species to the fauna of Poland. Fragmenta Faunistica 56 (1): 43-46.
 12. Olszewski P., Pawlikowski T. 2013: Passaloecus pictus Ribaut, 1952 (Hymenoptera: Crabronidae) – first records from Poland. Wiadomości Entomologiczne 32 (4): 266-269.
 13. Olszewski P., Wiśniowski B., Pawlikowski T., Straka J. 2013: Tachysphex austriacus Kohl, 1892 (Hymenoptera: Crabronidae) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne 32 (3): 202-206.
 14. Olszewski P., Wiśniowski B., Pawlikowski T., Szpila K. 2013: New data about some rare species of aculeates (Hymenoptera) from Poland. Wiadomości Entomologiczne 32 (2): 157-158.
 15. Olszewski P., Pawlikowski T. 2013: Accidental introduction of Polistes gallicus (Linnaeus, 1767) (Hymenoptera, Vespidae) to Poland. Wiadomości Entomologiczne 32 (2): 157-158.
 16. Olszewski P. 2010: New data on distribution of Bombyliidae (Diptera: Bombyliidae) in North Poland. Dipteron 26: 30-33.
 17. Olszewski P. 2010: New data on the distribution of Eumeninae (Hymenoptera: Vespidae) in northern Poland. Wiadomości Entomologiczne 29 (3): 215-216.