Category Archives: doktoranci

mgr. DOMINIKA WYBORSKA
ZAINTERESOWANIA BADAWCZE/OPIS SIEBIE

Pokój: nr 7 i nr 18 (APL).
e-mail: dominika.wyborska@wp.pl
tel.: (56) 611-26-49

Zainteresowania badawcze:
PL: Moje zainteresowania badawcze to biologia molekularna, ekologia molekularna, filogenetyka, genetyka populacyjna, ewolucja i ekologia ewolucyjna.

Pracuję w laboratorium ekologii molekularnej (które znajduje się pod moją opieką – pokój nr 18 APL). Wykorzystuję techniki biologii molekularnej do identyfikacji gatunków (tzw. barcoding) oraz do odtwarzania filogenezy wybranych grup roślin i zwierząt.

W swojej pracy doktorskiej zajmuję się wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji (NGS-Next Generation Sequencing) do delimitacji gatunków oraz odtwarzaniu filogenezy na przykładzie podrodziny Miltogramminae (Diptera: Sarcophagidae).

ANG: My research interests are molecular biology, molecular ecology, phylogenetics, population genetics, evolution and evolutionary ecology.

I work in the laboratory of molecular ecology. I use molecular biology techniques to identify species (barcoding) and to reconstruct the phylogeny of selected groups of plants and animals.

In my PhD, I am working on using methods of next-generation sequencing (NGS-Next Generation Sequencing) for the delimitation of species and reconstructing the phylogeny of subfamily Miltogramminae (Diptera: Sarcophagidae).

Publikacje:

1. Puchałka M., Wyborska D., Rutkowski L., Piwczyński M. 2015. Pilosella bauhinii (Schult.) Arv.-Touv. and P. cymosa subsp. vaillantii (Tausch) S. Bräut. & Greuter (Asteraceae) from new localities in north-central Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84:449-451. IF=1,174 MNiSW=20.
2. Grzywacz A., Wyborska D., Bystrowski C. 2015. Nowe dane o występowaniu rodzaju Polietes RONDANI, 1866 (Diptera: Muscidae) w Polsce (New data on the distribution od Polietes RONDANI, 1866 (Diptera: Muscidae) in Poland). Dipteron 31: 21-25. MNiSW= 6.

Mgr Dominika Wyborska

Telefon: (56) 611-26-49zdjęcie mgr Dominiki Wyborskiej
E-mail: dominika.wyborska@wp.pl
Pokój: nr 7(APL)

Zainteresowania badawcze:

Moje zainteresowania badawcze to biologia molekularna, ekologia molekularna, filogenetyka, genetyka populacyjna, ewolucja i ekologia ewolucyjna.

Pracuję w laboratorium ekologii molekularnej (które znajduje się pod moją opieką – pokój nr 18 APL). Wykorzystuję techniki biologii molekularnej do identyfikacji gatunków (tzw. barcoding) oraz do odtwarzania filogenezy wybranych grup roślin i zwierząt.

W swojej pracy doktorskiej zajmuję się wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji (NGS-Next Generation Sequencing) do delimitacji gatunków oraz odtwarzaniu filogenezy na przykładzie podrodziny Miltogramminae (Diptera: Sarcophagidae).

Publikacje:

 1. Puchałka M., Wyborska D., Rutkowski L., Piwczyński M. 2015. Pilosella bauhinii (Schult.) Arv.-Touv. and P. cymosa subsp. vaillantii (Tausch) S. Bräut. & Greuter (Asteraceae) from new localities in north-central Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84:449-451. IF=1,174 MNiSW=20.
 2. Grzywacz A., Wyborska D., Bystrowski C. 2015. Nowe dane o występowaniu rodzaju Polietes Rondani, 1866 (Diptera: Muscidae) w Polsce (New data on the distribution od Polietes Rondani, 1866 (Diptera: Muscidae) in Poland). Dipteron 31: 21-25. MNiSW= 6.

Dominika Wyborska laureatką stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pani Dominika Wyborska, studentka I roku studiów drugiego stopnia Ochrony Środowiska, znalazła się w gronie laureatów tegorocznych stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych studentów w Polsce. Pani Dominika realizuje obecnie w naszej Katedrze pracę magisterską pt. „Taksonomia molekularna w badaniach zespołów muchówek nekrofagicznych na przykładzie rodziny Fanniidae (Diptera)”. Promotorem pracy jest dr Andrzej Grzywacz. Ponadto pod opieką dr Marcina Piwczyńskiego bierze udział w realizacji badań z zakresu ekologii molekularnej oraz rekonstrukcji filogenezy wybranych grup roślin i zwierząt.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE/OPIS SIEBIE

Pokój: nr 7 i nr 18 (APL).

e-mail: dominika.wyborska@wp.pl

tel.: (56) 611-26-49

Zainteresowania badawcze:

PL: Moje zainteresowania badawcze to biologia molekularna, ekologia molekularna, filogenetyka, genetyka populacyjna, ewolucja i ekologia ewolucyjna.

Pracuję w laboratorium ekologii molekularnej (które znajduje się pod moją opieką – pokój nr 18 APL). Wykorzystuję techniki biologii molekularnej do identyfikacji gatunków (tzw. barcoding) oraz do odtwarzania filogenezy wybranych grup roślin i zwierząt.

W swojej pracy doktorskiej zajmuję się wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji (NGS-Next Generation Sequencing) do delimitacji gatunków oraz odtwarzaniu filogenezy na przykładzie podrodziny Miltogramminae (Diptera: Sarcophagidae).

ANG: My research interests are molecular biology, molecular ecology, phylogenetics, population genetics, evolution and evolutionary ecology. I work in the laboratory of molecular ecology. I use molecular biology techniques to identify species (barcoding) and to reconstruct the phylogeny of selected groups of plants and animals. In my PhD, I am working on using methods of next-generation sequencing (NGS-Next Generation Sequencing) for the delimitation of species and reconstructing the phylogeny of subfamily Miltogramminae (Diptera: Sarcophagidae).

Publikacje:

Puchałka M., Wyborska D., Rutkowski L., Piwczyński M. 2015. Pilosella bauhinii (Schult.) Arv.-Touv. and P. cymosa subsp. vaillantii (Tausch) S. Bräut. & Greuter (Asteraceae) from new localities in north-central Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84:449-451. IF=1,174 MNiSW=20.

Grzywacz A., Wyborska D., Bystrowski C. 2015. Nowe dane o występowaniu rodzaju Polietes Rondani, 1866 (Diptera: Muscidae) w Polsce (New data on the distribution od Polietes Rondani, 1866 (Diptera: Muscidae) in Poland). Dipteron 31: 21-25. MNiSW= 6.

Eyob Gebrehiwot Gebregeorgis

Telefon: (56) 611-26-49zdjęcie Eyob Gebrehiwot Gebregeorgis
E-mail: eyob1986@gmail.com
Pokój: nr 7(APL)

Zainteresowania badawcze:

 1. Dendroclimatology and Dendroarcheology.
 2. Forest ecology.
 3. Soil science.

Publikacje:

 1. Precipitation as the main driver responsible for the radial growth of Cupressus lusitanica (Mill) at Wondo Genet, Ethiopia. Submitted to the journal, Dendrobiology.

Pozostała aktywność naukowa:

 1. Soil seed bank regeneration study of Acacia abyssinica, Legedady, Ethiopia (Bachelor thesis).
 2. „Climate – Radial Growth Relationship of Cupressus lusitanica (Mill) at Wondo Genet, Ethiopia” (MSc thesis).

Konferencje:

 1. Oral presentation of the preliminary results and future prospects of my PhD project titled, “Climate-annual growth and adaptation strategies of Juniperus procera in tropical Africa, Gonder, northern Ethiopia” at the Wood science underpinning tropical forest ecology and management Tervuren, Belgium, May 26-29, 2015.
 2. „Precipitation as the main driver responsible for the radial growth of Cupressus lusitanica (Mill) at Wondo Genet, Ethiopia.” Oral presentation at TRACE 2016, Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology 11-15 May 2016, Białowieża, Poland.

Mgr Maciej Krzyżyński

Telefon:zdjęcie mgra Krzyżyńskiego (56) 611-44-69
E-mail: m_krzy@doktorant.umk.pl
Pokój: 263 (stary budynek), APL pokój :7

Zainteresowania Badawcze

Interesuję się parazytoidami, a w szczególności błonkówkami z nadrodziny Ceraphronoidea. Badania do mojej pracy doktorskiej obejmują sukcesję tych owadów na pożarzyskach oraz ich systematykę.

Publikacje:

 1. Poznańska M., Kakareko T., Krzyżyński M., Kobak J. 2013. Effect of substratum drying on the survival and migrations of Ponto-Caspian and native gammarids (Crustacea: Amphipoda). Hydrobiologia 700: 47-59.
 2. Pacuk B., Krzyżyński M. 2013. Współczesne stwierdzenia Chrysochus asclepiadeus  (Pallas , 1773) (Coleoptera: Chrysomelidae: Eumolpinae) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne, 32: 608.
 3. Krzyżyński M., Ulrich W. 2015. Ceraphronidae and Megaspilidae (Hymenoptera: Ceraphronoidea) of Poland : current state of knowledge with corrections to the Polish checklist. Polish Journal of Entomology 84 (3): 191-200.
 4.  Olszewski P., Wiśniowski B., Bogusch P., Pawlikowski T., Krzyżyński M. 2016. Distributional history and present status of the species of the family Scoliidae (Hymenoptera) in Poland and the Czech Republic. Acta Zoologica Bulgarica 68 (1): 43-54.
 5. Olszewski P., Ljubomirov T., Wiśniowski B., Kowalczyk J. K., Krzyżyński M. 2016. New records of the genus Diodontus Curtis, 1834 (Hymenoptera: Crabronidae) from Bulgaria, Montenegro and Poland, with a key to Central and Eastern European species. Zootaxa 4061 (2): 164-172.
 6. Pacuk B., Krzyżyński M. 2016. Nowe stanowiska gniewosza plamistego Coronella austriaca w Kotlinie Toruńskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 72 (2): 152-158.
 7. Krzyżyński M. 2016. Nowe stanowiska Mymaromma anomalum (BLOOD & KRYGER, 1922) (Hymenoptera: Mymarommatoidea) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne 35 (4): 246
 8. Krzyżyński M., Szpila K. 2016. The faunistic study on robber flies (Diptera: Asilidae) of Toruń. Dipteron 32: 50-59.

Materiały zjazdowe:

 1. Poznańska M., Kakareko T., Krzyżyński M., Kobak J. 2011. Effect of substratum drying on the survival and migrations of native and Ponto-Caspian gammarids. 7th Symposium of European Freshwater Sciences SEFS7, Girona, Hiszpania, 27 czerwca – 1 lipca.
 2. Krzyżyński M., Pryszlak I. 2012. Monitoring przyrodniczych efektów wykaszania obszarów mokradłowych na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Ocena metodyki badań wpływu wykaszania ratrakami na populacje bezkręgowców. II Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, Toruń, 9-11 marca.
 3. Krzyżyński M., Zmiany w użyłkowaniu skrzydeł u łowikowatych (Diptera: Asilidae) Torunia i okolic. Konferencja Dipterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego: Biologia i systematyka muchówek, Sękocin Stary, 15-17 kwietnia 2016.

Dr Miłosz Owieśny

Telefon: (56) 611-44-69
Pokój: 263 (stary budynek)

Zainteresowania badawcze

1. Filogeneza, taksonomia i biologia Tachinidae, w szczególności podrodziny Phasiinae.
2. Ochrona przyrody, w tym funkcjonowanie obszarów Natura 2000.
3. Sposoby minimalizacji i kompensacji oddziaływania inwestycji w zakresie form ochrony przyrody.
4. Występowanie oraz wpływ gatunków zwierząt obcych i inwazyjnych na środowisko przyrodnicze.

Publikacje:

 1. Boratyński J.S., Kasprzyk K., Owieśny M., Górski D. 2013: Stwierdzenie zimowania nocka łydkowłosego Myotis dasycneme (Boie, 1825) w Cytadeli w Grudziądzu. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 32(2): 85 – 87.
 2. Owieśny M., 2012: Którędy chodzą zwierzęta. Przejście dla zwierząt – rola i znaczenie. Eko-misja. Kwartalnik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 03/2012: 18-19.
 3. Owieśny M., 2011: Krajowe muchówki a prawo ochrony przyrody. Dipteron 27: 48-50.
 4. Owieśny M., 2011: Pachnica dębowa. Ekonatura 1/2011: 12.
 5. Owieśny M., 2010: Żywiciele z rodzaju Gymnosoma MEIGEN, 1803 (Diptera: Tachinidae) na terenie Polski. Dipteron 26: 34-37.
 6. Owieśny M., Gwardjan M., Kudła W., Bury J. 2010: Nowe dane o rączycy wielkiej Tachina grossa (LINNAEUS, 1758) w Polsce. Dipteron 26: 38-42.
 7. Owieśny M., Szpila K., Oleksa A., Ogonowski Ł. 2010: Strojniś nadobny Philaeus chrysops Poda, 1761 (Araneae: Salticidae) na nowych stanowiskach w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 66 (1): 65-70.
 8. Bystrowski C., Owieśny M., 2009: Nowe dane o rączycowatych (Diptera: Tachinidae) Bieszczadów. Dipteron 25: 2-7.
 9. Owieśny M., 2009: Informacje o nowych stanowiskach Phasia aurigera (EGGER, 1860) w Polsce. Dipteron 25: 46-49.
 10. Owieśny M., Szałaszewicz E. 2008: Materiały do znajomości rączycowatych (Diptera: Tachinidae) Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Dipteron 24: 28-32.
 11. Owieśny M. & Grzywacz A. 2007: Występowanie Carabidae (Col.) i Lepidoptera w odnowieniach naturalnych i sztucznych terenów porolnych Kampinoskiego Parku Narodowego. Przegląd Przyrodniczy XVIII, 1-2: 193-202.
 12. Owieśny M., SzpilaK. 2007: Tachinidae Torunia – wstępne wyniki badań. Dipteron 23: 58-59.

Dr Bartłomiej Pacuk

Telefon:zdjęcie Bartłomieja Pacuka (56) 611-44-69
E-mail: bpacuk@abs.umk.pl
Pokój: 263

Zainteresowania Badawcze

 1. Czynniki wpływające na wzorce współwystępowania gatunków w skali globalnej.
 2. Wzorce organizacji metazespołów zwierzęcych w skali globalnej.
 3. Rozmieszczenie wybranych rodzin chrząszczy na obszarze Polski (Carabidae, Dermestidae, Tenebrionidae).

Publikacje

 1. Pacuk B., Regulska E. 2014. Nowe stanowiska interesujących gatunków biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) na Pojezierzu Mazurskim. Wiad. entomol. 33 (3): 165-181.
 2. Pacuk B., Kadej M., Szołtys H., Bidas M., Konwerski Sz., Komosiński K., Klejdysz T., Lasoń A., Marczak D., Lasecki R., Minkina Ł., Melke A., Greń Cz. 2014. Nowe dane o rozmieszczeniu Dermestidae (Insecta: Coleoptera) w Polsce. Część 1: Dermestinae i Trinodinae. Wiad. entomol. 33 (2): 97-116.
 3. Jakoniuk H., Pacuk B. 2013. Nowe stanowiska Abax carinatus (Duftschmid, 1812) (Coleoptera: Carabidae) w nizinnej części Polski. Wiad. entomol. 32 (1): 10-19.
 4. Pacuk B., Krzyżyński M. 2013. Współczesne stwierdzenia Chrysochus asclepiadeus (Pallas, 1773) (Coleoptera: Chrysomelidae: Eumolpinae) w Polsce. Wiad. entomol. 32 (1): 73-74.
 5. Marczak D., Hoste-Danyłow A., Pepłowska-Marczak D., Melke A., Pacuk B., Masiarz J. 2012. Nowe stanowiska rzadkich, interesujących i chronionych gatunków chrząszczy (Coleoptera) w faunie Kampinoskiego Parku Narodowego. Parki nar. Rez. Przyr. 31 (1): 109-119.
 6. Pacuk B., Jabłoński A. 2011. Nowe stanowiska tęgosza rdzawego Elater ferrugineus (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Elateridae) oraz Platyrhinus resinosus (Scopoli, 1763) (Coleoptera: Anthribidae) w zachodniej Polsce. Parki nar. Rez. Przyr. 30 (1-2): 111-116.
 7. Ruta R., Pacuk B., Jałoszyński P. 2011. Nowe stanowiska rzadko spotykanych Dermestidae (Insecta: Coleoptera) w Polsce. Wiad. entomol. 30 (1): 47-53.
 8. Pacuk B., Melke A., Kozłowski M. W. 2011. Nowe stanowiska Emus hirtus (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae) w Polsce. Wiad. entomol. 30 (1): 58-60.
 9. Buszko J., Pacuk B. 2010. Uwagi o zimowaniu imago Gracillariidae (Lepidoptera) w skrzynkach lęgowych w Polsce. Wiad. entomol. 29 (1): 64.
 10. Leszczyński M., Pacuk B., Kasprzycki P. (2005) 2007. Skład gatunkowy drobnych kręgowców złowionych w pułapki typu Barbera w lasach leśnictwa Białośliwie (Dolina Noteci). Prz. Przyr. XVI, 3-4: 95-105.

Dr Piotr Olszewski

zdjęcie mgra OlszewskiegoTelefon: (56) 611-44-69
E-mail: thecla@wp.pl
Pokój: 263 (stary budynek)

Zainteresowania badawcze

Badania w ramach pracy doktorskiej dotyczą ekologii zespołów żądłówek entomofagicznych  (Hymenoptera: Crabronidae, Sphecidae, Eumenidae) w krajobrazach dolin rzecznych północnej Polski.

Publikacje:

 1. Pawlikowski T., Olszewski P., Piekarska-Boniecka H., Pawlikowski K. 2016. The diversity of social wasp communities (Hymenoptera: Polistinae, Vespinae) in the agricultural landscape of central Poland. Acta Zoologica Bulgarica (in print)
 2. Pawlikowski T., Olszewski P., Żyła W., Przybylińska M. 2016. The rare oligolectic bumblebee Bombus gerstaeckeri Morawitz, 1882 from Poland (Hymenoptera, Apidae). Spixiana 39: 130.
 3. Olszewski P., Wiśniowski B., Bogusch P., Krzyżyński M. 2016. Distributional History and Present Status of the Species of the Family Scoliidae (Hymenoptera) in Poland and the Czech Republic. Acta Zoologica Bulgarica 68 (1): 43-54.
 4. Olszewski P., Ljubomirov T., Wiśniowski B., Kowalczyk J.K., Krzyżyński M. 2016. New records of the genus Diodontus Curtis, 1834 (Hymenoptera: Crabronidae) from Bulgaria, Montenegro and Poland, with a key to Central and Eastern European species. Zootaxa 4061 (2): 164-172.
 5. Olszewski P., Ljubomirov T., Pawlikowski T., Barczak T. 2014: Chalybion omissum (Kohl, 1889) (Hymenoptera: Sphecidae, Sceliphrini) new records from Balkan Peninsula. Polish Journal of Entomology 83: 201-206.
 6. Olszewski P., Pawlikowski T. 2014: Trypoxylon kostylevi Antropov, 1985 (Hymenoptera: Crabronidae) a new species for Poland and the key to Polish species of Trypoxylon Latreille, 1796. Polish Journal of Entomology 83: 189-199.
 7. Olszewski P., Wendzonka J. 2014: Nowe stanowiska grzebacza wielkiego Ectemnius fossorius (Linnaeus, 1758) (Hymenoptera: Crabronidae) w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 70 (4): 351-354.
 8. Olszewski P., Wiśniowski B., Szczepko K. 2014: Nowe dane o rozmieszczeniu przedstawicieli rodzaju Miscophus Jurine 1807 (Hymenoptera: Crabronidae) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne 33 (1): 61-67.
 9. Olszewski P. 2014: Potwierdzenie występowania trętwisza – Mimumesa littoralis (Bondroit, 1934) (Hymenoptera: Crabronidae) w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 70 (2): 171-173.
 10. Olszewski P., Wiśniowski B., Kostro-Ambroziak A., Pawlikowski T., Piekarska-Boniecka H. 2013: Psenulus meridionalis Beaumont, 1937, a digger wasp species new to the fauna of Poland (Hymenoptera: Crabronidae). Fragmenta Faunistica 56 (1): 39-42.
 11. Olszewski P., Pawlikowski T., Piekarska-Boniecka H. 2013: Nysson distinguendus Chevrier, 1867 (Hymenoptera: Crabronidae), a new species to the fauna of Poland. Fragmenta Faunistica 56 (1): 43-46.
 12. Olszewski P., Pawlikowski T. 2013: Passaloecus pictus Ribaut, 1952 (Hymenoptera: Crabronidae) – pierwsze stwierdzenie w Polsce. Wiadomości Entomologiczne 32 (4): 266-269.
 13. Olszewski P., Wiśniowski B., Pawlikowski T., Straka J. 2013: Tachysphex austriacus Kohl, 1892 (Hymenoptera: Crabronidae) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne 32 (3): 202-206.
 14. Olszewski P., Wiśniowski B., Pawlikowski T., Szpila K. 2013: Nowe dane o niektórych rzadkich żądłówkach w Polsce (Hymenoptera: Aculeata). Wiadomości Entomologiczne 32 (2): 157-158.
 15. Olszewski P., Pawlikowski T. 2013: Przypadkowa introdukcja Polistes gallicus  (Linnaeus, 1767) (Hymenoptera, Vespidae) do Polski. Wiadomości Entomologiczne 32 (2): 157-158.
 16. Olszewski P. 2010: Nowe dane na temat występowania bujanek (Diptera: Bombyliidae) w północnej Polsce. Dipteron 26: 30-33.
 17. Olszewski P. 2010: Nowe dane o rozmieszczeniu Eumeninae (Hymenoptera: Vespidae) w północnej Polsce. Wiadomości Entomologiczne 29 (3): 215-216.