Dr Bartłomiej Pacuk

Telefon:zdjęcie Bartłomieja Pacuka (56) 611-44-69
E-mail: bpacuk@abs.umk.pl
Pokój: 263

Zainteresowania Badawcze

 1. Czynniki wpływające na wzorce współwystępowania gatunków w skali globalnej.
 2. Wzorce organizacji metazespołów zwierzęcych w skali globalnej.
 3. Rozmieszczenie wybranych rodzin chrząszczy na obszarze Polski (Carabidae, Dermestidae, Tenebrionidae).

Publikacje

 1. Pacuk B., Regulska E. 2014. Nowe stanowiska interesujących gatunków biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) na Pojezierzu Mazurskim. Wiad. entomol. 33 (3): 165-181.
 2. Pacuk B., Kadej M., Szołtys H., Bidas M., Konwerski Sz., Komosiński K., Klejdysz T., Lasoń A., Marczak D., Lasecki R., Minkina Ł., Melke A., Greń Cz. 2014. Nowe dane o rozmieszczeniu Dermestidae (Insecta: Coleoptera) w Polsce. Część 1: Dermestinae i Trinodinae. Wiad. entomol. 33 (2): 97-116.
 3. Jakoniuk H., Pacuk B. 2013. Nowe stanowiska Abax carinatus (Duftschmid, 1812) (Coleoptera: Carabidae) w nizinnej części Polski. Wiad. entomol. 32 (1): 10-19.
 4. Pacuk B., Krzyżyński M. 2013. Współczesne stwierdzenia Chrysochus asclepiadeus (Pallas, 1773) (Coleoptera: Chrysomelidae: Eumolpinae) w Polsce. Wiad. entomol. 32 (1): 73-74.
 5. Marczak D., Hoste-Danyłow A., Pepłowska-Marczak D., Melke A., Pacuk B., Masiarz J. 2012. Nowe stanowiska rzadkich, interesujących i chronionych gatunków chrząszczy (Coleoptera) w faunie Kampinoskiego Parku Narodowego. Parki nar. Rez. Przyr. 31 (1): 109-119.
 6. Pacuk B., Jabłoński A. 2011. Nowe stanowiska tęgosza rdzawego Elater ferrugineus (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Elateridae) oraz Platyrhinus resinosus (Scopoli, 1763) (Coleoptera: Anthribidae) w zachodniej Polsce. Parki nar. Rez. Przyr. 30 (1-2): 111-116.
 7. Ruta R., Pacuk B., Jałoszyński P. 2011. Nowe stanowiska rzadko spotykanych Dermestidae (Insecta: Coleoptera) w Polsce. Wiad. entomol. 30 (1): 47-53.
 8. Pacuk B., Melke A., Kozłowski M. W. 2011. Nowe stanowiska Emus hirtus (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae) w Polsce. Wiad. entomol. 30 (1): 58-60.
 9. Buszko J., Pacuk B. 2010. Uwagi o zimowaniu imago Gracillariidae (Lepidoptera) w skrzynkach lęgowych w Polsce. Wiad. entomol. 29 (1): 64.
 10. Leszczyński M., Pacuk B., Kasprzycki P. (2005) 2007. Skład gatunkowy drobnych kręgowców złowionych w pułapki typu Barbera w lasach leśnictwa Białośliwie (Dolina Noteci). Prz. Przyr. XVI, 3-4: 95-105.