Author Archives: admin

Dr Radosław Puchałka

Telefon: (56) 611 25 29zdjęcie dra Radosława Puchałki
Email: puchalka[at]umk.pl
Pokój: 17 (Nowy budynek), Lwowska 1

Zainteresowania badawcze

 1. Fenologia roślin drzewiastych i bioklimatologia.
 2. Wpływ stresu fizjologicznego na cechy anatomiczne ksylemu u drzew.
 3. Biologia ewolucyjna i ekologia roślin.
 4. Ochrona przyrody.

Publikacje

 1. Puchałka, R., Koprowski, M., Przybylak, J., Przybylak, R., Dąbrowski, H.P., 2016. Did the late spring frost in 2007 and 2011 affect tree-ring width and earlywood vessel size in Pedunculate oak (Quercus robur) in northern Poland? Int. J. Biometeorol. 60, 1143–1150. doi:10.1007/s00484-015-1107-6
 2. Piwczyński, M., Puchałka, R., Ulrich, W., 2016. Influence of tree plantations on the phylogenetic structure of understory plant communities. For. Ecol. Manage. 376, 231–237. doi:doi.org/10.1016/j.foreco.2016.06.011
 3. Piwczyński, M., Puchałka, R., Spalik, K., 2015. The infrageneric taxonomy of Chaerophyllum (Apiaceae) revisited: new evidence from nuclear ribosomal DNA ITS sequences and fruit anatomy. Bot. J. Linn. Soc. 178, 298–313. doi:10.1111/boj.12282
 4. Panahi, M., Banasiak, Ł., Piwczyński, M., Puchałka, R., Oskolski, A.A., Spalik, K., 2015. Phylogenetic relationships among Dorema, Ferula and Leutea (Apiaceae: Scandiceae: Ferulinae) inferred from nrDNA ITS and cpDNA noncoding sequences. Taxon 64, 99–112.
 5. Puchałka, R., Cyzman, W., 2015. Changes in herb layer vegetation in Pomeranian fertile beech forest Galio odorati−Fagetum in Wronie nature reserve in 1967−2005. Sylwan 159, 443–451.
 6. Puchałka, R., Wyborska, D., Rutkowski, L., Piwczyński, M., 2015. Pilosella bauhinii (Schult.) Arv.-Touv. and P. cymosa subsp. vaillantii (Tausch) S. Bräut. & Greuter (Asteraceae) from new localities in north-central Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 84: 449–451. doi:10.5586/asbp.2015.043
 7. Puchałka, R., 2014. Changes in two Pomeranian beech forest communities in the Kołowskie Parowy nature reserve (Bukowa Forest) between 1985 and 2006. Sylwan 158, 695–703.
 8. Puchałka, R., Płąchocki, D., 2014. Natural vegetation of acidophilous oak forest and Scots pine, Douglas fir and beech plantations in the Dąbrowa Krzymowska nature reserve (Piaskowa Forest). Sylwan 158, 212–220.
 9. Piwczyński, M., Ponikierska, A., Puchałka, R., Corral, J.M., 2013. Expression of anatomical leaf traits in homoploid hybrids between deciduous and evergreen species of Vaccinium. Plant Biol. 15, 522–530. doi:10.1111/j.1438-8677.2012.00656.x

Pozostałe publikacje

 1. Puchałka, R., 2015. Vascular plants of the “‘Dąbrowa Krzymowska’” nature reserve (Pojezierze Myśliborskie, north-west Poland). Park. Nar. i Rezerwaty Przyr. 34, 3–11.
 2. Puchałka, R., Czarnowska, J., Czarnowski, G., Rutkowski, L., 2015. New locality of Linnaea borealis (Caprifoliaceae) near the city of Toruń. Chrońmy Przyr. Ojczystą 71, 157–160.
 3. Rutkowski, L., Puchałka, R., 2015. New localities of Marsh Angelica Ostericum palustre (Apiaceae) in Kuyavian-Pomeranian region (north-central Poland). Park. Nar. i Rezerwaty Przyr. 34, 88–94.
 4. Puchałka, R., Rutkowski, L., Piwczyński, M., 2014. Trybula ogrodowa Anthriscus cerefolium (Apiaceae) w Toruniu (centralna Polska). Acta Bot. Cassubica 13, 5–16.
 5. Puchałka, R., Pakalski, J., 2013. Materials for bryoflora of the Golcowe Bagno Nature Reserve (Równina Wałecka Plain, West Pomerania, Poland. Park. Nar. i Rezerwaty Przyr. 32, 103–111.
 6. Puchałka, R., Piwczyński, M., 2013. New localities of Poa bulbosa L. (Poaceae) in the Kuyavian-Pomeranian region (north-central Poland). Acta Bot. Cassubica 12, 117–120.
 7. Puchałka, R., Płąchocki, D., Zubel, P., Gugnacka-Fiedor, W., 2013. A new site of Malaxis monophyllos (Orchidaceae) in north-west Poland. Chrońmy Przyr. Ojczystą 69, 244–247.
 8. Puchałka, R., Rutkowski, L., Piwczyński, M., 2013. Common milkweed Asclepias syriaca L. in Toruń and its vicinity. Acta Bot. Cassubica 12, 5–23.
 9. Puchałka, R., 2012. Flora and vegetation of “Lutowo” nature reserve (the Pojezierze Krajeńskie region). Acta Bot. Cassubica 11, 127–143.
 10. Puchałka, R., 2012. Materials for a flora of the “Miedzno” nature reserve in the Wda Landscape Park (Tuchola Forest). Acta Bot. Cassubica 11, 155–164.
 11. Puchałka, R., 2012. Vascular plants of the “Jezioro Modła” nature reserve (the Pobrzeże Słowińskie region). Acta Bot. Cassubica 11, 145–153.
 12. Załuski T., Paszek I., Iglińska A. M., Puchałka R., 2006. Gatunki rzadkie i zagrożone w rezerwacie „Bagno Mostki” na Pojezierzu Brodnickim. Flora i Fauna Pomorza i Kujaw 2: 49-59.

Mgr Dominika Wyborska

Telefon: (56) 611-26-49zdjęcie mgr Dominiki Wyborskiej
E-mail: dominika.wyborska@wp.pl
Pokój: nr 7(APL)

Zainteresowania badawcze:

Moje zainteresowania badawcze to biologia molekularna, ekologia molekularna, filogenetyka, genetyka populacyjna, ewolucja i ekologia ewolucyjna.

Pracuję w laboratorium ekologii molekularnej (które znajduje się pod moją opieką – pokój nr 18 APL). Wykorzystuję techniki biologii molekularnej do identyfikacji gatunków (tzw. barcoding) oraz do odtwarzania filogenezy wybranych grup roślin i zwierząt.

W swojej pracy doktorskiej zajmuję się wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji (NGS-Next Generation Sequencing) do delimitacji gatunków oraz odtwarzaniu filogenezy na przykładzie podrodziny Miltogramminae (Diptera: Sarcophagidae).

Publikacje:

 1. Puchałka M., Wyborska D., Rutkowski L., Piwczyński M. 2015. Pilosella bauhinii (Schult.) Arv.-Touv. and P. cymosa subsp. vaillantii (Tausch) S. Bräut. & Greuter (Asteraceae) from new localities in north-central Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84:449-451. IF=1,174 MNiSW=20.
 2. Grzywacz A., Wyborska D., Bystrowski C. 2015. Nowe dane o występowaniu rodzaju Polietes Rondani, 1866 (Diptera: Muscidae) w Polsce (New data on the distribution od Polietes Rondani, 1866 (Diptera: Muscidae) in Poland). Dipteron 31: 21-25. MNiSW= 6.

Eyob Gebrehiwot Gebregeorgis

Telefon: (56) 611-26-49zdjęcie Eyob Gebrehiwot Gebregeorgis
E-mail: eyob1986@gmail.com
Pokój: nr 7(APL)

Zainteresowania badawcze:

 1. Dendroclimatology and Dendroarcheology.
 2. Forest ecology.
 3. Soil science.

Publikacje:

 1. Precipitation as the main driver responsible for the radial growth of Cupressus lusitanica (Mill) at Wondo Genet, Ethiopia. Submitted to the journal, Dendrobiology.

Pozostała aktywność naukowa:

 1. Soil seed bank regeneration study of Acacia abyssinica, Legedady, Ethiopia (Bachelor thesis).
 2. „Climate – Radial Growth Relationship of Cupressus lusitanica (Mill) at Wondo Genet, Ethiopia” (MSc thesis).

Konferencje:

 1. Oral presentation of the preliminary results and future prospects of my PhD project titled, “Climate-annual growth and adaptation strategies of Juniperus procera in tropical Africa, Gonder, northern Ethiopia” at the Wood science underpinning tropical forest ecology and management Tervuren, Belgium, May 26-29, 2015.
 2. „Precipitation as the main driver responsible for the radial growth of Cupressus lusitanica (Mill) at Wondo Genet, Ethiopia.” Oral presentation at TRACE 2016, Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology 11-15 May 2016, Białowieża, Poland.

Mgr Maciej Krzyżyński

Telefon:zdjęcie mgra Krzyżyńskiego (56) 611-44-69
E-mail: m_krzy@doktorant.umk.pl
Pokój: 263 (stary budynek), APL pokój :7

Zainteresowania Badawcze

Interesuję się parazytoidami, a w szczególności błonkówkami z nadrodziny Ceraphronoidea. Badania do mojej pracy doktorskiej obejmują sukcesję tych owadów na pożarzyskach oraz ich systematykę.

Publikacje:

 1. Poznańska M., Kakareko T., Krzyżyński M., Kobak J. 2013. Effect of substratum drying on the survival and migrations of Ponto-Caspian and native gammarids (Crustacea: Amphipoda). Hydrobiologia 700: 47-59.
 2. Pacuk B., Krzyżyński M. 2013. Współczesne stwierdzenia Chrysochus asclepiadeus  (Pallas , 1773) (Coleoptera: Chrysomelidae: Eumolpinae) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne, 32: 608.
 3. Krzyżyński M., Ulrich W. 2015. Ceraphronidae and Megaspilidae (Hymenoptera: Ceraphronoidea) of Poland : current state of knowledge with corrections to the Polish checklist. Polish Journal of Entomology 84 (3): 191-200.
 4.  Olszewski P., Wiśniowski B., Bogusch P., Pawlikowski T., Krzyżyński M. 2016. Distributional history and present status of the species of the family Scoliidae (Hymenoptera) in Poland and the Czech Republic. Acta Zoologica Bulgarica 68 (1): 43-54.
 5. Olszewski P., Ljubomirov T., Wiśniowski B., Kowalczyk J. K., Krzyżyński M. 2016. New records of the genus Diodontus Curtis, 1834 (Hymenoptera: Crabronidae) from Bulgaria, Montenegro and Poland, with a key to Central and Eastern European species. Zootaxa 4061 (2): 164-172.
 6. Pacuk B., Krzyżyński M. 2016. Nowe stanowiska gniewosza plamistego Coronella austriaca w Kotlinie Toruńskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 72 (2): 152-158.
 7. Krzyżyński M. 2016. Nowe stanowiska Mymaromma anomalum (BLOOD & KRYGER, 1922) (Hymenoptera: Mymarommatoidea) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne 35 (4): 246
 8. Krzyżyński M., Szpila K. 2016. The faunistic study on robber flies (Diptera: Asilidae) of Toruń. Dipteron 32: 50-59.

Materiały zjazdowe:

 1. Poznańska M., Kakareko T., Krzyżyński M., Kobak J. 2011. Effect of substratum drying on the survival and migrations of native and Ponto-Caspian gammarids. 7th Symposium of European Freshwater Sciences SEFS7, Girona, Hiszpania, 27 czerwca – 1 lipca.
 2. Krzyżyński M., Pryszlak I. 2012. Monitoring przyrodniczych efektów wykaszania obszarów mokradłowych na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Ocena metodyki badań wpływu wykaszania ratrakami na populacje bezkręgowców. II Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, Toruń, 9-11 marca.
 3. Krzyżyński M., Zmiany w użyłkowaniu skrzydeł u łowikowatych (Diptera: Asilidae) Torunia i okolic. Konferencja Dipterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego: Biologia i systematyka muchówek, Sękocin Stary, 15-17 kwietnia 2016.

Monografie

Hymenopteren in einem Kalkbuchenwald

Parasitic Hymenoptera are one of the most species-rich taxa of our temperate habitats. Mean annual species numbers of European forests range between 400 to 600 species. The total number of Hymenopteran species in Europe exceeds probably 20000 species. Unfortunately, any detailed study of communities of parasitic Hymenoptera is confronted with the enormous difficulties connected with the taxonomy of the group. Detailed ecological work that deals with the whole guild at ecosystem level is therefore largely missing. The parasitic Hymenoptera in a beech forest on limestone is an attempt to fill this gab in our knowledge. It contains the summary of a long-term study of the ecology of parasitic Hymenoptera in a German beech forest (the Göttingen forest).

The Figure below shows the width of the study program

The parasitic Hymenoptera in a beech forest on limestone is a monograph that first appeared in a printed version (Forschber. Zentr. Waldschadensf. Bd. 149, 2001: 1-249).

You can download the complete text as a pdf-file. The file has about 2.56 MB.

Die Hymenopteren einer Wiese auf Kalkgestein

This is the second monograph dealing with the community ecology of the Hymenoptera. This time the community of 475 mainly parasitic Hymenoptera of a meadow on a hill on chalk in Northern Germany is described. Major attention receive ecological patterns that depend on species body sizes. Metabolic theory, temporal and spatial species turnover, and abundance distributions are discussed in detail. The Hymenoptera of a meadow  on limestone is an attempt to infer whether major recent ecological theories are applicable at the local scale. It is also a data source about the diversity of Hymemoptera in open temperate habitats.

Approaches to community ecology

The Hymenoptera of a meadow on limestone is a monograph that first appeared in a printed version (Forschber. Zentr. Waldschadensf. Bd. 195, 2005: 1-203).

You can download the complete text as a pdf-file. The file has about 2.56 MB.

Turnover

The study of associations among species and sites has long been in the focus of ecology. Most pre-vious work centred on patterns of negative co-occurrence and nestedness (inspired by the competition paradigm) and developed a plethora of metrics to assess species segregation, aggregation and the exis-tence of nested subset patterns. Along with the interest in species associations the question of statistical testing has been an issue. This raises the question of what is the appropriate null hypothesis to test and observed pattern against. Till now no consensus has been reached and many different null hypotheses are used often without clear justification. Recently species spatial and temporal turnover came into focus. These papers dealt with the problem whether and how it is possible to disentangle patterns species segregation into turnover, competition and richness components. Unfortunately previous work suffers from a too narrow view on species association and appropriate metrics.

The Turnover software is intended to perform a wide variety of null model analyses linked to the study of ecological abundance or presence – absence matrices. It contains all important metrics of species association which can be linked with the best performing null models for randomization.

This software is based on a paper in Oikos.:
Ulrich W., Gotelli, N. J.2013. Pattern detection in null model analysis. Oikos 122: 2-18.

Download:
Turnover-  Manual
Turnover – program

The manual is a pdf-file with about 150 kB, NODF is a single program file of about 1 MB.

Impact

In ecological research it is often necessary to assess the impact of environmental variables on species occurrences.  In multispecies communities this impact might differ from species to species and a community wide approach seems preferable. Frequently impacts are assessed  by ordination techniques like correspondence analysis, CANOCO, PCA, or nestedness and indicator species analysis.

The present Fortran software Impact uses a null model approach to infer the response of species occurrences and/or abundances in multispecies communities on environmental gradients defined by an impact variable.
This software is based on a paper in Meth. Ecol.Evol.:
Gotelli, N. J., Ulrich W., Maestre, F. T. 2011. Randomization tests for quantifying species importance to ecosystem function. Meth. Ecol. Evol.: in press.

Download:
Impact-  Manual
Impact – program

The manual is a pdf-file with about 150 kB, NODF is a single program file of about 1 MB.

NODF

Nestedness has been one of the most reported patterns of species distribution in metacommunities as well as of species interactions in bipartite networks. The NODF software is a straightforward approach for quantifying nestedness using presence – absence and abundance. It is based on the NODF metric for presence – absence  data (Almeida-Neto et al. 2008) and on the recent modification for abundance data (Almeida-Neto and Ulrich 2010). The NODF-Program calculates the above described nestedness metrics as well as metrics for idiosyncratic species and sites. Additionally it calculates the discrepancy metric of brualdi and Sanderson (1999) and the temperature metric of Atmar and Patterson (1993, 1995).

Statistical inference is done through a null model approach, in which the user can choose among five null models commonly used for presence-absence matrices (Ulrich and Gotelli 2007a, b) as well as four randomization algorithms for matrices that contain abundance data (Ulrich and Gotelli 2010). The program performs multiple analyses using many matrices. Finally, the NODF-Program provides four sorting options that, together with the null algorithms, cover a range of possibilities to test hypotheses.

Download:
NODF – Manual

NODF – program

The manual is a pdf-file with about 150 kB, NODF is a single program file of about 1 MB.

Pairs

Pairs – a FORTRAN program for studying pair-ise species associations in ecological matrices

Community assembly is often studied in terms of nestedness (Patterson and Atmar 1986, Wright et al. 1998, Ulrich and Gotelli 2007a) and non-random patterns of species co-occurrences (Diamond 1975, Gotelli 2000, 2001 Ulrich and Gotelli 2007b) and the respective standard software is widely used: The Nestedness Temperature Calculator (Atmar and Patterson 1995), EcoSim (Gotelli and Entsminger 2002, and Nestedness (Ulrich 2006).The present program Pairs extends these approaches and implements beside standard nestedness and co-occurrence metrics a new metric to study pairwise species associations: The software implements:

 • the discrepancy metric of Brualdi and Sanderson (1999)
 • the species combinations score (Pielou and Pielou 1968)
 • the C-score (Stone and Roberts 1990)
 • the checkerboard score (Gotelli 2000)
 • the Soerensen metric
 • the togetherness score (Stone and Roberts 1992)
 • the species absences score (Stone and Roberts 1992)
 • the variance test (Schluter 1984)
 • a pairwise correlation test

Pairs not only studies matrix wide patterns. It uses a Bayesian approach to detect non-random associations of pairs of species. The number of species pairs of a matrix is S(S-1/2. Hence even for medium sized matrices many ‘significantly non-random’ species pairs are expected at the 1% or 5% error level. Pairs chooses only those scores for further analysis where the number of observed instances is either larger than the mean expectation (Bayes M criterion) or larger than the upper 5% or 1% confidence limit (Bayes CL criterion).

Download:
Pairs- the Manual
Pairs – the program

The manual is a pdf-file with about 150 kB, Pairs is a single program file of about 460 kB.