Author Archives: Marcin

Krzysztof Szpila w zespole uzyskującym grant Australian Government’s National Taxonomy Research Grant Programme

Projekt „Integrative systematics of Australian flesh flies (Diptera: Sarcophagidae)” otrzymał finansowanie w konkursie 2015-16 Research Grant round of  the  Australian Government’s National Taxonomy Research Grant Programme (kierownik projektu: prof. James Wallman, Wollongong University). Prof. Krzysztof Szpila jako jeden z trzech głównych wykonawców (joint investigator) będzie odpowiedzialny za realizację zagadnień związanych z morfologią stadiów larwalnych całej rodziny Sarcophagidae oraz systematyką i taksonomią podrodziny Miltogramminae.

Nowy doktorant w naszej Katedrze !!!

Do Katedry Ekologii i Biogeografii dołączył nowy doktorant. Eyob Gebrehiwot Gebregeorgis ukończył Hawassa University w Etiopii i jest stypendystą Rządu Polskiego, badania będzie prowadził pod kierunkiem dr hab. Marcina Koprowskiego.

Wizyta dr. Kamrana Akbarzadeha w naszej Katedrze

W dniach 1-16 września w Katedrze przebywał dr Kamran Akbarzadeh (Tehran University of Medical Sciences). Jego pobyt był związany z badaniami  irańskich muchówek o znaczeniu medyczno-sądowym prowadzonych wspólnie z prof. Krzysztofem Szpilą i dr. Marcinem Piwczyńskim.

Krzysztof Szpila brał udział w 11th Meeting of European Association for Forensic Entomology zorganizowanym w Lille, Francja

Zjazd 11th Meeting of European Association for Forensic Entomology odbył się
w dniach 9-11 kwietnia 2014. Krzysztof Szpila przedstawił prezentację „Flesh
flies (Diptera: Sarcophagidae) colonizing pig carcasses in Central Europe” I
był współautorem trzech posterów: „Comparative larval morphology of nine
flesh fly species (Sarcophagidae) of forensic importance in southern
Brazil”, „Molecular identification of forensically important cheese skippers
(Diptera: Piophilidae) using COI and EF1?” i „Effect of body mass and
clothing on carrion entomofauna”.

Możliwość wykonywania pracy magisterskiej z dendrochronologii !!!

W dniach 16.02-01.03.2014 dr Marcin Koprowski wziął udział w badaniach terenowych w Etiopii w  ramach  realizacji międzynarodowego projektu. Badania były finansowane
przez National Geographic. Kierownikiem projektu jest dr Iain
Robertson z Uniwersytetu w Swansea. Osoby chcące realizować pracę
licencjacką lub magisterską na przywiezionym materiale prosimy o kontakt z Marcinem Koprowskim (http://www.keib.umk.pl/marcin-koprowski/)